„Hodnocením je posuzován závod jako celek po stránce technické, organizační a společenské úrovně. Cílem hodnocení je zlepšování kvality závodů sekce OB,“ píše se na webu Hodnocení závodů sekce OB, jehož prostřednictvím se poslední roky poskytuje zpětná vazba ohledně...