Změny v soutěžích pro sezónu 2020
Dnes je 17.02.2020

OB v ČR | Orientační běh | 26.11.2019

Víkend nepatřil pouze vzdělávání na metodickém semináři či zábavě na O-gala, ale probíhala i řada jednání. V pátek večer se sešla soutěžní komise sekce OB, která měla velmi bohatý program. Změny soutěžních dokumentů, příprava sezóny 2020 či vyhodnocení výběrového řízení na pořadatele závodů 2021. Pojďme se podívat na to nejzásadnější.

 

Úprava klasifikačního řádu – zisk licence A z MSJ a MED

SK v poslední době řeší spousty žádostí výjimek startu na MČR pro mladé cizince (zejména Slováky, Němce, Poláky, atd.) běhající za některý z českých klubů. Často je těžké rozhodnout, kde je hranice adekvátní výkonnosti. Pro tyto případy tak bude nově možné si vyběhnout licenci A na MSJ (kde šla dosud vyběhnout jen licence E) a také z MED. MSJ: 1.-20. místo licence E, 21.-50. místo licence A, MED: 1.-30. místo licence A. Pozor, tyto licence nebudou přidělovány automaticky! Je na vedoucím klubu, aby v případě zájmu a splnění podmínek podal v termínu žádost o přidělení licence v IS ORIS.

Zavedení práva startu na Veteraniádě ČR na krátké a klasické trati

Dosud platilo omezení startu na těchto závodech pouze pro kategorie MČR. Od sezóny 2020 bude třeba se kvalifikovat i na Veteraniádu ČR a sice na základě veteránského rankingu, který již nějakou dobu funguje v IS ORIS. Kvalifikační kvóty se objeví v Prováděcích předpisech k soutěžím.

I pro Veteraniády bude platit tzv. dvouzávodový ranking, kdy v každé kategorii postoupí závodníci, kteří mají méně než 12 započtených závodů a nemají právo startu, ale mají součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší než poslední závodník s právem startu.

Časté otázky padaly na to, když si závodník vyběhne právo startu ve své věkové kategorii, jestli se může přihlásit do kategorie mladší. Ano, může. Ranking je pouze kvalifikační nástroj, volba kategorie je na závodníkovi. Právo startu si ale lze vyběhnout pouze ve své věkové kategorii. Není možné, aby startoval závodník, který se ve své kategorii nevešel, ale např. v o pět let mladší kategorii by mu jeho body na postup stačily.

 

Omezení startu cizinců na MČR

Cizincem pro tyto účely se rozumí závodník cizí státní příslušnosti startující za cizí oddíl, tedy neregistrovaný v sekci OB ČSOS. V minulé sezóně bylo omezeno pouze v dospělých (do 400. místa v příslušném WRE), toto ustanovení se zrušilo a nahradilo následovně. Na MČR KT a KL je pro pořadatele doporučeno při počtu 8-14 přihlášených cizinců vypsat samostatnou kategorii, nad 15 přihlášených cizinců nutno. Avšak tato kategorie může běžet ve stejném prostoru jako MČR.

Řešeny jsou i postupy do finále A. Nově je garantováno, že do finále A postoupí vždy soutěžním řádem daný počet závodníků registrovaných v sekci OB ČSOS. Cizinci postoupí pouze nad rámec a to max. 3 v kategoriích dorostu / juniorů a až 5 v kategorii dospělých (ti, kteří se umístí ve svém rozběhu na postupovém místě a nejlépe z ostatních cizinců, v případě shody umístění postoupí ten s menší ztrátou na vítěze svého rozběhu.

Stále platí, že takový závodník se nemůže stát medailistou v MČR. Bude vyhlášen, obdrží cenu, ale medaile budou rozděleny nejlepším závodníkům registrovaným v sekci OB.

Maďarka Csilla Gardonyi skončila druhá na MČR na klasické trati 2019. Bronz tak brala v závodě čtvrtá Tamara Miklušová. (Foto: Petr Kadeřávek)

 

Popisy ve startovním koridoru?

To, co je běžná věc ve světě, je v ČR spíše výjimkou. Popisy máme zpravidla vždy v centru závodů. Nicméně z hlediska fair-play i návyku na světovou scénu je tlak, aby byly popisy vydávány až na startu. SK vydává doporučení pro pořadatele závodů Českého poháru, ŽA a MČR 2020, aby popisy pro kategorie E a A vydával v koridorech.

 

Prodloužení startovního intervalu a větší měřítka pro veterány

Na základě podnětu Jardy Havlíka, aby veteráni mohli mít v případě malého počtu startujících větší startovní interval než 1 minutu na sprintu a 2 minuty na krátké trati, bylo ustanoveno, že startovní interval bude na sprintu „minimálně 1 minuta“ a na KT „minimálně 2 minuty“.

Dále bylo voláno po tom, aby veteránům bylo umožněno běhat na mapách ve zvětšených měřítcích. To SK řešit nemusela, protože to nová česká pravidla OB už umožňují, stejně tak jako nové mapové klíče ISOM2017-2 i ISSprOM2019, které to dokonce doporučují. V obou případech se jedná o pouhé zvětšení mapy vč. dotiskových značek, neznamená to tedy nutnost jiného přístupu k mapování ani jiné velikosti koleček a úpravu popisů s tím spojenou. Pořadatel tuto možnost má a dle charakteru terénu ji může využít.

 

Ranking

Kosmetických, ale zásadních změn dostál i ranking. Již loni bylo navrhováno snížit počet průměrných hodnot nejvyšších rankingových čísel závodníků, kteří se zúčastnili závodu („PB“) z 5 na 3. Dosud totiž tzv. „přinášelo body“ do závodu 5 závodníků s nejvyššími průměrnými hodnotami rankingových čísel a střední čas se počítal z časů 3 nejlepších závodníků zařazených do Rankingu. Byl návrh toto sjednotit na 3. Skupina pro ranking se tímto zabývala a došla k závěru skutečně hodnotu „PB“ snížit, ale na 4. Tento návrh byl SK přijat. Body do závodu budou tak „přinášet“ 4 nejvýše postavení závodníci.

Dále byl změněn i tzv. „dvouzávodový ranking“, kdy v každé kategorii postoupí na MČR KT a KL závodníci, kteří mají méně než 8 započtených závodů a nemají právo startu, ale mají součet dvou nejlepších bodových hodnot lepší než 170. závodník. Je to šance pro zraněné závodníky či závodníky pobývající větší část sezóny v cizině. Postupovalo takto vždy 5 závodníků / závodnic, nyní bude takto postupovat 10. Je to čistě z praktických důvodů zjednodušení práce skupině pro ranking. Z praxe je zřejmé, že reálný počet startujících by tato změna dramaticky ovlivnit neměla.

Miloš Nykodým – vedoucí muž rankingu na konci roku 2019 – bojuje na trati middlu na MS v Norsku. (Foto: Šárka Sokolářová/O-News.cz)

Co bylo dále diskutováno?

Z početných návrhů vyberme i některé další, kterými se SK zabývala a které přijaty nebyly. Opětovně těsně neprošlo zavedení hostování v kategorii dospělých, neprošel návrh zvýšení směrných časů v kategorii juniorů na MČR KT a KL (byl zachován soulad s pravidly IOF). SK nebyla na doporučení skupiny pro ranking nakloněna ani návrhu rozdělení rankingu na sprintový a lesní. Sprintových závodů sice přibývá, přesto jich je poměrově zatím poměrně málo na to, aby se z nich počítal samostatný ranking. Hlavní argument rozdělení, tedy aby se nedalo postoupit na MČR KT/KL pouze na základě výsledků ve sprintu zatím nebyl akceptován jako relevantní, protože se to v praxi příliš neděje. Neprošel ani návrh na rychlejší aktualizaci rankingu (za období kratší než 1 rok) – ranking by měl dle SK zůstat dlouhodobou soutěží odrážející delší časové období. To navíc i lépe vykrývá případná zranění a jiné výpadky. Diskutována byla i pružnější aktualizace, např. týdně oproti stávající měsíční. Tam zatím ale narážíme na nutnost vstupu lidského faktoru, kdy je v IS ORIS zapotřebí zpětná kontrola správnosti nastavení koeficientů po nahrání výsledků ze strany pořadatele. Pro rok 2020 tedy zůstává stávající model fungování.

 

Změny termínové listiny 2020

Vzhledem k faktu, že MČR na klasické trati opět vychází na termín týden před finálovým kolem Světového poháru, byl vznesen požadavek na úpravu termínové listiny ze strany české reprezentace. Po projednání s pořadateli závodů v dotčených termínech bylo rozhodnuto, že MČR na klasické trati (ZBM) se uskuteční 19.-20.9.2020 a podzimní „trojkombinace“ ČPŠ + ČP sprint se posouvá na prodloužený víkend 26.-28.9.2020 s tím, že bude rozložena do tří dnů (v sobotu sprint v Hradci, v neděli a pondělí pak ČP štafet).

 

Jak budou vypadat dlouhodobé soutěže v roce 2020?

Český pohár bude mít 8 kol, z nichž se budou počítat 4 nejlepší výsledky (z důvodu kolize dvou jarních závodů ČP s nominačními závody MS). Závodníky jistě potěší i vyšší prize money, na které nově dosáhne 6 nejlepších závodníků v celkovém hodnocení.

Žebříček A bude mít standardních 10 závodů, ŽB-Čechy 6 závodů (4 se počítají), ŽB-Morava 7 (4). Český pohár štafet bude mít 7 závodů (počítá se MČR + 3 nejvyšší výsledky), Česká liga klubů 9 závodů (6).

 

Výběrové řízení na pořadatele 2021

Vyhodnoceno bylo i VŘ na pořadatele v roce 2021. Většina závodů byla přidělena, bohužel se nenašel zatím pořadatel ani jednoho z hlavních MČR – KT, KL, sprint a sprintové štafety. Dále zůstává neobsazen květnový termín ŽB – Čechy. Tyto termíny jsou vypsány ve druhém kole VŘ s termínem přihlášek 15.1.2020.

 

Přidělené pořádání

17. 4. Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB, VSP Struhařov
18. 4. Český pohár – krátká trať, VSP Struhařov
8. 5. Český pohár – sprint OSN, Svratka
8. 5. Český pohár štafet LPU, Svratouch
9. 5. Český pohár štafet LPU, Svratouch
29. 5. Český pohár, žebříček B- Morava – klasická trať, KSU Hraběšice
30. 5. Český pohár, žebříček B- Morava – krátká trať, KSU Hraběšice
19. 6. Žebříček B- Čechy – klasická trať, SJH Lásenice
19. 6. Žebříček B- Morava – klasická trať, TZL Příluky
20. 6. Žebříček B- Čechy – krátká trať, SJH Lásenice
20. 6. Žebříček B- Morava – krátká trať, TZL Lukov
4. 9. Český pohár, žebříček B- Morava – klasická trať, JPV Malé Hradisko
4. 9. Žebříček B- Čechy – klasická trať KRL, Odlezly
5. 9. Český pohár, žebříček B- Morava – krátká trať, JPV Malé Hradisko
5. 9. Žebříček B- Čechy – krátká trať, KRL Odlezly
11. 9. Český pohár – sprint, VRL Dvůr Králové
11. 9. Český pohár štafet, STH Vidoň
12. 9. Český pohár štafet, VRL Záboří
9. 10. Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet, PHK Kocbeře
10.10. Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů, PHK Kocbeře

MČR štafet a klubů 2021 bude hostit mapa Studánka. Bude to jedna z posledních možností než les rozpůlí plánovaná stavba dálnice D11 k polským hranicím.

 

Zápis z jednání soutěžní komise sekce OB (22.11.)

Zápis z jednání vedení sekce OB (23.11.)

Facebooktwitter


  1. sosna says:

    No tak u těch nejstarších veteránů jste přestřelili. Uvalíte na ně restrikci v účasti, ale nevypíšete jim kategorie pro kvalifikaci ani pak na té veteraniádě. Takže o ty nad 85 v mužích a nad 80 v ženách nestojíte. Jinak řečeno – veteránské kategorie v rankingu a na mistrovství jsou rozdělené po 5 letech, ale v tom věku se už nemáte šanci kvalifikovat jinde než mezi mladší a pro vás kategorie na veteraniádě chybí.

  2. Zdeněk Koč says:

    Viděl jsem původní Petrův návrh na omezení počtu startujících na Veteraniádě. Tam byla zmínka o nejstarších kategoriích v tom smyslu, že jsou bez omezení. Předpokládám, že pokud nejsou uvedeny v tabulce omezení, tak pro ně žádné omezení stanoveno není (aspoň podle zdravého rozumu by to tak mělo být). Každopádně by to ale mělo být jasně v dokumentech uvedeno aby to nezadávalo důvod ke sporům. V roce 2020 budou (podle rankingu) 3 aktivní závodnice v kategorii D80, a 8 aktivních závodníků v H85. A bude jich přibývat. Měl by se tedy v tomto smyslu upravit v ORISu i systém pro počítání Veterankingu, kde lze momentálně zadat maximálně D75 a H80. Udělal bych to u obou pohlavních skupin do DH100 aby to bylo připraveno i pro budoucnost a nemuselo se do toho každou chvíli zasahovat. U mužů je tam už letos jeden devadesátník, a za tři roky jich bude asi 6, a žádný z nich zatím nevypadá na umření (na našem letošním oblastním žebříčku dva z nich aktivně pracovali i jako energičtí pořadatelé v parkovací partě, jeden kromě závodní účasti ještě stihnul i během závodu fotografovat, a jedna z těch příští rok D80 vyrazila na podzim na závody do Číny :-).

Leave a Reply to Zdeněk Koč Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *