Výběrové řízení na pořadatele závodů 2018
Dnes je 19.01.2020

OB v ČR | Orientační běh | Závody | 31.10.2016

V průběhu září a října jsme se mimo jiné věnovali i změnám v kalendáři hlavních závodů Sekce OB na rok 2018. Referovali jsme o změnách v ČPŠ a o tom, jaký závod přiřadit k MČR NOB, dále jsme rozebírali výhody a nevýhody dvoukolového MČR ve sprintu a problematiku sprintových štafet, no a tento týden jsme se podívali i na seriál Českého poháru. Abychom celý náš seriál uceleně uzavřeli, pojďme se podívat i na to, jak vůbec probíhá výběrové řízení na pořadatele hlavních závodů Sekce OB ČSOS.

Momentka ze závodu Sekce OB 2016. ČP Hrabětice, 10.9.2016 (Foto: Anna Auermüllerová/O-news.cz).

Momentka ze závodu Sekce OB 2016. ČP Hrabětice, 10.9.2016 (Foto: Anna Auermüllerová/O-news.cz).

 

Výběrové řízení na pořadatele závodů sekce OB má vždy několik kol. V prvním kole výběrového řízení se vypisují nejdůležitější a největší závody – všechna MČR, Český pohár, Žebříček A a Český pohár štafet. Na tyto závody jsou kladeny také největší nároky na pořadatele z hlediska kvality terénu a záruky, že pořadatel zvládne závod uspořádat na vysoké úrovni. Pokud se některý ze závodů nepodaří přidělit pořadateli, přesouvá se do druhého kola, případně se vypíše mimořádné kolo VŘ navíc. Ve druhém kole se poté přidělují samostatné závody Žebříčku B – Čechy a Morava či Celostátní finále přeboru škol v OB.

 

Máte k dispozici neoběhaný zajímavý terén? Přihlaste se!

Pokud máte k dispozici nový a zajímavý terén, který hravě předčí nebo se alespoň vyrovná terénům, kde se běhají celostátní závody a máte potřebné pořadatelské zázemí a zkušenosti, neváhejte se přihlásit! Přeci jen celostátní závod má větší ohlas, prestiž a přínos pro pořadatele, a to nejen ekonomický, než oblastní či jiný regionální závod. Ale nese s sebou také vyšší nároky.

K přihlášce je třeba doložit souhlasy majitelů pozemků plánovaného shromaždiště, souhlasy správce / vlastníka lesa, pokud je závod v chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervaci, národním parku, apod., tak navíc předběžný souhlas orgánu ochrany přírody. Pořadatel se musí zaručit, že v daném prostoru nic nebrání pořádání závodu a že nic neomezuje počet účastníků mimo platný soutěžní řád Sekce OB. Pořadatel také musí doložit, že má ve svých řadách kvalifikované organizátory, kteří budou zárukou kvality závodu. Hlavní rozhodčí musí mít kvalifikaci R1 (na samostatný závod ŽB postačuje R2), stavitel tratí musí mít minimální kvalifikaci R2. Dále musí pořadatel sehnat osobu zodpovědnou za zpracování mapy (hlavní kartograf) a samozřejmě za organizaci celé akce zodpovídá osoba ředitele závodu. Kartograf, stavitel a hlavní rozhodčí nemůže být jedna a ta samá osoba.

Poté se přihlásíte do výběrového řízení vyplněním formuláře přihlášky na příslušné webové stránce VŘ, kterou spravuje Soutěžní komise sekce OB ČSOS. Poslední termín pro podávání přihlášek do 1. kola VŘ na rok 2018 je 10. listopadu 2016!

Formulář přihlášky Vás vyzve k vyplnění povinných polí, zakreslení uvažovaného prostoru závodu do turistické mapy, k definování terénu a doložení jeho kvality nahráním fotografií, ukázek map a dalšího materiálu. A dále budete vyzváni k nahrání dokumentů se souhlasy vlastníků a orgánů ochrany přírody. Správně vyplněná přihláška se uloží a zaeviduje. Pokud vyplňujete přihlášku poprvé, doporučujeme nahlédnout i do nápovědy.

Ukázka přihlášky na závod ČP na klasické trati (TJN, 10.9.2016 v Hraběticích).

Ukázka přihlášky na závod ČP na klasické trati (TJN, 10.9.2016 v Hraběticích).

Kdo vybírá pořadatele?

Po ukončení termínu přihlášek budou všechny přihlášky vyhodnocovat členové Soutěžní komise. Základní údaje o přihláškách budou po ukončení kola zveřejněny, takže si budete moci prohlédnout Vaše soupeře. Zasedání Soutěžní komise se plánuje na 25. listopadu 2016 do Šternberka, výsledky výběrového řízení budou poté zveřejněny nejdéle do 30. listopadu 2016 prostřednictvím Sdělení Vedení sekce OB ČSOS na webových stránkách sekce OB.

V případě nepřidělení některého ze závodů se vypíše dodatečné kolo VŘ, a nebo bude tento závod přesunut do druhého kola VŘ, které bude následně vypsáno.

 

Jak uspět?

Zaručený návod na úspěch neexistuje. Ale jedno je jisté – nabídněte unikátní terén a přesvědčte SK, že zvládnete závod uspořádat na odpovídající úrovni. Své šance na úspěch můžete zvýšit také tím, že se přihlásíte na více termínů či druhů závodu (i se stejným prostorem), stejně můžete být vybráni maximálně jednou. Pokud chcete pořádat velký celostátní závod poprvé, je dobré začít nějakým menším, např. závodem Žebříčku B a udělat si pořadatelské jméno. Pokud jste malý oddíl, můžete zvýšit své šance angažováním zkušeného pořadatele z jiného oddílu na pozici hlavního rozhodčího nebo spojením se s jiným oddílem. Například jeden oddíl zaštítí závod sobotní a druhý oddíl závod nedělní.

Největší přetlak se dá tradičně očekávat u víkendových závodů Žebříčku A či Českého poháru a u MČR na krátké trati. Menší zájem ze strany pořadatelů naopak bývá o štafetové závody, sprinty a noční. Avšak zrovna sprinty a štafety jsou pořadatelsky náročnější. Jak to bude letos, to teprve uvidíme.

 

Kalendář hlavních závodů 2018

24. 3. 		Český pohár šštafet, Česká liga klubů (C)		
14. 4.		Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
15. 4.		Český pohár, WRE, žŽebříček A - sprint
21. 4.		ŽŽebříček B-Morava - klasická trať
22. 4. 		Český pohár šštafet, Česká liga klubů (C)
 5. 5.		ŽŽebříček A - krátká trať
 6. 5.		ŽŽebříček A - klasická trať
19. 5.	  	Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, WRE (dvoukolově)
20. 5.		Český pohár, WRE, žŽebříček A - krátká trať
26. 5. 		Český pohár šštafet, Česká liga klubů (B)
26. 5.		Český pohár, žŽebříček A - sprint
27. 5. 		Český pohár šštafet, Česká liga klubů (B)	
 9. 6.		Český pohár, žŽebříček A - krátká trať
10. 6.		Český pohár, WRE, žŽebříček A - klasická trať
23. - 24. 6.	Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati, WRE
 8. 9. 		Český pohár, žŽebříček A - krátká trať
 9. 9. 		Český pohár, žŽebříček A - klasická trať
15. - 16. 9. 	Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati, WRE
28. 9.		Mistrovství a Veteraniáda ČR sprintových šštafet 
29. 9.		Český pohár šštafet, Česká liga klubů (B)		
30. 9.		Český pohár šštafet, Česká liga klubů (B)		
13. 10.		Mistrovství a Veteraniáda ČR šštafet
14. 10.		Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů a oblastních výběrů žžactva

 

Více informací o výběrovém řízení na pořadatele hlavních závodů sekce OB pro rok 2018 naleznete ve Sdělení sekce OB 15/2016 a na webových stránkách výběrového řízení.

Facebooktwitter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *