Chcete trénovat s reproši v terénech Mistrovství světa?

od | 28. 11. 2018 | Další, LOB, MTBO, OB ve světě, Orientační běh

Samozřejmě, že ANO! To by chtěl přece skoro každý mladý orientační běžec, ať již závodí víc na kole, na lyžích nebo pěšky. A protože na vás mladé a jejich trenéry naše Rada pro inovace myslí a chce dětem napomáhat v našem krásném sportu růst dál a výš, navrhli jsme Výkonnému výboru ČSOS, aby kromě repre-týmů a TSM podpořil z peněz českého Olympijského výboru už od zimy 2019 projekt Stacionárních tréninkových kempů (dále jen STK), který je vymyšlen pro mládež ze všech O-sportů (a na rozdíl od TSM zde chceme nabídnout možnost jej využít i pro „orientačně pokročilou“ mládež od 12 let).

Kompletní znění první verze návrhu najdete v Návrhu využití financí na mládež pro Výkonný výbor ČSOS, konkrétně v jeho příloze č. 1, detailně popisující celý záměr STK. Základní přehledové info se rovněž dozvíte ze slidů č. 27-34 v prezentaci Rady pro inovace na semináři trenérů a rozhodčích v Plzni (23-25.11). Pro správné pochopení doporučujeme pročíst si oboje.

Základní myšlenka STK: Spojit zájem trenérů, dětí i ambasadorů se v O-sportech posunout na vyšší úroveň s maximálně efektivním využitím lidské práce spojené s přípravou kempů a s dostupnými financemi. Cílem je umožnit trenérům oddílů mládeže, TSM, SCM a SCD uspořádat bez extrémního logistického úsilí kvalitní tréninkové kempy v zajímavých evropských terénech. A to se zajištěným ubytováním, mapami a dalším zázemím, včetně přítomnosti top závodníků v roli pomáhajících ambasadorů. Chceme takovýmto zážitkem oslovit zejména pokročilé starší žáky a dorost ze všech O-sportů a během kempu významně rozvinout jejich mapové schopnosti, orientační návyky a techniky, fyzické i technické schopnosti (někdy společné, jindy specifické pro tu kterou odrůdu O-sportů). Cílem je, aby účastníci byli po několika takových výjezdech schopni bez bázně trénovat a závodit ve všech hlavních typech evropských terénů (Skandinávie, horský / Alpský terén, karst, historická města, vysoko položené destinace, různé typy sněhů či různé bikerské podložky, apod.).

Proč už 2019: První kempy se pokoušíme zorganizovat už na sezónu 2019. Proč v záměru chceme na nich umožnit účast už dětem nadšeným pro O-sporty od 12 let, shrnul jeden z našich nejlepších současných O-běžců (a budoucí ambasador projektu STK) Jan Petržela:
„Technika, která funguje téměř vždy v Česku, ve skutečně těžkém terénu často selže (většinou i v Česku). Naopak technika, kterou je potřeba se naučit pro bezchybné běhání na severu, je použitelná ve všech světových terénech. A čím dřív se člověk začne takovou techniku učit, tím pro něj lépe. Navíc v krásné severské přírodě je to fakt za odměnu.“

V pilotním roce 2019 (pokud se uskuteční) bude počet i trvání kempů omezené, abychom se vlezli do předschváleného finančního limitu pro pilotní fázi (který je nižší než v Návrhu). I přes tato omezení bude zajištění kempů, výběr terénů i ambasadorů profesionální už od prvopočátku.

Od roku 2020 by STK mohly být implementovány v plné šíři – jaká ta šíře bude závisí hodně na vašem zájmu a na zkušenostech z roku 2019. A také na dostupných financích a názoru Výkonného výboru ČSOS, které nakonec rozhodnou, zda a kolik peněz na projekt uvolní. Že věnovat se takovým kempům stojí za to, i když vás to stojí čas, energii a peníze, dokládá i názor Vilmy Králové (reprezentantka MTBO, juniorská mistrně světa v MTBO):
„Stejně jako je pro nás bajkery prospěšné zařadit do přípravy OB, abychom zdokonalovali mapu, mohlo by to být zajímavé i naopak. Minimálně aby běžci zjistili, jaké je to závodit v mnohonásobně vyšší rychlosti, a že nad MTBO mapou se musí přemýšlet „trochu jinak”. Tréninkové kempy jsou vždy to nejlepší, co pro sebe závodník může udělat. Stoprocentní soustředění jen na orienťák, dostatek času na regeneraci, teoretická příprava s těmi, co už mají zkušenosti a něco odzávodili. Navíc skvělá možnost potkat nové lidi a něco se od nich naučit.“

V této chvíli je projekt STK puštěný Výkonným výborem do „druhého čtení“ (nastalo dne 21.11.) a schvalovat se má už 8.12., aby šlo stihnout pilotní kempy už v roce 2019 (včetně lyžařského o jarních prázdninách 2019). Finanční zabezpečení projektu STK jde přímo od Olympijského výboru a nijak neovlivní peníze pro TSM.

Podmínkou schválení a přidělení peněz už na rok 2019 je dopřesnění většiny otevřených stránek projetu – a není jich málo. Klíčovou podmínkou je podložený zájem ze strany tréninkových skupin, oddílů a TSM a dále zájem či ochota ambasadorů tuto funkci vykonávat. Abychom předběžně zjištěný zájem O-komunity dokázali podložit fakty, potřebujeme od všech tréninkových skupin, oddílů a TSM, které chtějí v letech 2019 a 2020 kempy využít, kvalitní a rychlý feedback. Proto jsme zorganizovali fázi veřejných konzultací a upřesňování projektu – ta začala tento víkend na semináři trenérů a rozhodčích v Plzni (23.-25.11), pokračuje včera (27.11.) vyhlášenou internetovou anketou a bude ukončena 5.12., kdy musíme doplněný materiál předat VV k prostudování před schvalováním.

Vaše pomoc v tuto chvíli: Pro schválení celého záměru a pro optimální nastavení termínů a kapacit pro všechny O-sporty, potřebujeme rychlý feedback od vašeho klubu a TSM. Ten už sbíráme v anketě pomocí Internetového zaškrtávacího dotazníku – s termínem vyplnění nejpozději do 2.12.2018! (výzva už byla rozeslána všem oddílům, TSM a KTM trenérům dle adresáře ČSOS). Na základě získaných výsledků pak bude do 5.12. dopracováno upřesnění projektu STK pro Výkonný výbor. Takže uvažujete-li vážně o využití některého takového kempu se svými svěřenci, prostudujte si prezentaci a materiály uvedené výše a vyplňte co nejzodpovědněji anketu – právě její výsledky mohou zásadně ovlivnit to, které termíny a ve kterých destinacích budeme pro roky 2019 a 2020 zajišťovat. Navíc ti účastníci ankety, jejichž odpovědi pro rok 2019 se budou shodovat s jejich pozdější přihláškou na některý z kempů, získají přednost při přidělování vybraného terminu.

Pozvánky od budoucích ambasadorů – reprezentantů:

 „Chcete zjistit, v čem je kouzlo LOB? Chcete se v něm zlepšit? Chcete zjistit, proč reproši jezdí v lese tak rychle? Nebo jen potrénovat objem na běžkách? Přihlaste se na lobácký kemp v únoru či březnu (v době jarních prázdnin)! Kromě učení se od reprošů v roli ambasadorů zažijete hory, jak mají být, k tomu pořádný trénink, a navíc i kupu legrace v partě dobrých kamarádů!“ (Ríša Klech, bývalý reprezentant a dnes trenér LOB repre)

 „Orienťák na severu či v horských alpských terénech nebo v karstu je jiný než u nás a než kdekoliv v kontinentální Evropě. A kdo tam neběhá, neví, neumí. Já se při trénincích na severu posouvám mílovými kroky vpřed, v Česku už je to jen takové cupitání. A tak doufám, že se při přípravě v Norsku setkám s co největším počtem mladých nadšených orienťáků a až společně vyběhneme na trénink, naučíme se číst jinak terén, vybrat si z mapy správné záchytné body a že spolu zažijeme něco nového.“ (Adélka Indráková, členka OB repre, účastnice mnoha MS)

Předpoklad účasti: Samozřejmým předpokladem je u každého potenciálního účastníka odpovídající fyzická připravenost pro ten který sport odpovídající věku (včetně pohybu v náročném terénu), zvládnutí orientace minimálně na úrovni závodů v ČR (vyjádřeno aktivní O-historií absolvovaných závodů apod.), zájem o svůj další O-růst a kázeň. Každá skupina obsahující nezletilé děti musí jet s trenérem/řidičem, u zletilých je možno připustit i výpravu bez trenéra.

Děkujeme za vaše anketní odpovědi a pokud to celé vyjde, tak se už teď těšíme na setkání na některém z pořádaných kempů!

Za Radu pro inovace ČSOS (více info o ní)
Jiří Hlaváč (Lahvin), TBM 6116
Trenér dorostu v TBM, člen Komise talentované mládeže

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 18. 4. 2024
a svátek má Valérie.