Začínáme mapovat – 3.díl – První kroky v Mapperu

od | 24. 2. 2021 | Mapařina, Metodika, Orientační běh

V minulém díle jsme si stáhli potřebné podklady, které nám pomohou nakreslit mapu přesnou. Dnes si vysvětlíme základní principy programu Mapper a začneme konečně kreslit mapu.

Rozhraní programu a jeho ovládání

OpenOrienteering Mapper má velmi jednoduché rozhraní, podobné většině dalších například grafických programů, takže se vám bude dobře učit. Nahoře je klasicky lišta s menu, pod tím tlačítka nástrojů. Velké okno s mapou je samozřejmostí, po pravé straně máme nabídku symbolů. K té si ještě přidáme okno s podklady, které se nám bude také hodit. Už jsem to vysvětloval v minulém díle – Podklady > Otevřít okno s nastavením podkladů. Úplně dole naleznete informační lištu, kde se dozvíte například zvětšení, aktuální souřadnice, nebo cennou radu, co můžete zrovna dělat.

Po mapovém okně se pohybujeme stisknutím prostředního tlačítka myši (ano, opravdu tím kolečkem). Přibližujeme také kolečkem, tak jak to znáte například z online map.

Poznámka: V době psaní tohoto seriálu používám nejnovější verzi Mapperu 0.9.4. Pokud něco nemůžete najít, nebo je něco jinak, ujistěte se, že máte stejnou verzi.

Poznámka 2: V tomto dílu budeme mluvit pouze o desktopové verzi OO Mapperu (verze pro počítač). Mobilní aplikace má ovládání trochu jiné, k tomu se dostaneme v dalším díle.

Okno podkladů

Ještě si vysvětlíme, jak funguje okno podkladů, na což jsem zapomněl v minulém dílu. Každý podklad je jako vrstva zobrazen v jednom řádku. Prvním zaškrtávacím políčkem ho zobrazíme, nebo naopak skryjeme. Dále můžeme nastavovat procenta neprůhlednosti, když chceme víc podkladů vidět přes sebe. Šipkami dole přesouváme vrstvy nahoru a dolů, podle toho v jakém pořadí chceme podklady vidět. Asi nejvíc budete používat políčko úplně nahoře – Skrýt všechny podklady (F10), čímž skryjete všechny podkladové mapy a zároveň nastavíte neprůhlednost vaší mapy na 100%. Dole pak vidíme ještě další pokročilé funkce, těmi se ale teď nebudeme zabývat.

Okno nastavení podkladů

Typy objektů

Rozlišujeme tři základní typy objektů. Bodové objekty (např. význačný strom, krmelec…), linie (cesta, potok…) a plochy (hustník, vodní plocha…). Pak ještě můžeme přidat textový objekt, ale ten do mapy jako takové nepočítám.

Symboly

Každý symbol má své jedinečné číslo a jméno. Podle čísel je můžete jednoduše dohledat například v mapovém klíči. Mapový klíč by měl každý závodník alespoň trochu znát, ale jako mapař ho budete potřebovat znát daleko lépe. Dobré je si ho minimálně projít a pokud ho znáte opravdu jen z pohledu závodníka, mít ho pak třeba při mapování u sebe.

Mapový klíč pro sprintové mapy ISSprOM2019

Mapový klíč pro lesní mapy ISOM2017-2

Co je důležité zmínit je pořadí symbolů nad sebou. To jako závodník neřešíte, nikdy nemáte přes sebe louku a les. Ale mapař tohle při kreslení řeší. Symboly, respektive barvy mají v Mapperu dané jasné pořadí (dá se editovat, k tomu se možná dostaneme v následujících dílech). Podle tohoto pořadí jsou symboly skládány nad sebe. Takže například bílý les, bude vždy překrývat žlutou louku. Šedý dům s černým okrajem bude vždy nad olivově zeleným soukromým pozemkem. Je potřeba si to uvědomovat, protože se občas stane, že nakreslíte nějaký objekt, který je normálně vidět, ale za dva dny přes něj přetáhnete jiný a ten původní se schová pod ním. V takovém případě je potřeba v tom horním udělat díru. Viz níže, nástroj Vystřihnout otvor (H).

Úsečky, křivky a body

Okraje plošných a liniových objektů jsou složené z bodů, modrých čtverečků (u neuzavřeného objektu je první čtvereček větší a místo posledního je křížek). Jednotlivé body jsou propojeny úsečkami (rovná čára) a křivkami (zakulacené čáry). Celý objekt přesuneme chycením za jeho fialový okraj.

Vybraný objekt vrstevnice

Ovládání / nástroje

Tento seznam vám má sloužit jen jako nápověda. Doporučuji si to samostatně v Mapperu projít a zjistit, co k čemu slouží. Nástroje, které osobně používám nejvíc a přijdou mi nejdůležitější, jsou podtržené.

 • Nový soubor (Ctrl+N) – Vytvoří novou mapu
 • Otevřít soubor (Ctrl+O) – Otevře již rozdělanou mapu ze souborů
 • Uložit soubor (Ctrl+S) – Uloží aktuální mapu
 • Tisk (Ctrl+P) – Otevře okno tisku
 • Vyjmout (Ctrl+X) – vyjme vybraný objekt do schránky
 • Kopírovat (Ctrl+C) – zkopíruje vybraný objekt do schránky
 • Vložit (Ctrl+V) – vloží objekt ze schránky
 • Zpět (Ctrl+Z) – vrátí se o krok zpět
 • Znovu (Ctrl+Y) – opak zpět – půjde o krok vpřed
 • Ukázat mřížku (G) – zobrazí přes mapu mřížku
 • Posunovat – posunuje mapu – budete potřebovat jen pokud nemáte možnost mapu posouvat prostředním kolečkem myši (např. na notebooku)
 • Přiblížit (F7) – budete potřebovat jen pokud nemáte možnost mapu přibližovat prostředním kolečkem myši
 • Oddálit (F8) – budete potřebovat jen pokud nemáte možnost mapu oddalovat prostředním kolečkem myši
 • Ukázat celou mapu – nastaví pohled tak, aby byla vidět celá mapa
 • Otevřít okno s nastavením podkladů (Ctrl+Shift+9) – otevře okno s podklady – jak jsem psal na začátku dílu
 • Upravit objekty (E) – základní “šipka”. Provádíme s ní výběr a přesun objektů a jednotlivých bodů
 • Upravit linie (L) – funguje stejně jako předchozí nástroj, ale posouváme s ním linie, ne body (vysvětlíme si později)
 • Kreslit body (S) – přidá do mapy vybraný bodový symbol
 • Kreslit cesty (P) – nejpoužívanější nástroj na kreslení liniových a plošných symbolů
 • Kreslit kruhy a elipsy (O) – kreslí linie a plochy do tvaru kruhu
 • Kreslit obdélníky (Ctrl+R) – kreslí čtverhranné linie a plochy
 • Kreslit volnou rukou – můžete volně kreslit liniové a plošné symboly jako na papír
 • Vyplnit ohraničené plochy (F) – vybraným plošným symbolem doplní uzavřené plochy
 • Psát text (T) – pokud máte vybraný textový symbol, tímto nástrojem začínáte psát
 • Kreslit na podklad – do vybraného podkladu můžete ručně kreslit. Ale pozor, jedná se o rastrový nástroj, nakreslené čáry mohou tedy sloužit jen jako poznámky, nebo další podklad a nelze je zakomponovat do celkové mapy
 • Smazat (Delete) – smaže vybraný objekt
 • Zdvojit (D) – duplikuje vybraný objekt
 • Zaměnit symbol (Ctrl+G) – zamění symbol u objektu vybraného v mapovém okně symbolem vybraném v okně symbolů (příklad: v mapě vyberu obyčejnou vrstevnici, vpravo v okně symbolů kliknu na symbol Hlavní vrstevnice a při použití tohoto nástroje se mi obyčejná vrstevnice změní na hlavní)
 • Vyplnit/vytvořit okraj (Ctrl+F) – podobné jako předchozí nástroj, liniovým objektům přidá výplň a naopak plošným objektům přidá obrys (příklad: v mapě mám vybraný plot, v okně symbolů vyberu symbol 520 – Oblast se zákazem vstupu (privát) a po použití tohoto nástroje se mi vše uvnitř plotu vyplní olivově zelenou. Funguje to i naopak, když mám privát a chci okolo něj udělat plot)
 • Obrátit směr objektů (Ctrl+D) – otočí směr symbolů na objektu (například čárek na plotě, čárek na srázku, nebo šipek na potrubí)
 • Spojit cesty (C) – spojí dva liniové objekty (nemusí to být zrovna cesty) do jednoho, pokud mají konce dané u sebe
 • Sloučit plochy (U) – spojí dvě plochy do sebe, pokud se překrývají
 • Rozstřihnout objekt (K) – rozdělí objekt na dvě části (u liniového stačí kliknout do místa rozdělení, u plošného objektu je potřeba naklikat celý řez, kde se mají plochy rozdělit)
 • Vystřihnout nepravidelně tvarovaný otvor (H) – v plošném symbolu vystřihne otvor, například aby byl vidět jiný symbol, který je pod ním
 • Rotovat objekty (R) – otočí objekt (nebude fungovat u bodových symbolů, které jsou orientovány na sever)
 • Otočit vzor – otočí vzor objektu (například u vinice)
 • Změnit velikost objektů (Z) – zvětšuje a zmenšuje vybraný objekt
 • Měřit délky a plochy (M) – zobrazí okno s informacemi o vybraném objektu
 • Oříznout – ořízne všechno, co je vně vybraného objektu (objekt musí být plocha, nebo uzavřená linie) (operaci je nutné potvrdit enterem)
 • Vystřihnout – smaže vše uvnitř vybraného objektu (objekt musí být plocha, nebo uzavřená linie) (operaci je nutné potvrdit enterem)
 • Převést na křivky (N) – zakulatí liniový nebo plošný objekt
 • Zjednodušit cestu (Ctrl+M) – vymaže zbytečné body u liniového nebo plošného objektu
 • Rozložit body podél cesty – rozloží rovnoměrně bodové symboly podél liniového nebo plošného objektu (například alej podél cesty)
 • Protnout plochy, Vystřihnout z plochy, Odstranit překrytí – tyto tři nástroje ještě společně se nástrojem Sloučit plochy umí pracovat s více plošnými symboly a různě je kombinovat. Je to složité na vysvětlení, nejlepší je když si to sami vyzkoušíte. Vyberte dva plošné symboly, které se překrývají a zkuste, co to udělá.

Klávesy control, shift a mezerník

Tyto klávesy se vám budou hodit při všech činnostech v Mapperu. Nedá se úplně napsat jasný návod, k čemu a kdy je budete potřebovat, ale budete je používat opravdu hodně. Jaké máte možnosti se vám vždy zobrazí na spodní liště. Uvedu proto jen příklad: Pokud budete při kreslení linie, nebo plochy držet shift, kreslená čára se vám přichytí k již existujícím objektům.

Ukázka tipů na spodní liště. Doporučuji si jich hlavně ze začátku všímat, hodně vám usnadní práci a hledání v nápovědě.

Pojďme si to zkusit

Konec teorie, pojďme si to zkusit. Nejdříve si skryjte všechny podklady (F10). Poté vpravo v okně symbolů vyberte libovolný bodový symbol, například 417 Výrazný velký strom a zvolte si nástroj Kreslit body (S). Kliknutím kamkoliv do mapy strom umístíte. U bodových symbolů je to jednoduché, ale dostáváme se k liniovým. Mezi symboly vyberte nějakou linii, například 101 Vrstevnice a vezměte si nástroj Kreslit cesty (P) (pozor: zkratka je P, jako path, anglicky cesta, zatímco v ikoně nástroje je tvar S, který má symbolizovat kreslení). Dole na liště teď vidíte rady: Kliknutím přidáte bod, táhnutím přidáte křivku. Zkuste si to podle pokynů dole. Kreslení ukončíte stisknutím pravého tlačítka na myši. Teď máte nakreslenou svojí první vrstevnici. To samé můžete udělat s nějakým plošným symbolem. Teď máte v mapě 3 objekty. Zkuste je všechny tři označit a smazat. Označíte buď tažením myši, nebo klikáním na jednotlivé objekty se shiftem. Teď si vyzkoušejte nakreslit nějaký objekt pomocí nástroje Kreslit kruhy a elipsy (O) a Kreslit obdélníky (Ctrl+R). Opět nebudu vysvětlovat podrobně, co dělají klávesy control, shift a mezerník, vše se zobrazuje dole.

Nyní zkusíme další funkce, co Mapper umí. Pouhým klikáním nakreslete nový liniový symbol (tak aby to byly rovné čáry, ne křivky). Když objekt poté vyberete nástrojem Upravit objekty (E), vidíte jednotlivé body. Můžete je zkusit jednoduše přesouvat. Když na bod kliknete s držením klávesy control, smažete ho. Naopak když kliknete někam mezi dva body s controlem, přidáte nový. Podobně to funguje u nástroje Upravit linie (L), akorát neřešíte body, ale čáry. Můžete je přesouvat, ale pozor, ne mazat. Kliknutím s controlem na čáru se z úsečky stane křivka a naopak.

Pokud máte ještě stále nějaké čáry rovné, ne zakulacené, zkuste nástroj Převést na křivky (N). Celý objekt se vám zakulatí. U mě je to jeden z nejpoužívanějších nástrojů, vždy kreslím vše jako rovné čáry a pak teprve zaoblím, pokud je třeba.

Teď nakreslete ještě jednu linii, stejným symbolem, jako tu první. Dejte jejich koncové body k sobě a označte oba dva objekty. Nástrojem Spojit cesty (C) je spojíte do jedné. Pomocí Rozstřihnout objekt (K) je můžete zase rozdělit. Teď jeden z objektů vyberte, v okně symbolů zvolte jiný symbol a klikněte na nástroj Zaměnit symbol (Ctrl+G). Původní symbol se zamění za nový.

První mapa

Zkuste si nakreslit nějaký jednoduchý model například zahrady. Doporučuji, abyste kreslili podle fantazie. Když se to budete snažit udělat podle reality, dost si to tím zkomplikujete.

Příklad náhodné zahrady

První reálná mapa

Pokud jste zvládli nakreslit jednoduchou zahradu, můžeme se konečně vhrnout na reálnou mapu. Zahradu smažte a pomocí F10 si opět zobrazte podklady, které jsme do mapy vložili v minulém dílu. Na vrch si dejte katastrální mapu s 50 % neprůhledností, pod ní ortofoto na 100%. Teď můžete začít zpracovávat podklady. Než vyrazíte do terénu, je dobré si co nejvíce objektů překreslit z domova, samozřejmě jen to, co je vidět z podkladů. Hlavní jsou budovy, které jednoduše vezmete z katastrální mapy, dále pak ploty, silnice a chodníky, které uvidíte kombinací KM a ortofota. Lepší je však použít jen ortofoto, okraje silnic a chodníků nejsou v KM vždy úplně správně. Do dalšího dílu si takto zkuste zpracovat prostor, který chcete mapovat, příště se už vypravíme do terénu.

Ukázka překreslování budovy z podkladů do mapy

Pokud děláte mapu někde na rovině, můžete z podkladu překreslit i vrstevnice, jestli jich ale máte fakt hodně a překreslování by zabralo dost času, počkejte do dalších dílů, kde si ukážeme, jak proces zautomatizovat.

Klávesové zkratky

Jistě jste si všimli, že všude v závorce uvádím klávesové zkratky k daným nástrojům. Je to proto, že ze zkušenosti vím, jak moc klávesové zkratky zrychlí práci. Doporučuji si proto zapamatovat alespoň ty nejdůležitější, jako je E, Ctrl+Z, P, F10. Mapu nezapomeňte průběžně ukládat pomocí Ctrl+S.

Oprava nepřesnosti z minulého dílu

V minulém díle jsem vysvětloval rozdíl mezi ortofotem ČÚZK a leteckou mapou od Mapy.cz. Napsal jsem to nepřesně, lze použít obě mapy. Podrobně to vysvětluje předseda Mapové rady:

Přestože je pohled v aplikaci Mapy.cz označen jako Letecká (mapa), případně Z letadla, stejně jako v případě ČÚZK se jedná o ortofoto. Lze ho tedy použít jako referenční podklad pro terénní měření. Limitem je skutečnost, že Mapy.cz neposkytují zobrazená data formou veřejné mapové služby, aby je bylo možné v georeferencované podobě získat a zobrazit v QGISu, OCADu nebo OO Mapperu.

Jan Langr, předseda Mapové rady

Poznámka k celému seriálu: Sám nejsem mapař profesionál, proto budu rád, když se ostatní mapaři zapojí dole v komentářích do diskuze a když tak upozorní, že je něco špatně, nebo že by se něco dalo dělat lépe. Pokud něco není jasné, nebo potřebujete s něčím poradit, také se neváhejte zeptat, nebo mi osobně napsat na info@kleinmartin.cz.

Další díly:

 1. díl – Úvod
 2. díl – Podklady

3 Komentáře

 1. Avatar

  Ahoj, díky za seriál. Konečně jsem se i díky němu odhodlal odložit desky. Každopádně první návštěva lesa s tabletem dopadla bídně, protože při ukládání Mapper padal. Dnes jsem strávil pár hodin pátráním, tak tu odložím výsledek, kdyby někoho potkalo něco podobného. Používám OCAD na kreslení a formátu se držím. Tak se mi stalo, že jsem uprostřed vesnice použil symbol 501. ohraničená zpevněná plocha a to byl kámen úrazu, protože ho Mapper nedokázal převést a uložit v ocd. Tak to jen tak na okraj.

  Odpovědět
 2. Avatar

  K hojně používaným klávesovým zkratkám bych přidal ještě F2, které plošné objekty (např. paseky) vykreslí střídavě šrafovaně a plně. Při šrafovaném zobrazení je pak stále vidět na podklad.

  Odpovědět
  • Martin Klein

   Ahoj, díky, na záložku Pohled jsem úplně zapomněl. Dodám v dalším dílu.

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 18. 5. 2024
a svátek má Nataša.