Ohlédnutí: Jak dál v českém OB?

od | 10. 11. 2016 | Komentáře, OB v ČR, Orientační běh

Úvodem článku o konferenci, která byla o dalším směřování českého OB (co nás v něm trápí a co bychom měli zlepšit, abychom se posunuli dál), musím říci, že český orientační běh celkově funguje na velmi vysoké úrovni. Ano, možná se v lecčem nemůžeme rovnat zrovna Skandinávii, kde má orientační běh trochu jinou pozici, ale v rámci zbytku Evropy jsme na tom velice dobře. A to především díky naší členské základně, úrovni našich soutěží, ale i díky výsledků našich závodníků na mezinárodní scéně. V něčem jsme na tom dokonce možná i lépe než v té Skandinávii, ale také je spousty míst, kde máme mezery a kde se můžeme zlepšit. Jak tedy neusnout na vavřínech a jak dál v českém OB?

Momentka z ranního bloku víkendové konference sekce OB v Kraskově (Foto: Jan Picek/O-news.cz).

Momentka z ranního bloku víkendové konference sekce OB v Kraskově (Foto: Jan Picek/O-news.cz).

 

Tuto otázku si možná klade více lidí, kteří se pohybují v českém orientačním běhu a bedlivě sledují jeho vývoj v posledních letech. Na jednu stranu, orientační běh v České republice neskutečně roste, a to jak členskou základnou, tak svými možnostmi, ale i viditelností a povědomím mezi veřejností. Na druhou stranu to přináší stále vyšší nároky na pořadatele závodů, omezení pro závodníky samotné a nutí svazové vedení k zamyšlení. Na mezinárodním poli se český orientační běh prezentuje na velmi vysoké úrovni, pořádáme světové závody, které jsou vesměs výborně hodnoceny, ale chybí nám možná systém, větší pravidelnost našeho snažení v tomto směru, výraznější zastoupení v mezinárodní federaci a možnost ovlivňování směřování světového OB. Naše reprezentace vozí krásná umístění z vrcholných akcí, ale medaili z MS přivezla naposledy v roce 2012. To všechno vedlo vedení sekce OB k uspořádání programové konference, která by nám napověděla, jak dále s českým OB směřovat a do čeho vrhnout úsilí a finance našich omezených možností. Reportéři O-news.cz byli samozřejmě přítomni, a tak Vám přinášíme menší ohlédnutí.

Konference proběhla o prvním listopadovém víkendu v Kraskově, kam se sjelo na 25 zástupců vedení sekce OB, předsedy a generálního sekretáře ČSOS, reprezentantů a trenérů reprezentačních družstev, českých zástupců v IOF a dalších vybraných pořadatelů závodů a klubových trenérů napříč regiony. V úvodu Petr Klimpl představil aktuální stav, fakta a statistiky. Stále rostoucí členská základna a s tím spojený nárůst závodníků nám přináší totiž na jednu stranu spousty radosti, ale postupně také veliké starosti, které se budou projevovat hlavně v budoucnu.

Stav řádných registrací v sekci OB za posledních 10 let (registrace k 1.3. daného roku).

Stav řádných registrací v sekci OB za posledních 10 let (registrace k 1.3. daného roku).

 

Program konference byl rozdělen do čtyř částí, které spolu zdánlivě tolik nesouvisí, ale ve skutečnosti jsou velmi úzce propojené. Byly to pořádání světových závodů v ČR a marketing, reprezentace a talentovaná mládež a pořádání celostátních a oblastních soutěží sekce OB v ČR. Všechny je navíc definitivně propojil poslední blok, kde se diskutovalo nad efektivním využitím financí v rámci sekce OB.

První diskusní blok ohledně pořádání světových závodů otevřel David Aleš, který představil plán pořádání světových závodů v ČR do roku 2021. Z diskuse vyplynulo, že pořádat světové závody v ČR má velký smysl, protože jedině tak jsme zajímavým sportem pro televizi, ve které potřebujeme být vidět kvůli získání partnerů i nové mládeže. Navíc tyto závody jsou velkou motivací i pro české reprezentanty a také pro mládež, která tam může bezprostředně obdivovat své vzory. Otázka tak nezněla ani tak proč závody pořádat, ale jak. Jak závody rovnoměrně rozdělit do let i do regionů, nevyčerpat jejich pořadatele, ale naopak využívat jejich nabyté zkušenosti pravidelně. Diskutováno bylo také doporučení směrem k ČSOS, aby byl dále rozvinut koncept, jak se stát pravidelným partnerem IOF, který by pořádal pravidelně velkou světovou akci, např. Světový pohár.

S otázkou pořádání světových závodů, ale i s následnou otázkou pořádání českých závodů úzce souvisí téma marketingu. Bylo vytknuto, že českému OB chybí jasná strategie a vize, kam směřovat v této oblasti. Jestli cílit na nábor nových lidí, jak prodat současné akce a zájem o OB či obecně jak využít obecný trend zájmu veřejnosti o běh a pohyb v přírodě vůbec. V souvislosti s pořádáním českých závodů byla diskutována zejména otázka vztahu k partnerům a médiím a otázka, jak pořadatelům usnadnit tyto aspekty pořádání ze strany svazu. Ten by mohl zajistit například v rámci hromadné smlouvy dodávku služeb na všechny hlavní závody a zajistit tak jejich lepší cenu, převzít od pořadatele stránku prezentace v médiích a jednání s médii, případně by se mohl více sjednotit vzhled arén a prezentace partnerů v nich.

Se světovými závody úzce souvisí i úspěchy na nich, které zajišťuje reprezentace. Diskutovaly se zejména otázky možné vyšší míry profesionalizace reprezentace a kterak lépe systémově sjednotit výběry od dorostu přes juniory až po dospělé. Inspirací nám může být například švýcarský systém, na který ve své úvodní prezentaci částečně pohlédl i Tomáš Dlabaja. Švýcaři se nerodí lepší než my, mají dokonce menší členskou základnu, na závody tam zdaleka tolik lidí nejezdí, přesto chrlí každý rok nové a nové světové hvězdy a berou medaile z vrcholných akcí. (letos např. 5 zlatých z 6 možných na juniorském MS získalo Švýcarsko – pozn. red.). Ale plénum se nezabývalo zdaleka pouze švýcarským systémem, diskutoval se i model dánský, francouzský či severský. Všechny pojí ale slovo “systém”, kdežto u nás jsou TOP výsledky posledních let hlavně zásluhy výborných individualit, na což především Tomáš Dlabaja ve svém úvodu poukázal. Opět je to velmi úzce spojené téma s ostatními, světové medaile znamenají více peněz, více prostoru v médiích, větší povědomí o našem sportu, výraznější vzory pro mladé nástupce. Do diskuse se zapojili reprezentační trenéři i samotní reprezentanti Jan Petržela a Miloš Nykodým, kteří dokonce připravili vnitrotýmovou anketu na téma, co by se mělo zlepšit. Značnou část diskuse zabrala také problematika nedostatečné trénovanosti mládeže a vzdělanosti trenérů na klubových / oblastních úrovních a s tím související reformy v systémech školení a metodiky ze strany svazu.

Vývoj evidence členů ČSOS (tzn. včetně LOB, MTBO, Trail, očištěné od duplicit). Evidence je širší než registrace.

Vývoj evidence členů ČSOS (tzn. včetně LOB, MTBO, Trail, očištěné od duplicit). Evidence je širší pojem než registrace.

 

Diskusní blok poté už v pozdním večeru uzavřelo téma celostátních (i oblastních) závodů na české scéně. Místopředseda sekce OB Libor Slezák v úvodu představil aktuální stav soutěží a stávající soutěžní dokumenty. Debata se poté směřovala k tématu nárůstu počtu členů sekce OB v posledních letech a nárůstu účastníků závodů. Což je na jednu stranu velmi dobře, na druhou stranu se dostáváme na tenkou hranici, kde se hlavní závody stávají obtížněji uspořádatelné pro kluby a hlavně kdy narážíme na kapacitu lesa a velké překážky v jednání s vlastníky lesa a ochránci přírody. Petr Klimpl již v úvodu poukázal na fakt, že stávající systém soutěží je koncipován na stav 6000 registrovaných běžců, nyní toto číslo atakuje již magickou hranici 10000 a je tedy nutnost reforem. Má se omezovat účast na závodech sekce OB? Mají se zpřísnit kvalifikační kritéria? Mají se i veteráni na hlavní závody kvalifikovat? Mají kategorie příchozích, malých dětí či fáborkové tratě místo na vrcholných závodech typu MČR či ČP? Mají na našich hlavních závodech startovat cizinci? Jak přizpůsobit hlavní domácí závody reprezentantům? To je jen několik z celého moře otázek, které v této souvislosti vypluly na jeho hladinu. Fakt je ale takový, že pokud chceme běhat v těch nejatraktivnějších terénech, které u nás máme, musíme se touto otázkou zabývat, protože již nyní narážíme na limity a nebude to, zdá se, lepší. Diskutována proto byla především otázka, jak rozšířit nabídku domácích závodů tak, aby si každý našel ten svůj a počet závodníků se lépe rozdělil.

Bylo již hodně dlouho po půlnoci, vlastně skoro nad ránem, bar byl dávno uzavřen, hotel spal, ale v konferenčním sále se stále pilně pracovalo a debata se nechýlila ke konci. Naštěstí jeden z moderátorů věděl, jak na to, a tak se chytře zasekl na vděčném palčivém tématu, které se táhne již několik let, a které se nikdy nepodařilo změnit. Na tématu, které již v dobách JJ nenechalo nejednoho -holika chladným, narozdíl od svazových funkcionářů, které dosud nechávalo chladnými zcela. Vytažena byla totiž otázka reformy českého rankingu.

Ranní blok všechny dosavadní témata propojil a uzavřel. Libor Zřídkaveselý přednesl aktuální strukturu rozpočtu ČSOS a seznámil účastníky s finanční situací. Na to navázala rekapitulace klíčových bodů z předchozího odpoledne a večera, přičemž se diskutovalo nad tím, do čeho hlavně finance směřovat. Bylo doporučeno investovat především a hlavně do metodiky a jejího zjednocení, do pořádání světových závodů, profesionalizace pořádání českých závodů a zvažované pozice svazového “manažera”/”pořadatele”, do marketingové strategie, a v neposlední řadě do (“profesionalizace”) dospělé reprezentace. Především a hlavně je to ale o schopných lidech, jejich přístupu, aktivitě a vůli se zapojit do dění v českém orientačním běhu.

Tato slova potvrzuje i předseda sekce OB Petr Klimpl, který přínos konference zhodnotil v rozhovoru pro O-news.cz vesměs pozitivně: Určitě tady zazněla celá řada dobrých nápadů a námětů, teď je otázka toho dát je dohromady, dostat je do legislativy a hlavně na to najít lidi.” Potvrzuje ale také, že svazové orgány teď čeká ještě hodně práce a další diskuse již na jejich úrovni. “Mluvili jsme zde například o metodikovi ve spojení s juniorskou reprezentací, už jsme o tom uvažovali loni, nakonec jsme zvolili metodika na půl úvazku, právě toť je třeba otázka, jestli dva metodici, jeden metodik.. Finančních prostředků máme relativně dost, ale musíme si rozmyslet, jak je efektivně vynaložit,” uzavírá Béďa.

Béďova slova, kterými celou konferenci uzavřel, si částečně vypůjčím i do závěru svého článku. Všechno je to totiž opravdu hlavně o lidech. Konkrétně o lidech, kteří jsou mezi námi, mezi těmi 10.000 registrovanými běžci v naší sekci. Druhý prosincový víkend se sejde valná hromada ČSOS, kde bude zvoleno nové svazové vedení na další období. Máte-li pocit, že chcete ovlivnit další vývoj našeho krásného sportu, že můžete českému OB něco nového přinést, neváhejte se přihlásit a zapojit i do “bafuňářského” dění.

Více informací o letošních volbách do svazových struktur v oficiálním dokumentu ČSOS.

konference_csos1

1 komentář

  1. Avatar

    Kam by se mělo v OB investovat především ? Co takhle zlepšit treningové podmínky pro mládež a jejich trenéry a zaplatit mapaře. Nepomohlo by to trošku ke zlepšení úrovně OB.
    No zdá se , že je vhodnější investovat do “manažerů , metodiků , marketigových odborníků ” a pořádání konferencí.

    Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 19. 7. 2024
a svátek má Čeněk.