Veteránské ankety: vyhodnocení
Dnes je 17.02.2020

OB v ČR | Orientační běh | 15.10.2019

Na konci září jsme zveřejnili otevřený dopis Jaroslava Havlíka o jeho názorech na různé problémy veteránské části orienťácké populace, který rozvířil velkou debatu v komentářích pod článkem i u facebookového příspěvku. My jsme k tématům připojili ankety, které poskytly ucelenější objektivnější pohled. Jaké jsou tedy výsledky?

Nutno podotknout, že výsledky mohou být značně ovlivněny jednostranným názorem autora dopisu a neznalostí argumentů ostatních stran.

Veteraniáda – Masters

Rozhodování, zda závodníky od kategorií DH35 označovat “veteráni” nebo “masters”. 

Poměrně vyrovnané výsledky ankety, na tuto problematiku není jednotný názor.

Argumenty pro veterány:

 • výstižné slovo, lepší jazykové uchopení než označení “master”
 • veterán = účastník soutěží nejstarší věkové kategorie
 • veteran (angl.) = a person who has had long experience in a particular field
 • označení “veteraniáda” má v ČR tradici od roku 1974

Argumenty pro masters:

 • vetera = starý
 • veterán = staré auto nebo vysloužilec z války, to senioři nechtějí
 • slovo je již zajeté v ostatních sportech i v některých evropských orienťáckých státech

Veteráni nebo Masters?

 • Masters (58%, Počet hlasů: 383 )
 • Veteráni (42%, Počet hlasů: 274 )

Celkový počet hlasujících: 657

Loading ... Loading ...

Gerontologie

Měly by být veteránské kategorie rozděleny po 5 nebo po 10 letech? Měly by případně být zavedeny podkategorie?

Vrcholné akce jsou pro nejlepší závodníky v daném věkovém rozpětí, tudíž bychom měli jasně ctít mezinárodní dokumenty a mít kategorie rozdělené po 5 letech. Na oblastních žebříčcích bývá výběr z kratších tréninkových tratí, lze i vzhledem k atraktivitě tratí pro veterány přistoupit k rozdělení po 10 letech s podkategoriemi.

Argumenty pro rozdělení po 5 letech:

 • odpovídá dokumentům IOF  i v soutěžnímu řádu soutěží sekce OB
 • umožňuje relativně spravedlivé porovnání v jednotlivých kategoriích
 • zachovává možnost soutěžit s vrstevníky

Argumenty pro rozdělení po 10 letech:

 • stavitel při nízkém počtu závodníků nemusí stavět tolik tratí

Argumenty pro rozdělení po 10 letech s podkategoriemi:

 • závodníci s nižší výkonností mohou běžet méně náročnou trať

Jak by měly být koncipovány kategorie od 35 let?

 • Rozdělené po 5 letech (67%, Počet hlasů: 399 )
 • Rozdělené po 10 letech s kratší a delší podkategorií (20%, Počet hlasů: 121 )
 • Rozdělené po 10 letech (1 kategorie) (13%, Počet hlasů: 80 )

Celkový počet hlasujících: 600

Loading ... Loading ...

Intervaly při sprintu a na krátké trati

Je pro veteránské kategorie nutné dodržovat startovní interval 1 minutu?

Poměrně jasně se ukázalo, že 1minutový startovní interval u veteránských kategoriích pravděpodobně není příliš opodstatněný. Není nutný z důvodu TV přenosů a často ani kvůli většímu počtu závodníků. Naopak vyšší interval může zamezit sbíhání závodníků a ovlivnění na dohledávkách a volbách postupů.

Jaké by měly být startovní intervaly na sprintu u kategorií od 35 let?

 • Alespoň 1 minuta (84%, Počet hlasů: 501 )
 • Právě 1 minuta (16%, Počet hlasů: 93 )

Celkový počet hlasujících: 594

Loading ... Loading ...

Měřítko mapy

Mělo by být pro veteránské kategorie zavedeno měřítko 1:7500 na krátké trati?

Argumenty pro 1 : 7 500:

 • lepší čitelnost
 • lépe zohledňuje poruchy zraku
 • mapový klíč ISOM2017 umožňuje zvětšeniny z tradičních měřítek

Argumenty proti 1 : 7 500:

 • v českých dokumentech není toto měřítko definované

Jste pro zavedení měřítka 1:7500 na krátké trati?

 • Ano, pro kategorie od 45 let (39%, Počet hlasů: 238 )
 • Ano, pro kategorie od 55 let (21%, Počet hlasů: 130 )
 • Ano, pro kategorie od 35 let (19%, Počet hlasů: 119 )
 • Ne (14%, Počet hlasů: 89 )
 • Ano, pro všechny kategorie (7%, Počet hlasů: 42 )

Celkový počet hlasujících: 618

Loading ... Loading ...
Facebooktwitter


 1. mAk says:

  Jestli něčemu pořád nerozumím, tak je to proč určují měřítko mapy pravidla. Proč prostě měřítko neurčuje pořadatel vzhledem k terénu. Když pak závodím na patnáctce a dostanu se třeba do části ve skalách, tak je můj zážitek z OB značně ochuzen neustálým dočítáním a domýšlením toho co se do mapy nevešlo.

 2. Aleš B. says:

  Asi by větší měřítko pořadatel použít mohl.

  Pravidla OB
  15.11 U veteránských a žákovských kategorií je možné použít přiměřeně větší měřítko mapy.

  http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2019.pdf

 3. TomB says:

  Byl bych pro použití menšího čitelnějšího měřítka tam, kde to dává smysl vzhledem k členitému terénu, ne podle věku. Mnoho masterveteránů se hlásí do kategorií kam věkem nepatří, ale výkonností ano…
  Nebo zavést kategorie podle počtu dioptrií? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *