22 různých postupů s mnohými variantami aneb analýza mistrovské mužské klasiky.

od | 13. 6. 2023 | Analýzy, Orientační běh

Již netradičně v červnu se konal jeden z vrcholů sezóny, a to mistrovství republiky na klasické trati. Přinášíme vám analýzu mužského finále, které ovládl stejně jako v loňském roce Tomáš Křivda. Tato analýza je na O-News.cz dosud největší, protože analyzuje celou klasiku na všech postupech, zanalyzováno bylo celkem 76 tras!

Start-K1: Hned první postup z finále nabídl 4 varianty. Nejlepší z nich zvolil pozdější vítěz Tomáš Křivda, který zvolil prostřední variantu vedoucí cestičkou a průsekem přes hustník, cesta dále vedla přes další hustník až ke kontrole. O 20 vteřin pomalejší byla varianta Marka Prášila, která vedla zprava přes hustníky, které nebyly tak velké. Jakub Veselý zvolil levou obíhačku, která se v podstatě vyhla jakémukoliv hustníku, tato varianta byla pomalejší o dvě minuty a 43 vteřin oproti variantě Křivdy, navíc tato varianta měla dvojnásobnou délku oproti nejrychlejší. Jan Grundmann nezvolil vůbec dobrý postup, když většinu postupu běžel tím největším hustníkem, navíc nejprve běžel i špatným směrem, takže na postupu se hodně zdržel, byl o téměř 4 minuty pomalejší než Tomáš Křivda.

K1-K2: Druhý postup ze závodu nabídl ještě větší množství variant, a to celkem 7! Nejlépe v tomto případě zvolil Miloš Nykodým, který zvolil prostřední variantu, Tomáš Křivda zvolil pravou variantu, která nebyla tak strmá jako nejrychlejší varianta, rozdíl oproti této variantě byl 27 vteřin. Jakub Chupek běžel velmi podobně jako Tomáš Křivda, oproti němu však nevyužil ani část cesty a navíc fyzicky na tom byl hůře než Křivda, tento postup byl pomalejší o 40 vteřin než Nykodýmův, Martin Roudný zvolil prostřední variantu podél hustníků a přes ně, pomalejší než Nykodým byl o 57 vteřin, Jonáš Hubáček zvolil levou variantu přes hustníky, ta byla oproti nejrychlejší pomalejší o minutu a 18 vteřin, Jan Mrázek běžel zprava s tím, že poměrně často využíval cesty, oproti Nykodýmovi se zde zdržel o minutu a 42 vteřin a úplně nejhorší variantu zvolil Filip Adámek, který na variantě zleva, která vedla nejvíce přes hustníky, měl čas pomalejší o 2 minuty a 16 vteřin než Miloš Nykodým.

K2-K3: Další postup závodníci řešili 3 možnostmi – nejlepší bylo vyběhnutí mírného kopečka a následné seběhnutí dolů, které měl nejrychlejší Tomáš Křivda, vrstevnicovka Adama Škvora vedla částečně hustníkem a také byla o něco delší v metrech, časově byla pomalejší o 41 vteřin, Marek Minář udělal velkou chybu, když odběhl ne úplně správným směrem a i poté udělal zbytečnou kličku, tato volba byla pomalejší o 84 vteřin.

K3-K4: První postup v závodě nad 10 minut a tomu odpovídající počet rozdílných variant – 8! Nejlepší variantu zvolil Martin Roudný, ten běžel zprava nejprve do kopce, poté po vrstevnici, dále z prudkého kopce a následně po cestě na okraji mapy až ke kontrole. Miloš Nykodým zvolil levnou variantu po vrstevnici, poté seběhl kopec a po asfaltce se dostal až ke kontrole, oproti Roudnému ztratil 10 vteřin. Ondřej Metelka zvolil podobně jako Roudný pravou variantu, z velké části ale používal cesty, díky tomu naběhal o 135 metrů více než Roudný, což při úplně stejném tempu znamenalo časovou ztrátu 47 vteřin. Jakub Glonek běžel nejpve zprava jako Miloš Nykodým, poté ovšem oběhl zleva hustník a kličkovanou se dostal k asfaltce a dále až ke kontrole, ztráta na Roudného činila minutu a 45 vteřin. Jáchym Coufal běžel nejprve úplně totožně jako Jakub Glonek, po oběhnutí hustníku však vyběhl kopec, poté ho seběhl, čímž se dříve dostal k asfaltce, postup byl ovšem ještě pomalejší než Glonkův, a to o 36 vteřin. O další 2 vteřiny byl pomalejší Daniel Pompura, nejprve běžel stejně jako Martin Roudný, poté se ale vydal doleva po cestě a následně seběhl na asfaltku, po které se dostal až ke kontrole. Jiří Valeš nejprve běžel stejnou trasu jako Miloš Nykodým, poté se vydal levou stranu na cestu Jakuba Glonka, poté běžel zbytečně hustníkem doleva, kterým se dostal k asfaltce, ztráta oproti Roudnému činila 2 minuty a 49 vteřin. Adam Škvor zkusil přímou variantu, při které často běhal do kopců a hustníky, byla proto také nejpomalejší, ztráta činila 4 minuty a 13 vteřin.

K4-K5: Na následujícím postupu naopak nebylo co řešit, jedinou variantou byla přímá varianta, kterou ovládl Vojtěch Sýkora.

K5-K6: I další postup byl poměrně jednoduchý, nabídl 2 varianty. Lepší z nich zvolil Jonáš Hubáček, který běžel zprava po cestě a poté podél paseky, horší variantu zvolil Adam Škvor, ten běžel přes loučku a následně podél hustníků ke kontrole, pomalejší byl oproti Hubáčkovi o 36 vteřin.

K6-K7: Další více než 10 minutový postup, tento nabídl 5 variant. Nejlepší z nich zvolil Tomáš Křivda, ten zvolil prostřední variantu, kdy nejprve běžel do kopce, poté běžel delší úsek po cestě a následně se vydal terénem do mírného kopečka až ke kontrole. Jan Flašar měl svůj postup velmi podobný Křivdovi, ale oběhl kopec po asfaltce a výběh do prudkého kopce provedl na trochu jiném místě než Křivda, ztráta na něho činila 2 minuty a 38 vteřin. Miloš Nykodým zvolil levý postup, který vedl prakticky jen po cestách, vzhledem k výrazně větší délce tohoto postupu zde ztratil na Tomáše Křivdu 2 minuty a 58 vteřin (Miloš Nykodým před tímto postupem vedl před Tomášem Křivdou o 44 vteřin, jeden dlouhý postup tedy může opravdu výrazně zamíchat kartami). Martin Roudný zvolil pravý postup, kdy velkou část běžel po silnici, poté ovšem musel vyběhnou prudký kopec, ztráta na Křivdu zde činila 3 minuty a 41 vteřin. Marek Minář běžel velmi podobně jako Martin Roudný, kopec ovšem vyběhl dřív, což bylo oproti Roudnému pomalejší o 27 vteřin.

K7-K8: Další oddychový postup, kde nebylo co pokazit – nejrychlejší zde byl Petr Horvát, a to za 20 vteřin.

K8-K9: Znovu delší postup a prostřední varianta Tomáše Křivdy opět nejrychlejší – tento skvělý reprezentant byl na tomto postupu nejrychlejší i přes to, že byl velice fyzicky náročný, jelikož vedla po velmi dlouho dobu hustníkem a navíc do kopce a byla prakticky mimo cestu. Levá varianta Martina Roudného vedla přes menší kopeček a poté po cestě téměř až ke kontrole, ztráta na Tomáše Křivdu zde činila 28 vteřin. Adam Jonáš běžel velmi podobně jako Martin Roudný, pouze první kopeček oběhl zleva a jeho ztráta na Roudného činila 9 vteřin. Daniel Pompura zvolil pravou variantu, která sice vedla z větší části po cestě, ovšem při ní seběhl kopec, což znamenalo nutnost kopec opět vyběhnout, čímž na nejrychlejší postup ztratil minutu a 57 vteřin.

K9-K10: Poměrně krátký postup, ale s velkou variabilitou řešení – Tomáš Křivda znovu vítězný na prostřední variantě, která vedla z větší části po vrstevnici a v závěru přes kopec a z kopce, Jonáš Hubáček vsadil na čistou vrstevnicovku, což bylo pomalejší o 20 vteřin, Martin Roudný běžel zprava po cestě, což bylo pomalejší o dalších 10 vteřin, Marek Minář při svém postupu nejprve prostředkem a poté zprava ztratil na Křivdu 53 vteřin, Adam Škvor udělal chybu, když nejprve naběhl na kontrolu, která byla v pořadí následující, a tak se musel vracet, kvůli tomu ztratil 2 minuty a 29 vteřin.

K10-K11: Na tomto krátkém postupu zvítězil Adam Škvor, který běžel přímou cestou, Jakub Glonek udělal zbytečnou chybu, když špatně odběhl od kontroly a poté se musel prodírat hustníkem, oproti svému klubovému kolegovi ztratil 35 vteřin.

K11-K12: I další postup byl krátký, nejlepším řešitelem zde byl Jiří Valeš, který zvolil přímou variantu, o pouhé 4 vteřiny pomalejší byla varianta Tomáše Křivdy, který běžel zprava po vrstevnici, Daniela Pompura udělal chybu, když zbytečně seběhl několik vrstevnic dolů, které poté musel vyběhnout, kvůli tomu ztratil 2 minuty a 51 vteřin.

K12-K13: Tento postup byl opět krátký vzdálenostně, nicméně vzhledem k charakteru terénu v tomto místě se nedalo dosahovat úplně dobrých temp na kilometr. Lepší volbu vybral Jakub Glonek, který zvolil vrstevnicovou obíhačku, Jan Flašar nezvolil úplně dobrou cestu, při které musel sbíhat i poté vybíhat kopec, kvůli tomu ztratil 56 vteřin na Glonka.

K13-K14: Na dalším postupu s více volbami opět zvítězil Tomáš Křivda, který zvolil částečnou vrstevnicovku efetkivní z hlediska vzdálenosti, Jakub Glonek na pravé variantě s mírně větším převýšením ztratil 8 vteřin, Jiří Valeš běžel více zprava a kontrolu dohledával z hustníku, čímž na Křivdu ztratil 24 vteřin, Adam Škvor zkusil úplnou vrstevnicovku, která nebyla příliš efektivní, jelikož ztráta zde dosáhla minutu a 45 vteřin.

K14-K15: Na řadu přišel znovu jednoduchý postup, který ovládl Tomáš Křivda.

K15-K16: Po delší době delší postup o 6 variantách. Nejlepší z nich zvolil Tomáš Křivda, který velkou část postupu běžel po asfaltce, u občerstvovačky zamířil do terénu a po vrstevnici se dostal až ke kontrole. Martin Roudný zvolil pravý postup, kdy běžel do kopce a poté po vrstevnici a zbytek postupu byl po doběhnutí na občerstvovačku prakticky stejný jako u Křivdy, vzhledem k menší kvalitě povrchu se nedalo běžet tak rychle, jako mohl Křivda, a tak při o něco menší vzdálenosti ztratil Roudný 17 vteřin. Jonáš Hubáček běžel nejprve po asfaltce tak jako Tomáš Křivda, poté ovšem běžel zleva po pěšině a poté terénem do kopce, jeho postup byl sice o 370 metrů kratší než Křivdův, ale vzhledem k běhu hustníkem byl o 90 vteřin pomalejší. Jiří Valeš zvolil částečně nepochopitelnou kombinaci, kdy nejprve běžel stejně jako Martin Roudný, ovšem poté běžel mimo cestu směrem k asfaltce a pokračoval tak, jako Tomáš Křivda, díky téměř 200 metrům navíc oproti Roudnému Valeš ztratil minutu a 59 vteřin oproti nejrychlejšímu postupu. Daniel Pompura zvolil levý postup, když nejprve vyběhl a poté seběhl kopec, následně pokračoval po silnici a poté dlouhým výběhem terénem do kopce se dostal ke kontrole, ztráta zde činila 3 a půl minuty. Filip Adámek zvolil velice podobný postup, v první fázi ovšem celý kopec oběhnul, a tak na Křivdu ztratil ještě více, 4 minuty a 51 vteřin.

K16-K17: Znovu postup s jedinou variantou a opět stejný vítěz, tedy Tomáš Křivda.

K17-K18: Další časově téměř identický postup, jeho vítězem se tentokrát stal Miloš Nykodým.

K18-K19: Po dvou jednoduchých postupech opět postup s volbou, tentokrát se třemi. Nejlépe zvolil Tomáš Křivda, který seběhl kopec a poté po cestě se dostal až ke kontrole, Petr Horvát zvolil pravý postup přes vrstevnice a poté z kopce, na Křivdu ztratil 8 vteřin, Adam Jonáš běžel prostředkem, což v kombinaci s hustníky znamenalo ztrátu minutu a 36 vteřin.

K19-K20: Menší výběh do kopce a jeho vítězem Miloš Nykodým.

K20-K21: Nejdelší postup celého závodu vedl na předsběrkou, vedl prakticky přes celou mapu a nabídl neuvěřitelných 11 variant! Nejlepší z nich zvolil Tomáš Křivda, který tak dokázal, že je nejlepším českým orienťákem. Jeho postup vedl prostředkem, a to nejprve terénem do kopce, poté po asfaltce a cestě a následně běžel dlouho terénem až k louce, od které běžel po cestě až ke kontrole. Druhý nejrychlejší postup zvolil Miloš Nykodým, který běžel nejprve uprostřed, a to po cestě a pak terénem, poté se vydal zleva po cestách až ke kontrole, na Křivdu ztratil 22 vteřin. Martin Roudný běžel nejprve jako Miloš Nykodým, ale poté běžel zbytek prostředkem a terénem až ke kontrole, na nejrychlejší postup ztratil minutu a 56 vteřin. Marek Minář zvolil levý postup po cestách, kdy nejprve běžel do kopce a poté se “připojil” na postup Miloše Nykodýma, ztráta na nejrychlejší postup zde činila 2 minuty a 19 vteřin. Adam Jonáš svůj postup běžel velmi podobně jako Tomáš Křivda, ale běžel ho o něco více zprava, ztráta zde činila 2 minuty a 46 vteřin. Jakub Glonek běžel svůj postup zprava s tím, že při něm využil ve veliké míře cesty, tento postup byl pomalejší oproti nejrychlejšímu o 2 minuty a 56 vteřin k tomu. David Procházka nejprve běžel stejně jako Tomáš Křivda, u občerstvovačky poté zahnul na cestu a dále pokračoval podobnou cestou jako Martin Roudný, v tomto případě Procházka ztratil na Křivdu 4 minuty a 15 vteřin. Filip Adámek běžel nejprve stejnou trasu jako mistr Křivda, ale poté kopec oběhl a přeběhl přes louku, tedy opět naběhal nějaké metry navíc, ztráta činila 5 minut a 21 vteřin. Jáchym Coufal zvolil obíhačku po silnici, při které naběhal o 2 kilometry více než Tomáš Křivda, v čase na něho ztratil 7 minut a 57 vteřin. Šimon Mareček zvolil levý postup, který z větší části vedl terénem, ztráta na nerychlejší trasu zde byla 10 minut a 17 vteřin.

K21-K22: Po nejdelším postupu naopak přichází již nejjednodušší postup, který prakticky nic neřeší, je téměř jedno, jestli byl zleva či zprava, dvouvteřinový náskok Davida Procházky zleva oproti pravé variantě Jakuba Glonka jen rozhoduje o tom, kdo bude o tuto časovou jednotku dřivé v cíli po tomto fyzicky náročném závodě.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 23. 5. 2024
a svátek má Vladimír.