Seriál OCAD: Základy stavby tratí v OCADu I
Dnes je 20.01.2020

OCAD | 12.09.2016

V minulém dílu seriálu o OCADu jsme se zabývali přípravou před stavbou tréninku nebo závodu. Nyní máme založený soubor ve správném měřítku a pustíme se do samotné stavby nad podkladovou mapou.

V menu Course Setting (Tvorba trati) vybereme položku Courses (Tratě). Vyskočí tabulka, do které zadáme názvy všech tratí, které stavíme (viz Obr. 1). Každou trať přidáme pomocí tlačítka Add (Přidat), to se nachází v dolní části tabulky. V první fázi stavby tratí je potřeba zadat pouze název a zkontrolovat položku Course type (Typ trati), máme na výběr normální trať, štafety a tzv. one-man relay (jednočlenné štafety). Později se zde automaticky objeví délka tratě, počet kontrol a případně i vygenerované převýšení na základě DEM (od OCADu 10 a výš). Převýšení lze ale zadat manuálně (to doporučujeme), stejně tak připočítat určitou vzdálenost ke trati pomocí položky Extra length (Délka navíc). Převýšení se udává v metrech, délka trati a případný extra úsek v kilometrech.

3

Obr. 1: Položka Courses (vložení tratí, převýšení aj.)

V menu Course Setting (Tvorba tratí) můžeme najít i další podobnou položku – Classes (Kategorie). Jedná se o definování kategorií k jednotlivým tratím. V případě stavby tréninku není potřeba se tímto dále zabývat, položka Classes (Kategorie)  má své opodstatnění pouze v případě stavby závodu. OCAD automaticky přiřadí k jedné trati jednu kategorii. V případě, že jednu trať má více kategorií, musíme odtrhnout větu Create classes automatically (Vytvářet kategorie automaticky). Poté tlačítkem Add (Přidat) přidáváme jednotlivé kategorie a ke každé trať z rolovacího menu ve sloupci Course (Trať). Jednotlivé kategorie lze i naimportovat z formátů *.csv nebo *.txt. V případě již známých počtů závodníků v jednotlivých kategoriích můžeme doplnit do dalšího sloupce a případně přidat i startovní čísla (to je zejména důležité pro závody štafet). K položce Classes (Kategorie)  se ale můžete kdykoliv během stavby tratí vrátit a upravit parametry.

Po založení tratí, příp. kategorií je na čase do mapového pole začít umísťovat start, kontroly, cíl, příp. občerstvovačky, povinné úseky aj. pomocí nástrojů Curve mode (Režim křivka) nebo Straight line mode (Režim přímé linie).

 Všechny provedené operace, tedy všechny vytvořené kontroly (ale i start, cíl nebo povinné úseky) se zároveň vytvoří ve sloupečku napravo od mapového pole, do tzv. stavitelského boxu. Nyní stačí už jen na všechny 2x kliknout a objekty se do sloupce příslušné tratě/kategorie. Jednotlivé tratě se nacházejí v rozbalovacím menu Course (Trať). Kromě námi definovaných se zde nacházejí dvě automaticky vytvořené položky: <All controls>  (<Všechny kontroly>)  a <Runners> (<Závodníci>). První položka sumarizuje všechny kontroly použité pro daný trénink/závod vč. čísla a je vhodná např. pro roznašeče, trenéra nebo rozhodčího. Položka <Runners> (<Závodníci>) má smysl jedině tehdy, pokud máme již vyplněné počty závodníků u jednotlivých kategorií. Pak u každé kontroly kromě čísla kontroly v závorce vyexportuje číslo, které udává počet závodníků, kteří danou kontrolu mají na trati. Vhodné pro větší závody při sledování vytíženosti jednotlivých kontrol. Tak abychom si mohli trať lépe prohlédnout, stiskneme tlačítko Preview (Náhled), které se nachází pod názvem tratě.

5a 5b

Obr. 2: Srovnání klasického režimu stavby tratí a v módu Preview (Náhled)

V módu Preview (Náhled) můžeme vidět, že čísla u kontrol jsou většinou rozházené, proto je dobré správně přiřadit ke kontrolám. Nejednou se stalo, že číslo, které bylo u kontroly, neodpovídalo pořadí na trati! Pro úpravy použijte některé z nabízených 2 editačních nástrojů (viz Obr. 3).

6

Obr. 3: Editační nástroje pro přemísťování kontrol v klasickém režimu nebo úpravu čísel u kontrol v módu Preview (Náhled)

V příštím díle na vás čeká pokračování kapitoly “Základy stavby tratí v OCADu”.  Dozvíte se, jak zamknout kontroly nebo jak oříznout překážející linii.

 

Seriál OCAD

 1. Příprava před stavbou tratí – minulý díl, vyšlo 29. srpna
 2. Základy stavby tratí v OCADu I – dnešní díl 
 3. Základy stavby tratí v OCADu II – příští díl, vyjde 26. září
 4. Popisy kontrol I
 5. Popisy kontrol II
 6. Fáborkové tratě
 7. Scorelauf
 8. Kombotech I
 9. Kombotech II
 10. Stavba štafet
 11. Další typy tratí
 12. Statistika tratí
 13. Úprava mapy
 14. Tvorba mapy
 15. Georeference mapy
 16. Generování podkladů z dat LLS I
 17. Generování podkladů z dat LLS II
 18. Tisk

Další kapitoly připravíme na základě dotazů, přání a připomínek.

Facebooktwitter