Pravidla soutěže

  1. Pořadatelem soutěže je server O-News.cz, v zastoupení jeho provozovatele Jana Picka – honza(zavináč)o-news.cz (dále jen „pořadatel“).
  2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby (dále jen „soutěžící“), kteří se zaregistrují podle zadání soutěže.
  3. Úkolem soutěžícího je správně, nebo co nejpřesněji odpovědět na aktuálně položenou soutěžní otázku.
  4. Každý soutěžící může hlasovat v každém kole pouze jednou. V případě duplicitního hlasování se počítá pouze první doručená odpověď.
  5. Zadání každé soutěže je přesně definováno v soutěžním článku  na webu www.o-news.cz nebo na Facebooku 
  6. Odesláním odpovědi soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.
  7. Datum konání soutěže je přesně definováno v soutěžním článku na webu www.o-news.cz nebo na Facebooku 
  8. Přehled výher bude zveřejněn zároveň se zadáním soutěže na stránkách www.o-news.cz nebo na FacebookuNa výhry nevzniká soutěžícím právní nárok a jedná se o tzv. naturální obligaci nevymahatelnou soudně.
  9. Po skončení soutěže proběhne vyhlášení výsledků, případně losování. Přesné datum bude uvedeno na stránkách www.o-news.cz nebo na Facebooku. Výherci bude doručen e-mail nebo zpráva s informacemi o převzetí výhry.
  10. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžící, kteří postupovali v rozporu s pravidly soutěže a jejichž jednání je v rozporu s dobrými mravy. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící s vysokým počtem špatných odpovědí, které jsou zcela mimo rámec soutěže (vulgární názvy, nepatřičný obsah atp.).

Osobní údaje – O-News.cz

Vyplněním formuláře soutěžící potvrzuje, že se seznámil s platnými pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 vyjadřuje soutěžící souhlas:

Zároveň soutěžící bere na vědomí následující skutečnosti: