Řešení úloh na STM

1)

2)

          

3)

1 – C
2 – B
3 – A

4)

A – 4
B – 2

C – 1