Do nové sezóny s novými popisy!

od | 14. 3. 2018 | Mapařina, Metodika, Orientační běh

Nejen s novým mapovým klíčem, ale i s novými popisy kontrol se budeme muset naučit pracovat od právě začínající sezóny 2018. Ovšem zatímco mapový klíč ISOM 2017 zavádí hned několik zásadnějších změn, které budeme vídat na mapách (a o kterých jsme psali již dříve), v popisech se toho oproti původně plánovaným odvážnějším návrhům příliš nezměnilo. A tak více než závodníky, kteří se budou muset přiučit pár novým značkám, zasáhne změna stavitele tratí, kteří budou muset popisy samozřejmě bedlivě nastudovat, nahrát do OCADu a posléze také správně použít.

Po několika zveřejněných návrzích a několika kol připomínek zveřejnila Komise pro pravidla IOF na konci listopadu dokument “International Specifications for Control descriptions 2018”. Český překlad vypracoval na přelomu roku pro metodickou komisi sekce OB Jan Fátor a pod názvem “Mezinárodní popisy kontrol” je k dispozici mezi ostatními soutěžními dokumenty na stránce sekce OB. Nová verze popisů kontrol vzešla v platnost k 1.2.2018.

Pokud přijedete na jaře na závody, nemusíte se bát, že nebudete popisům rozumět. Skoro vše nakonec zůstalo na svém místě. Piktogramy pro objekty, které již byly zavedené se nakonec nikterak nezměnily, takže trojúhelník bude stále znamenat kámen, pod puntíkem se i nadále bude skrývat kupka.

Jaké jsou tedy hlavní změny oproti předešlé verzi z roku 2004?

Stavitel tratí má nyní možnost do popisů kontrol vložit přídavný řádek, který udává vzdálenost od startovní čáry (začátek měření času) k mapovému startu (začátku orientace). V mapě je toto poté zakresleno přerušovanou linií jako povinný úsek a místo výdeje map vyznačeno čárkou kolmou na tento povinný úsek (aktualizovaný OCAD od verze 12 pro místo výdeje map nabízí i zvláštní symbol 702). Tato změna ulehčí závodníkovi orientaci mapy před startem, zvláště pokud je k mapovému startu delší úsek.

Byly zavedeny dva nové symboly: “příkop” (pro novou mapovou značku 215 “příkop”, kterou přinesl ISOM 2017) a “oblast se zákazem vstupu”. To bude symbol používaný zejména na sprintu pro plochy vykreslené značkou 520 – privát (“olivová zelená”), typicky květinový záhonek.

Zdroj: ocad.com

Symbol pro “ohyb” byl přesunut ze sloupce “G” do sloupce “F”, tedy k “vidlici” a “křížení”.

Dále došlo k vícero menším změnám v textech a definicích symbolů, tam kde bylo třeba dovysvětlit či lépe specifikovat, v jaké situaci lze daný piktogram použít. Asi nejvýraznějším příkladem je sloupec C popisů, který nám říká “který je to objekt z několika podobných”. Zatímco v předchozí verzi bylo jasně řečeno, že je nutno toto upřesnění (např. severovýchodní) použít vždy, když je v kolečku kontroly více podobných objektů, tak v nové verzi je řečeno, že upřesnění se využívá “např. jsou-li objekty na mapě tak blízko sebe, že není zřejmé, který z objektů je zamýšleným objektem kontroly. A není nutné, pokud druhý objekt leží například blízko okraje kolečka kontroly.” Zdánlivě detail, ale je to poměrně zásadní změna, která je spjatá s novým mapovým klíčem ISOM 2017. Ten přinesl tu novinku, že kolečka kontroly budou na mapě oproti dřívějšímu pevně danému průměru 6 mm stále stejně velká a budou se tak poměrově zvětšovat spolu s měřítkem mapy – tedy na mapě v 1 : 15 000 bude kolečko kontroly 5 mm, na mapě 1 : 10 000 už 7,5 mm, atd. S větším průměrem kolečka kontroly bude i pro stavitele tratí náročnější v členitých terénech umístit jasně popsatelnou kontrolu – je větší pravděpodobnost, že do kolečka se vejde mnohem více podobných objektů. Proto se nebude upřesnění, o který objekt se jedná, vyžadovat striktně, pokud budou např. ostatní podobné objekty blíže okraji kolečka, ale pouze pokud bude více podobných objektů blíže středu kolečka kontroly.

Pro ilustraci jsme připravili ukázku výše popsaného. Na prostředním obrázku můžete vidět, že dle definice ve starém dokumentu popisů kontrol by byla daná kontrola de facto nepopsatelná a neregulérní. Nové popisy kontrol jsou v tomto ohledu benevolentnější. Uvidíme, jak se to osvědčí v praxi.

 

Další změny:

  • Byly odstraněny dodatkové informativní piktrogramy pro radiokontroly a TV kontroly.

  • Tam, kde to šlo, bylo názvosloví symbolů upraveno v souladu s novým mapovým klíčem ISOM 2017.

  • Došlo k přečíslování všech symbolů kvůli nově přidaným či smazaným značkám.

 

Jak dostat nové popisy kontrol do OCADu? To není úplně jednoduchá otázka, zvlášť pokud vlastníte některou ze starších verzí OCADu. Více informací nabídneme v dalším dílu za týden.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 19. 7. 2024
a svátek má Čeněk.