Na mezinárodních i českých závodech (zpravidla vícedenních) se objevují již pěknou řádku let mapy v měřítku 1 : 7 500. Toto měřítko však není definované v mapovém klíči ISOM 2000, natož pak v ISSOM 2007. Je tedy regulérní? A jaká pravidla pro toto měřítko platí? V...