Střípky a postřehy z proběhlé GDC v Praze (část 1.)
Dnes je 19.01.2020

OB ve světě | Orientační běh | 14.11.2018

Finále Světového poháru 2018 pořádané Českou republikou (v Praze, v Českém ráji a v Mladé Boleslavi) bylo sportovně i organizačně úspěšnou akcí. Málokdo však postřehl, že u této příležitosti proběhla již druhá IOF Global development konference o rozvoji orientačních sportů. O své dojmy a zajímavosti se podělil se čtenáři O-News.cz Milan Novotný, předseda Rady pro podporu inovací ČSOS.


AKTUÁLNĚ

Konferenci zahájil president IOF Leho Haldna konstatováním základních čísel:

 • v IOF je registrováno 72 členských zemí
 • členská základna roste, aktuálně je na světě více jak 2 miliony registrovaných členů
 • květnové akce World Orienteering Day se zúčastnilo 358 735 účastníků z 81 zemí a 2213 míst, přičemž 86 % účastníků bylo mladších 25 let

Následně připomněl strategické směrování IOF:

Vize

 • Orientační sporty jsou nejatraktivnější přírodně (dobrodružně) založené sporty pro všechny věkové skupiny

Mise

 • Podporujeme globální růst orientačních sportů na celém světě. Rozvíjíme jak sportovní tak i rekreační orientační běh.

Hlavní cíl

 • Naším hlavním cílem je zvýšit atraktivitu orientačního sportů pro všechny jeho účastníky, externí partnery a sponzory tak, aby se staly součástí olympijských a paralympijských her.

Leho dále rozvedl výzvy, kterým orientační sporty čelí v současnosti. Mezi nejvýznamnější patří potřeba více podpory udržitelnosti pro některé členské federace. Zvýšení informovanosti a přístupu nových členů k našemu sportu a hledání cest, jak mohou být  orientační sporty atraktivnější pro mladé lidi. Současně zmínil velký potenciál rekreačních forem orientačních sportů.ROZVOJ

Lenka Klimplová (Komise pro regionální rozvoj a mládež RYDC) představila aktivity nové komise, která se za krátkou dobu působení může pochlubit celou řadou zajímavých rozvojových projektů. Zde jsou příklady těch zmíněných:

 • Globální platforma dobrovolníků pro podporu rozvoje orientačního běhu (rozvedeno dále v článku)
 • Start-Up Kit neboli základní balíček hardware (Sportindent vybavení, kontroly) a metodické materiály pro přípravu tréninků, závodů apod.
 • IOF WOC klinika jako rozvojový program při každém mistrovství světa určený novým a začínajícím členským státům
 • O-ringen Academy jako rozvojový program pro začínající země v průběhu největších 5 denních závodech Oringenu
 • School Orienteering Network
 • Erasmus+ project jako pokusy pro spojení studia a pomoci s rozvojem OB
 • Tvorba vzdělávacích materiálů v různých jazycích
 • Koordinace regionálních poradců při rozvoji OB

a organizace Global development konference a světového dne orientačního běhu (World Orienteering Day).

A nyní podrobněji o přednáškách, které mne zaujaly:

VÍCE PŘÍSTUPNÉ A ATRAKTIVNÍ ORIENTAČNÍ SPORTY

Přednášku Görana  Anderssona  Jak zabezpečit, aby byl orientační běh více přístupný a atraktivní (video záznam) ocenili jako nejvíce přínosnou i účastníci konference.
Göran zaujal již úvodem, kdy účastníky vyzval k přemýšlení “outside the box”. Celá přednáška se nesla příklady a náměty, jak orienťák zpřístupnit široké veřejnosti. Na náš sport lze nahlížet dvěma úhly pohledu, buď jako na sport pro zábavu nebo jako ryze sportovní závodní aktivitu.
Zdůraznil důležitost školy, kde by výuka základních navigačních schopností měla být součástí učebních osnov. Každá škola by měla mít mapu pro orientační běh. Po této zmínce  vyzval k akci, aby každý oddíl byl partnerem jedné školy. V přednášce zmínil příklady, kde všude se orienťák může provozovat. Namátkou honba za pokladem = 3 stanice metra a scorelauf s kontrolami s indiciemi u každé z nich, orienťák v bludišti s různou náročností tratí, orientshow s překážkami (známe z CVČ), orienťák postavený na evakuačním plánu, na zaoceánské lodi, v obchodním centru a tak dále. Zmínil i možnost využití moderních technologií například i virtuálního orienťáku v podobě aplikace LOQUIZ. Již brzy se dočkáme i mapy na super tenkém a ohebném tabletu. Pro poznávání měst nejsou potřeba klasické mapy pro orientační běh, ale obyčejné plánky, kde pospojováním turistických atrakcí a památek lze poutavou formou poznat celé město. Obdobně lze pospojovat i zajímavé obchody a výletníky tak zaujmout výhodnými slevami na nákupy. Mládež lze zaujmout orienťákem v zoologické zahradě, downhill sprintem či noční závodem ve městě. Zmíněny byly i úspěšné projekty ve Švédsku a Norsku, které “vyhnaly” davy lidí a rodin do přírody při poznávání okolí měst. Projekty ”Stolpejakten” and ”Hittaut” nalákaly v letošním roce ve Švédsku 25 000 účastníků na 32 místech k 1 000 000 oražení kontrol , respektive v Norsku dokonce 90 000 účastníků na 73 místech k 3 000 000  oražení kontrol.
Na závěr předal slovo 83 letému Peo Bengtssonovi ze Švédska, který se o popularizaci orientačního běhu zasloužil historicky nejvíce ze všech. Velmi známé byly jeho autobusové výpravy po východní Evropě, kde každoročně ukazoval švédským orienťákům přírodní krásy východní Evropy a současně zde propagoval náš krásný sport. Na druhou stranu pak podporoval pořádání náborových závodů v Karibiku, v Africe a dalších z pohledu orientačního běhu rozvojových zemí. 

Konec 1. části, pokračování bude za týden

Milan Novotný

Facebooktwitter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *