Novinky z mapové rady

od | 20. 3. 2022 | Mapařina, MTBO, Orientační běh

Na začátku roku 2022 vydala mapová komise IOF aktualizace hned tří mapových klíčů. Dvou pro pěší OB a jednoho bajkerského. No a protože i Česku běháme podle mezinárodních standardů, bylo potřeba dokumenty přeložit do češtiny a implementovat do našeho prostředí.

V ČSOS má tuto agendu na starosti Mapová rada, která tak intenzivně od ledna ladila české verze všech dokumentů. Vše vyvrcholilo ve středu 16. března, kdy všechny dokumenty schválil Výkonný výbor ČSOS. O jaké dokumenty šlo a co to v praxi znamená?

ISMTBOM 2022

Začneme zbrusu novým bajkovým klíčem. Na úvod pár aktualizací měřítek – pro klasiku se opouští měřítko 1:20 000, naopak se nově zavádí měřítko 1:12 500. Klíč také definuje minimální rozměry značek a mezer mezi nimi, aby byla mapa přehlednější.

Mapový klíč jasně definuje, kde jsou cesty napojené a kde je mezi cestami les.

Další novinkou je zohlednění možností jízdy mimo cesty. Bajky mají to specifikum, že ne ve všech místech/zemích jsou sjednocená pravidla pro to, kde se může/nemůže jezdit v lese či běhat se zdviženým kolem. Ve chvíli, kdy je jízda v lese obecně zakázána, ale v jednom místě v mapě povolena, pro takové místo se použije rastr s černými tečkami. Otevřené prostory, kde se může jezdit jsou zanesené sytou oranžovou, podobně jako liniové objekty, kde se může. Ty jsou navíc ještě rozdělené podle sjízdnosti podobně jako cesty. Plná linie = plná palba, krátké čárky = moc to nepůjde.

Užitečné odkazy:

ISOM 2017-2

Velmi drobnou změnou prošel i stávající klíč pro lesní disciplíny v pěším OB. Byla doplněna značka ze sprintového klíče “opěrná zeď”, trochu se změnilo několik definic barev značek a byly doplněny minimální velikosti u pár značek. Jako opticky největší změnou je řidší šrafovaní značky Nepřístupná oblast, aby bylo čitelnější, co se v oblasti nachází.

Užitečné odkazy:

ISSprOM 2019-2

O změnách ve sprintovém klíči jste už určitě slyšeli a ty dvě nejpodstatnější zaznamenali. Vrátila se nám nejtmavší zelená barva hustníků (nepřekonatelný), čímž se ten se 100% zelenou stal překonatelný, ale fyzicky to moc nepůjde. Další výraznou změnou je mapování víceúrovňových struktur, kde se místo mostovky používají trojúhelníky a prostor, kde se může běhat nahoře i dole, je vymapován šrafy. Více se o klíči dozvíte v samostatném článku. Sprintového klíče se týká i další vydaný dokument, a sice Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint. Ten obsahuje spoustu ukázek toho, jak by se měly jednotlivé prostory mapovat tak, aby to bylo uchopitelné jak pro stavitele, tak i pro závodníka.

V dokumentu Pokyny pro mapování a stavbu tratí v komplexní městské zástavbě na mapách pro orientační sprint najdeme detailně popsané, jakým způsobem se mají víceúrovňové sktruktury mapovat, včetně komentovaných fotek z terénu.

Užitečné odkazy:

Mapové specifikace IOF – Tisk a definice barev

Dokument, který byl původně vydán jako dodatek k ISOM 2017, byl přepracován tak, aby byl společný pro všechny mapové specifikace. Především k němu najdete informace o doporučeném pořadí barev a jejich barevnou tabulku. Pro kalibraci laserových tiskáren pak obsahuje i CMYK tabulky jednotlivých barev.

Užitečné odkazy:

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS

Poslední, ale neméně důležitý dokument, který prošel velkou novelizací, je česká směrnice pro evidování map. Směrnice zohledňuje vydaní všech nových mapových dokumentů. Přibyly v ni informace o autorství map a výkonu autorských práv. Podrobněji také zachycuje celý proces evidence a archivace map a řeší detailněji nároky na blokaci jednotlivých prostor.

Další užitečné odkazy:

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 19. 6. 2024
a svátek má Leoš.