Seriál OCAD – 6. díl: Fáborkové tratě
Dnes je 17.01.2020

Metodika | OCAD | Orientační běh | 07.11.2016

Po relativně základních operacích v OCADu se postupně podíváme, jak postavit různé specifické tratě. Neděláme si patent na jediný možný postup, jak daného cíle dosáhnout, pokud máte jinou alternativu, nebojte se nám napsat. Tentokrát se podíváme na fáborkové tratě.

Fáborkové tratě jsou již nedílnou součástí většiny závodů, řada oddílů staví i tréninky s liniemi. Bohužel OCAD nemá zabudovanou funkci na tuto trať, a proto je postup složitější. K cíli se můžeme dostat různými způsoby, na následujících řádcích jsou popsány dva možné způsoby.

Linii můžeme v OCADu vytvořit tak, že nejprve postavíme normální trať a pomocí některého z editačních nástrojů v módu Preview (Náhled) upravíme čáru mezi kontrolami a přesuneme body tak, jak uznáme za vhodné pro vedení fáborků. Problém však nastává, když měníme pozici kontrol – linie se nám smaže (obnoví se přímý postup z kontroly na kontrolu) a musíme ji vytvořit znovu. Proto je dobré duplikovat symbol 750.0 (Marked route). Operace spočívá kliknutím na symbol pravým tlačítkem a vybrat položku Duplicate (Duplikovat). Vpravo se ihned vytvoří symbol 750.1. Mezi každou kontrolou nakreslíme tímto symbolem trasu fáborků. Jedná se vlastně o povinný úsek, proto se nám v tabulce kontrol vytvoří i symboly M1, M2, Mx,… a vložíme jej i do samotné tratě (viz obrázek níže).

17

Obr 1: Situace ve stavitelském boxu při stavbě fáborkových tratí

Nemáme však hotovo. V mapě nám fáborková trať vytváří přerušovanou linii a ta je pro nás nežádoucí. Proto budeme chtít ve vlastnostech nastavit plnou linii. Symbol 750.1 stiskneme pravým tlačítkem a v Edit (Upravit) ve druhé kartě Distances (Vzdálenosti) změníme Main gap C (Hlavní mezera C) na 0. Bohužel dalším problémem, který musíme vyřešit, je přítomnost povinných úseků v popisech (Obr. 2), což je samozřejmě chyba, protože děti si mohou úsek mezi kontrolami zkrátit.

18

Obr. 2: Fáborková trať postavená s povinnými postupy mezi kontrolami

Proto doporučujeme již takto hotovou trať duplikovat, v horní liště Course Setting -> Courses -> označit trať HDR -> zmáčknout tlačítko Duplicate (Tvorba trati -> Tratě -> Duplikovat) a pro tisk popisů odstranit povinné úseky, pro tisk mapy ponechat povinné úseky. V OCADu tedy v podstatě mám dvě tratě, které však spadají pod jednu. Výhodou tohoto postupu je fakt, že ať posunuji jakkoliv kontroly (klidně jen o kousek), linie je zachována. Do pokynů je dobré uvést obě délky – jak po fáborkách, tak po vzdušné čáře (délka v popisech kontrol). Pokud chceme do popisů uvést délku po fáborkách, v menu Course Setting -> Courses (Tvorba trati -> Tratě) nastavíme rozdíl obou délek (po fáborkách – po linii) v Extra length (Délka navíc). Rozdíl zadávejte v kilometrech.

Druhý postup je trochu jednodušší, nemusíme totiž duplikovat vlastní trať a mít v souboru tak dvě tratě jedné kategorie. Místo abychom na začátku postupu duplikovali povinný úsek (značka 705.0), budeme duplikovat značku 704.0 Connection line, která se nachází až na téměř konci symbolového setu. Touto značku můžeme nakreslit fáborkovou trať. Nicméně je potřeba ji při tisku ostatních kategorií skrýt (pravým tlačítkem kliknout na tlačítku Hide / Skrytý) a zobrazit ji jen při tisku nebo exportu fáborkové trati. Nevýhodou této varianty je, že jednoduše nezjistíme délku trati po fáborkách. Tu lze zjistit spojením všech linií do jedné a pak případně tento rozdíl započítat do popisů kontrol (viz odstavec výše).

Upozornění na závěr

Ať již použijeme jakýkoliv postup, musíme si uvědomit, jak linii kreslíme. Jeden způsob je ji nakreslit vedle cesty, ale musí být zřejmé, že linie vede po komunikaci. Druhým způsobem je ji nakreslit po ose cesty, ale šířka linie musí být zvětšená na dvoj- či trojnásobek. Zde ale musíme tisknout v módu transparentních tratí, jinak by cesta nebo jakýkoliv objekt nebyl vidět.

fab

Obr. 3: Dva způsoby vedení linie. Vlevo vedle komunikace, vpravo po ose komunikace, ale linie musí být širší.

 

Seriál OCAD

 1. Příprava před stavbou tratí – vyšlo 29. srpna
 2. Základy stavby tratí v OCADu I – vyšlo 12. září 
 3. Základy stavby tratí v OCADu II – vyšlo 26. září
 4. Popisy kontrol I – minulý díl, vyšlo 11. října
 5. Popisy kontrol II – minulý díl, vyšlo 24. října
 6. Fáborkové tratě – dnešní díl
 7. Scorelauf – příští díl, vyjde 21. listopadu
 8. Kombotech I
 9. Kombotech II
 10. Stavba štafet
 11. Další typy tratí
 12. Statistika tratí
 13. Úprava mapy
 14. Tvorba mapy
 15. Georeference mapy
 16. Generování podkladů z dat LLS I
 17. Generování podkladů z dat LLS II
 18. Tisk

Další kapitoly připravíme na základě dotazů, přání a připomínek.

Facebooktwitter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *