Případ pro jury: Nešlapej na kytičky!
Dnes je 17.02.2020

Metodika | Případ pro jury | 19.01.2017

Morální dilemata každého závodu. Selský rozum vs. pravidla. Nemusíte mít licenci rozhodčího, abyste věděli, že v závodech můžete proti výsledkům podat protest. Tento protest předáte k rukám hlavního rozhodčího, který svolá jury závodu a ta tento protest posléze řeší. Náš seriál chce čtenáře seznámit s případy, které kdy jury řešila. Jak byste vy řešili danou situaci? Jak dobře znáte pravidla OB? Ať už jste rozhodčím OB a řešení podobné situace může spadnout na Vás, nebo ať jste v této oblasti laik, račte se spolu s námi stát na chvilku čtvrtým členem jury a snad se i něco přiučit. V našem metodickém seriálu Vám předkládáme různé případy, které kdy řešila česká či mezinárodní jury, Vy si budete moci vyzkoušet, jak byste je řešili vy a jak dobře znáte pravidla českého OB a posléze Vás seznámíme se “správným” či výsledným řešením. Pokračujeme sprintem.

Úřadující mistr světa ve sprintu Jerker Lysell. (Foto: WorldofO.com)

 

Případ druhý: Nešlapej na kytičky!

V závodě Českého poháru ve sprintu závodník překonal květinový záhon, který byl v mapě zpracované v mapovém klíči ISSOM 2007 zaznačený značkou 528.1 jako oblast se zakázaným vstupem (soukromý pozemek). Tudíž je jeho překonávání zakázáno. Nicméně závodník se ještě ani nedostal zcela na druhou stranu a už si jeho prohřešek uvědomil a okamžitě se vrátil zpět. Trať si nezkrátil, naopak tam několik cenných vteřin ztratil. Při překonávání záhonku byl ovšem vyfocen hlídačem v terénu a ten fotografii předal hlavnímu rozhodčímu i s dosvědčením, že se poté vrátil a záhonek oběhl. Hlavní rozhodčí závodníka diskvalifikoval pro porušení mapového klíče ISSOM 2007. Závodník podal proti rozhodnutí hlavního rozhodčího protest. V protestu se hájil tím, že nezískal žádnou výhodu, jelikož se ze záhonku vrátil zpět na původní místo. Naopak oproti ostatním závodníkům ztratil.

 


Kvízová otázka

Jak byste jako člen jury, které byl tento protest předložen, situaci řešil/a?

Výsledky ankety

Loading ... Loading ...

 


NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST ČLÁNKU NABÍZÍ ROZUZLENÍ ZÁPLETKY. NEJPRVE SI ZODPOVĚZTE OTÁZKU, POTÉ SI PŘEČTĚTE POKRAČOVÁNÍ.

Diskutabilní doběh kvalifikace sprintu na MS 2011 ve Francii, kde bylo 44! závodníků diskvalifikováno pro “šmikání” přes travnaté plochy vykreslené privátem. A jak říká Petr Klimpl, tento závod pro náš případ slouží jako výrazný precedens: “Vše bylo na videu. Žádnou výhodu nezískali, ale překonali „privát“ a jury nemohla jednat jinak.” Dalších podobných případů a “pastí” na vrcholných závodech, kterých by se měli pořadatelé vyvarovat si všímá např. trenér Mikhail Vinogradov na svém blogu.

 

Co na to pravidla?

Pro rozlousknutí tohoto sprintového oříšku nám nepomohou ani tak Pravidla OB, ale musíme se ponořit hlouběji do jiného předpisu, který je velmi důležitý a závazný pro všechny sprintové závody. Tím je aktuálně platný sprintový mapový klíč ISSOM 2007, který by měl bezpodmínečně znát každý běžec, který se postaví na start závodu v orientačním sprintu. Tento předpis hned v úvodu říká, že nejpodstatnější rozdíl mezi lesním mapovým klíčem ISOM 2000 a ISSOM 2007 je v tom, že silné černé čáry jsou nyní použity pouze pro nepřekonatelné objekty. K zajištění spravedlnosti bylo rozhodnuto, že objekty, které jsou mapovány jako nepřekonatelné (například zdi, ploty, srázy, vody, živé ploty a další), je také zakázáno překonávat. Toto dále rozvádí odstavec 2.3, který se věnuje právě zábranám, které je zakázáno překonávat. Aby byl orientační sprint spravedlivý pro všechny závodníky, nesmí být překonávány objekty, které jsou v mapě zobrazeny jako nepřekonatelné, nezávisle na jejich skutečné překonatelnosti. Běžecké a orientační schopnosti musí rozhodovat o úspěchu závodníků více než štěstí, které měli při přelézání či přeskakování zábran nebo porušování vlastnického práva. V důsledku toho závodníci, kteří se nepodrobí tomuto pravidlu, které je součástí pravidel pro závody, musí být diskvalifikováni. Návaznost ustanovení v mapovém klíči přímo na pravidla českého OB je řešena hned několika ustanoveními, například odstavcem 16.1 Pravidel, který říká, že mapa použitá v závodě musí být vyhotovena podle platného mapového klíče předepsaného pro danou disciplínu OB.

V našem případě závodník překonal mapovou značku 528.1 oblast se zakázaným vstupem. O té ISSOM blíže říká, že je to soukromá plocha, květinový záhon, železniční plochy atd., které je zakázáno překonávat! Závodníci, které toto pravidlo porušili, budou diskvalifikováni.

 

Má hlavní rozhodčí právo závodníka diskvalifikovat?

V naší situaci se stalo, že závodníka diskvalifikoval hlavní rozhodčí závodu na základě svědectví hlídačů v terénu a fotografie. Tuto pravomoc hlavnímu rozhodčímu dávají přímo Pravidla, které v odstavci 25.1 říkají, že porušení Pravidel závodníkem musí být posouzeno hlavním rozhodčím, který má právo závodníka diskvalifikovat. Závodník se proti diskvalifikaci může odvolat podáním protestu. Zdá se tedy, že všechno svědčí pro správný postup hlavního rozhodčího a závodník by měl být skutečně diskvalifikován.

 

Názory odborníků

Abychom dodali řešení případu na objektivitě a přidali další úhly pohledu, oslovili jsme vždy několik odborníků z řad rozhodčích první třídy, kteří aktivně působí v českém OB a jsou pravidelně členy jury na hlavních závodech Sekce OB s otázkou, jak by oni tyto případy řešili. V dnešním případě se naprostá většina oslovených shodla, že závodník by měl být skutečně diskvalifikován, ale zároveň vybízejí pořadatele k eliminování takovýchto míst při našich závodech.

Roman Zbranek: Zásadním problémem je v tuto chvíli nepřipravenost pořadatelů. Primárně by se takovýmto situacím mělo předcházet, tj. privát nepoužívat, resp. ho řádně omlíkovat. Přeci jenom se nejrychlejší závodníci blíží tempu 3 min/km, a tak je pro ně dost obtížné vyčíst často malou plochu privátu, která se barevně blíží žluté pro otevřený prostor. Pokud se už ale taková situace stane, je podle pravidel správně závodníka diskvalifikovat.

Martin Janata: Plně souhlasím s Romanem, že je závodník diskvalifikovaný správně vzhledem k pravidlům a použitému mapovému klíči. A že by se pořadatel měl co nejvíce snažit obdobné situaci všemi prostředky zabránit předem. Být nicméně já na místě hlavního rozhodčího, tak bych závodníka nediskvalifikoval (s tím, že dle zmíněného svědka se závodník vrátil), jelikož žádnou výhodu nezískal. A doufám, že by k podobné diskvalifikaci nedošlo na závodech nižší úrovně než Českého poháru (ŽA), jelikož by taková diskvalifikace byla zbytečná a nikomu by nic nepřinesla.

Petr Klimpl: Jasné potvrzení diskvalifikace – závodník jasně porušil pravidla. Tento případ má precedens z kvalifikace sprintu na MS ve Francii, kdy závodníci přeskočili cestou na poslední kontrolu záhonek (cca 2 m), pak se vrátili a byli diskvalifikováni. Vše bylo na videu. Žádnou výhodu nezískali, ale překonali „privát“ a jury nemohla jednat jinak.

Dominika Pachnerová: Navrhla bych potvrzení diskvalifikace – závodník jasně porušil pravidla. Podstatné není, že závodník nezískal žádnou výhodu, ale to proč je vlastně taková značka v mapovém klíči. Označuje oblast se zakázaným vstupem, především soukromé plochy. Značka tedy chrání právo vlastníka. Pokud závodník do oblasti vstoupí, mapový klíč poruší bez ohledu na to, kam až se dostal a jestli se třeba vrátil stejnou cestou zpět. Pokud si budeme šlapat, kam se nám zachce, tak už se třeba víckrát do tohoto terénu nepodívá nejen ten dotyčný závodník, ale i všichni ostatní. Problém je, že mnoho závodníků sprintový mapový klíč stále nezná, nebo nechce dodržovat. Pokud budeme za jeho porušení nekompromisně diskvalifikovat, tak se jej snad naučí. Na druhou stranu je třeba, aby takové oblasti byly v mapě dostatečně čitelné. Stavitel by se měl nepřehledným oblastem vyhnout. Pokud se na trati oblasti se zakázaným vstupem vyskytnou a navíc je pravděpodobné, že by do nich mohl někdo vběhnout, je třeba je ohlídat, aby v případě porušení bylo všem měřeno stejně.

Jan Netuka: Jako člen jury bych byl pro potvrzení diskvalifikace. Byl v oblasti se zakázaným vstupem? Byl. “Vycouvání” skutek nezruší. Jako pořadatel při přípravě závodu (hlavní rozhodčí, stavitel popř. testovač tratě) bych se snažil vždy malé prostory, které je zakázáno překonávat, zvýraznit v terénu páskou.

Jan Fiala: Protest bych zamítl. Nejde o to, že by porušením zákazu vstupu závodník získal nespravedlivou výhodu. Jde o skutečnost, která může souviset s obecnějšími právními předpisy (například nedotknutelnost soukromého majetku / pozemku) a narušení by mohlo vést k budoucím potížím se získáním povolení pro pořádání. Podobně jako například doprovod psem v závodě – rovněž neposkytne výhodu, ale může být skvrnou na tváři OB v očích veřejnosti. No a samozřejmě, pořadatelé by takovýmto nechtěným porušením Pravidel měli / mohli předcházet důsledným omlíkováním.

David Aleš: Navrhl bych potvrzení diskvalifikace. Na světových závodech určitě, v ČR se bude určitě diskutovat a vymýšlet nestandardní řešení. Ale závodník porušil Pravidla OB, resp. mapový klíč a to že se vrátil, nemění na jejich porušení.

Jan Fátor: Zamítl bych protest. Tady není moc ani o čem přemýšlet, protože v klíči ISSOM je jasně napsáno, že se plocha 528.1 nesmí překonávat. A doufám, že by nikdo ani jinak nerozhodl, pokud by byl protest podán v uvedeném znění. Spíše bych se chtěl zaměřit na několik možností, jak může závodník zvýšit svoje šance, že jury protest nezamítne:
 1. Velmi často je záhonek na mapě podměrečný. Musí mít alespoň 1 mm čtverečný (což je ve skutečnosti 4×4 nebo 5×5 metrů!). Závodník může oprávněně namítat, že cokoliv menšího je neklíčové a tedy to může “uhrát” buď na nečitelnost nebo neklíčovost značky. Každopádně tady bych jako člen jury notně váhal a spíš bych se klonil k tomu, aby byl protest uznán – nejspíš z výchovných důvodů pro mapaře i pořadatele.
 2. Leckteré mapy vykazují značné odchylky od etalonu barev, který vydala Mapová rada ČSOS. Pokud by to už bylo hodně za hranou, tak bych zkusil i tuto variantu. Ne, že by zrovna olivově zelená se dala splést s něčím jiným, ale v kombinaci s ostatními barvami by mohla být hůř čitelná.
 3. Opět barevné podání – pokud by mapař necitlivě přetáhl vrstevnice skrz úzký záhon nebo do něj umístil třeba výrazný strom, který by podstatnou část olivově zelené překryl, určitě je šance uspět s protestem. Dalo by se argumentovat tím, že mapa musí být čitelná ve vysoké běžecké rychlosti.
 4. Označení privátů popsané v pokynech. Pokud je v pokynech napsáno, že priváty budou omlíkovány, pak bych se rozhodně bránil, kdyby tento nebyl. Pokud tam není napsáno nic a některé priváty by přesto byly omlíkovány, tak bych se zkusil bránit, že jsem očekával od pořadatele stejné řešení u všech privátů.
 5. A ještě formality. Může se stát, že na mapě není dodržen klíč ISSOM – například tenčí plotové čáry, špatné ohraničení vodní plochy, atd. Pak sice není napadnutelný prohřešek překonání záhonku (sprint se běhá na sprintových mapách), ale závod jako celek. Prostě takové malé “vydíráníčko” jury.|

A pamatujte, jury má vždy právo i na nestandardní řešení.

 

Facebooktwitter


 1. Tento serial je skvely, len tak dalej!

 2. sosna says:

  Diskvalifikace – jo jistě právem. Ale jako ten pan mapař pak nebudu moc rok do hospody- nezmapoval srozumitelně. Problém sprintového klíče (zatím jen!) je, že závodník je diskvalifikován za to, že zabloudil. V klasickém OB se to trestá časovou ztrátou ve sprintu občas i absolutně. Přitom sprintový klíč je mnohem méně čitelný a sprint se běhá mnohem rychleji.

 3. Dym says:

  Tak to melo byt letos na MS disk spousta lifi v cele s Leandersonem. Myslim, ze i Denca si udelala vylet do privatu pri hledani pruchodu skrz dum. Co rikate na usvedceni GPSkou? Protoze kdyz se na ni zavodnik jasne vraci pri sprintu z privatu, nebo v nem dela klicku, je to zretelne. Naopak v lese je to nepouzitelne.

 4. Zdeněk Koč says:

  Při sprintové kvalifikaci na WMOC 2013 byl při sprintové kvalifikaci na mapě úzký privát (cca 10m), přes který vedla pěšina (značka 507 nebo 508). Bylo to na okraji neurbanizované oblasti (louka s lesíky a nějakou budkou), takže použití značky 507 bylo možné. Tím privátem byl záhon s nějakou zeleninou (kedlubny nebo něco takového). Já jsem to z opatrnosti oběhl (cca 80 m navíc) a podle mezičasů jsem tam klesnul z 3. na 8. místo. Zjevně tedy soupeři běhali po pěšině vedoucí přes záhon. Nikde jsem nenašel informaci jestli privátem lze vést komunikaci tohoto typu. Některé případy jsou jasné – pokud tou komunikací “skrz” privát bude silnice nebo větší cesta (506, 529), tak je zřejmé, že po ní můžu, navíc tuto kombinaci není možné nakreslit tak, že by mezi okrajovými čarami byla olivová, hnědá barva cesty olivovou překryje. Ve výše uvedeném případě ale bylo na první pohled jasné, že ta pěšina přes záhon vznikla pro “obsluhu” toho záhonu (zalévání, plení) jeho majitelem. Mapový klíč řeší zvláštní tabulkou nedovolené kombinace barev, myslím že podobně by měl řešit otázku kombinace privátu a přes něj vedoucích komunikací.

 5. Milan Pidrman says:

  Domnívám se, že diskvalifikace by v tomto případě neměla být udělena. Pokud čtu dobře, tak se řeší PŘEKONÁNÍ privátu. Přesně se v ISSOM 2007 píše: “528.1 Oblast se zakázaným vstupem (zákaz překonávání). Je zakázáno překonávání prostoru se zakázaným vstupem! Závodníci, kteří porušili toto pravidlo, budou diskvalifikováni.”. Čili “Oblast se zakázaným vstupem” je název značky, ale samotné upřesnění říká, že se diská za překonání, nikoli za vniknutí. V uvedeném případě závodník značku nepřekonal (vrátil se na původní místo) a tudíž neexistuje důvod pro disk. Disk by měl být udělen pokud by privát úplně překonal a poté se vrátil zpět a nebo pokud by do něho vnikl, ale cestou zpět by se nevrátil na původní místo.

 6. Roman Šimek says:

  Ono to není zas tak černobílé. Co když závodník vstoupí do zakázaného prostoru třeba jen 5 metrů? Nebo jen jeden metr? Pro přiklad nemusíme chodit daleko. Dnes se jelo v Imatre ve Finsku krátká trať ne ME v LOBu. V ženách byla hned za první kontrlou zaznačena jako zakázána cesta vlevo kolem závrtu. Správný postup bylo závrt objet zprava. Zakázaná cesta končila u domů (asi důvod zákazu).
  Za použití této cesty byla správně disklá Petra Hančová, která ji projela asi v délce 150 m. Dle záznamu GPS (podle kterého pořadatelé Petru diskli) však na cestu vjelo dalších 7 závodnic, které se na rozdíl od Petry vrátily. Přesto dle výše uvedeiných názorů měly být disklé. Jednalo se o Kaasiku (100m po zakázané cestě a 100 m zpět), Andesrsen (25+25), Tretyakovska (120+120), Kechkina (70+70), Morsky (5+5), Lindkvist (20+20) a Sandberg (5+5m). Zajímalo by mne, kde je ta hranice, kdy k porušení došlo a kdy ještě ne a jak byste postupovali v tomto případě.

 7. Roman Šimek says:

  Souhlasím s Milanem 😊

Leave a Reply to Richard Balogh Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *