Pravidla soutěže: Vánoční soutěž
 1. Pořadatelem soutěže je server O-news.cz, v zastoupení jeho provozovatele Jana Picka – honza(zavináč)o-news.cz (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se prokazuje svým registračním číslem v Českém svazu orientačních sportů, které je dohledatelné v systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). Zájemce o soutěž, který nemá platné registrační číslo ČSOS, musí tuto skutečnost oznámit na email: roman@o-news.cz, kde mu bude přiděleno dočasné registrační číslo pro účely soutěže.
 3. Soutěž spočívá v přesném určení názvu mapy, ze které pochází ukázka zveřejněná každý soutěžní den na stránkách www.o-news.cz a která je odvozena z mapy registrované v databázi na mapovém portálu http://mapy.orientacnisporty.cz/. Ukázka mapy nemusí zahrnovat celý prostor dané mapy.
 4. Každý soutěžící může hlasovat v každém kole pouze jednou. V případě duplicitního hlasování se počítá pouze první doručená odpověď.
 5. Soutěž probíhá ve třech kategoriích:
  • Nejvíce nasbíraných správných odpovědí. Odměněno bude 5 nejlepších soutěžících, kteří mají po skončení závěrečného kola nejvíce nasbíraných bodů (1 správná odpověď znamená 1 bod). Pokud bude mít nárok na cenu více soutěžících, dojde k losování.
  • Náhodně vylosovaný soutěžící. Ze všech správných odpovědí poté budou vylosování 3 soutěžící, kteří řádně odeslali alespoň 10 odpovědí, z nichž minimálně 3 odpovědi jsou správné.
  • Jednokolová bonusová soutěž. V rámci některého ze soutěžních dní může být vypsáno speciální kolo. V něm budou daný den přesně definované podmínky pro výhru v soutěži. Jednokolových bonusových soutěží může být vypsáno více.
 6. Odesláním odpovědi soutěžící souhlasí s pravidly soutěže.
 7. Soutěž probíhá od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
 8. Přehled výher bude s dostatečným předstihem zveřejněn na stránkách www.o-news.cz. Na výhry nevzniká soutěžícím právní nárok a jedná se o tzv. naturální obligaci nevymahatelnou soudně.
 9. Po skončení soutěže proběhne losování. Přesné datum bude uvedeno na stránkách www.o-news.cz. Výherci bude doručen e-mail s informacemi o převzetí výhry.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit soutěžící, kteří postupovali v rozporu s pravidly soutěže a jejichž jednání je v rozporu s dobrými mravy. Dále si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící s vysokým počtem špatných odpovědí, které jsou zcela mimo rámec soutěže (vulgární názvy, nepatřičný obsah atp.).
 11. Účastí v soutěži soutěžící výslovně souhlasí s tím, aby pořadatel soutěže ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovával a uchovával jemu poskytnuté osobní údaje, a to pro účely statistiky, vyhodnocení soutěže, pro potřeby informování hráče o výhře, informování o způsobu převzetí výhry, o průběhu a ukončení soutěže nebo informování o vyhlášení dalšího kola soutěže či soutěže nové. Údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

 

Dnes je 16. 7. 2024
a svátek má Luboš.