Podívej se: jak nám roste členská základna?
Dnes je 17.02.2020

Analýzy | Orientační běh | 02.04.2019

Orientační běh patří mezi oblíbené přírodní sporty. To je fakt, který lze podpořit  i tvrdými daty. Doposud jsme měli k dispozici statistické údaje v podobě přehledných tabulek. Vzhledem k tomu, že mapa je naším základním navigačním nástrojem, tak jsem se rozhodl dostupná data prezentovat v pro nás nejpřirozenější podobě, v mapě. Díky prostorovým analýzám a vizualizacím lze v našich datech nalézt skrytý kontext, trendy i nové informace.

Milan Novotný, aktivní závodník, dlouholetý trenér i pořadatel, toho času předseda Rady pro podporu inovací, vytvořil zajímavé vizualizace členské základy, oblastí a mnoho dalšího. Pro vizualizaci dat za posledních 6 let (2013 – 2018 a pouze orientační běh, ne MTBO ani LOB) jsem použil analytický nástroj společnosti T-MAPY Corpis MapsPojďme však pěkně popořádku. Pro přehlednost jsem připravil dva pohledy na získaná data a to po klubech a po závodnících.

“Díky prostorovým analýzám a vizualizacím lze v našich datech nalézt skrytý kontext, trendy i nové informace.”

Pohled po klubech (zobrazit mapu)

Po úvodním načtení aplikace se ti objeví mapa České republiky v bodovém členění po jednotlivých klubech. V pravé části menu můžeme přepínat mezi různými pohledy na data v podobě shluků (clusterů), heat mapy (intenzita rozmístění klubů) nebo územní agregace (členění po vybraných územních celcích).

Zobrazení po klubech
V tomto pohledu můžeme na mapě v podobě bodů vidět jednotlivé kluby. Při kliknutí do mapy na konkrétní bod se nám v pravé části objeví základní identifikační údaje o klubu. Mimo to je možné získat informace o trendech vývoje základních věkových skupin v letech 2013 – 2018 v podobě liniových grafů.

Zobrazení po clusterech
V tomto pohledu můžeme data sledovat ve shlucích podle úrovně zoomu.

Zobrazení heat mapa
V tomto pohledu můžeme jasně vidět ohniska, resp. místa, kde je koncentrován největší počet klubů.

Zobrazení po územních celcích
Zde máme výběr mezi oblastmi, kraji a okresy. Ve vybraném územním celku si mohu dále analyzovat vývoj členské základny jako celku (volba celkem členů) nebo vybranou věkovou skupinou (žactvo, dorost, junioři, dospělí, veteráni) a to buď pohledem či klikáním do mapy (hlavní okno) nebo grafů (okno pod mapou).

Filtry
Pro další pohledy je možno využít i dostupných filtrů a to podle počtu členů v klubu nebo využít nástroj prostorový filtr (možnost nakreslení vlastního polygonu).

Následují příklady konkrétního využití:

Informace o konkrétním klubu můžeš získat volbou KLUBY a dále kliknutím do mapy na bod v konkrétním území nebo si pomocí nástroje hledání (symbol lupy v pravé horní části menu) najdi informace o vybraném klubu. Vyhledej město a klikni na klub ve městě nebo vyhledej počáteční název klubu a klikni na jeho celý název.  Jako konkrétní příklad uvedu náš klub OK99 Hradec Králové. Z grafů lze vyčíst výrazný nárůst členů klubu, který se od roku 2013 zvětšil o třetinu. A současně vyplývá, že největší zásluhu na tomto růstu mají žáci a veteráni (v tomto případě jejich rodiče). Ihned z toho je patrné, že se musíme v klubu zaměřit jednak na trenérskou práci s nejmladšími členy klubu a připravit si tak dostatečnou základnu pro dorostenecké a juniorské kategorie. V tomto je nutné využít i zájmu rodičů a ty zapojit do trenérské činnosti.

“Online analýzou lze z mapy vyčíst, že vhodná místa pro založení klubu jsou například Třeboň, Prachatice, Vimperk, Klatovy, Dvůr Králové nad Labem nebo Boskovice”

 

Přehled o hustotě klubů v ČR získáš volbou HEATMAPA.  Současně je možné si v pravé části menu volit velikost bodů v heatmapě. Okamžitě lze z mapy vyčíst  největší koncentrace klubů a nebo i potenciální místa pro založení nových klubů a to jednak dle míst kde nejsou a také s přihlédnutím k lesnatosti, která je zobrazena v podkladové mapě. Touto online analýzou lze z mapy vyčíst, že vhodná místa pro založení klubu jsou například Třeboň, Prachatice nebo Vimperk, Klatovy, Dvůr Králové nad Labem nebo Boskovice.

“Členská základna v Jihočeské oblasti se od roku 2013 zdvojnásobila a hlavní zásluhu na tomto růstu má žactvo.”

Územní analýzy členské základny můžeš realizovat volbou ÚZEMNÍ AGREGACE. Zde si můžeš vybrat, zda chceš členskou základnu sledovat po oblastech, krajích či okresech.  Pokud si zvolíš OBLASTI, zaškrtneš volbu celkem členů a budeš přepínat mezi jednotlivými roky, můžeš vysledovat, jak se vyvíjela členská základna v letech 2013 – 2018.  Obdobně lze toto sledovat i po jednotlivých věkových skupinách žactva, dorostu, juniorů, dospělých a veteránů. I zde lze okamžitě vyčíst zajímavé trendy a porovnání jednotlivých oblastí i věkových skupin.  Například členská základna v Jihočeské oblasti se od roku 2013 zdvojnásobila a hlavní zásluhu na tomto růstu má žactvo. Při přepnutí na KLUBY lze zjistit, že na to mají zásluhu hlavně kluby v Táboře a Českých Budějovicích. Při kliknutí do mapy do konkrétní oblasti navíc získáš okamžitou informaci o počtu závodníků v jednotlivých věkových skupinách. Při pohledu na celostátní data je patrná i výrazná souvislost  růstu žactva a veteránů v kategorii DH40 – DH45. Což jednak potvrzuje známý fakt rodinného sportu. A současně  upozorňuje na potenciál využití rodičů pro trenérské či pořadatelské účely.

Pohled po závodnících (zobraz mapu)

Po úvodním načtení aplikace se ti objeví mapa České republiky v členění po jednotlivých oblastech. Toto členění je možné operativně  změnit v pravé horní části aplikace podle krajů, okresů nebo hexagonů (univerzální členění).

Následuje několik příkladů využití:
Vývoj členské základny v jednotlivých letech. Zvol volbu Vývoj počtu závodníků a přepínej mezi jednotlivými roky. V mapě (případně ve sloupcovém grafu pod mapou) se ti objeví počty závodníků v jednotlivých regionech.
Pro další podrobnější analýzy pak doporučuji přepnout v pravé části menu do režimu počet závodníků a použít přístupné filtry po jednotlivých letech, licencích, pohlaví, věkových skupinách, roku narození, kategoriích a dokonce i jednotlivých klubech.
Vývoj počtu členů v našem klubu OK 99 Hradec Králové.  Zaškrtnu klub OK 99 Hradec Králové. U filtru rok  (pravá část obrazovky ) ihned vidím, jaké počty závodníků byly v jednotlivých letech a pokud zaškrtnu jakýkoliv rok, ihned se mi objeví počty členů v daném roce, počty jednotlivých licencí, počty dle pohlaví a členění podle věkových skupin nebo dokonce jednotlivých kategorií.
Držitele licencí v jednotlivých oblastech získáš zaškrtnutím filtrů rok – 2018, licence – A  a dorost.


To je pouze několik názorných příkladů, další volby již záleží na tvojí potřebě.

Několik poznámek pro hloubavé a zvídavé čtenáře.

Data jsem získal z našeho systému ORIS pomocí dostupného API, které je k dispozici pro registrované uživatele. Pro tyto analýzy jsou využita data pouze za orientační běh (ne LOB ani MTBO).
Pro tisk lze použít nástroj tiskárny v pravé části okna aplikace. Interaktivní tisk umožňuje velmi jednoduchý tisk analytických map do formátu PDF nebo JPEG včetně seznamu filtrů. Můžeš navíc dokonce libovolně zoomovat nebo posouvat mapu v mapovém okně. Jestliže s ostatními nechceš mapu sdílet online, můžeš pracovat s tištěnou mapou (se stejnou informační hodnotou) nebo připojit analytickou mapu v PDF nebo JPEG do přílohy tvého emailu.
Pro zkušené uživatele je pak možné použít i prostorový filtr, tedy vlastními silami nakreslené zájmové území. Nakresli polygon v mapě a podle potřeby libovolně upravuj jeho tvar. Tato funkce umožňuje analyzovat uživatelsky definovanou oblast zájmu. Využiješ ji například, když přemýšlíš nad restrukturalizací stávajících oblastí.
Pro vyhledávání lze použít nástroj lupy v pravé části okna aplikace. Corpis Maps nyní zobrazuje prvních 100 záznamů odpovídajících vyhledávanému řetězci. Čím více znaků do vyhledávání napíšeš, tím přesnější výsledek vyhledávání dostaneš.
Věřím, že poskytnutý produkt Corpis Maps a zobrazená data ti umožní získat základní představu o naší členské základně a pomůže ti při dalším rozhodování ve všech  možných souvislostech ať už na celostátní, regionální nebo klubové úrovni. V některém z dalších příspěvků se budu věnovat analýze trendů, tedy výhledu členské základny v následujících letech.  

Milan Novotný, OK99 Hradec Králové
aktivní závodník, dlouholetý trenér i pořadatel, toho času předseda Rady pro podporu inovací,
milannovotnej@gmail.com

Facebooktwitter


  1. Mapky jsou to fakt zajímavé. Ještě zajímavější by bylo, kdyby to nebyla jen hra s absolutními čísly položenými do nějaké oblasti (kraje, okresu). Naopak třeba porovnat počet registrovaných lidí s počtem obyvatel oblasti by mohlo dát zajímavé výsledky (sťaťák tyto informace nabízí).
    Velmi podobně by bylo pěkné, kdyby šla zobrazit mapka počtu áčkařů – ale ne absolutně v oblasti, nýbrž v porovnání k počtu registrovaných.

Leave a Reply to Roman Zbranek Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *