Seriál OCAD 13. díl – Úpravy mapy

od | 13. 2. 2017 | Metodika, OCAD, Orientační běh

V předchozích dílech seriálu jsme se soustředili hlavně na stavbu tratí, tentokrát zabrousíme trochu do klasickém režimu OCADu. Tento díl by mohl být nápomocný pro ty, kteří si chtějí trochu hrát s mapou.  Zároveň navazujeme na kapitoly o kombotechu, kde již některé činnosti byly ozřejmeny. Připomínáme, že ukazujeme vše na OCADu 11, řada funkcí je ale k dispozici i v nižších verzích.

Základní editační nástroje

Zde je přehled editačních nástrojů, které jistě můžete využít ke kresbě, opravě či zjednodušení mapy.

Edit Functions Toolbar

find selected objects Find Selected Objects / Najít vybrané prvky: Vycentrování obrazovky na vybraný prvek.
delete Delete / Smazat: Odstranění vybraných prvků
Icon RotateEnterAngle.PNG Rotate (Enter Angle) / Otočit (Zadejte úhel): Otočení prvku na námi zadaný úhel.
Icon AlignObjectsHorizontal.PNG Align Objects: Horizonal Coordinates / Zarovnat prvky: Zarovnat prvky vodorovně: Zarovnají se všechny vybrané prvky vodorovně.
Icon AlignObjectsVertical.PNG Align Objects: Vertical Coordinates / Zarovnat prvky: Zarovnat prvky svisle:  Zarovnají se všechny vybrané prvky svisle.
Icon InterpolateObjects.PNG Interpolate Objects / Interpolovat prvky: Vložení linie nebo bodového symbolu pravidelně mezi dva a více existujících objektů.
duplicate object Duplicate Object / Duplikovat prvek: Vloží se do prostoru mapy objekt se stejnými vlastnostmi
fill or make border Fill or Make Border / Vyplnit nebo lemovat: Vyplnění liniového nebo plošného symbolu jiným (ale též možno stejným – pak nahrazuje funkci Duplicate Object) plošným objektem. Zároveň je možno vytvořit hraniční přímku kolem plošného objektu. Vždy je potřeba vybrat daný prvek v mapě (např. plochu jezera), poté označit požadovaný hraniční symbol (např. lemovku) a stisknout toto tlačítko.
merge Merge / Sloučit: Sloučení vícero linií, ploch nebo textových objektů pod jeden symbol.
reverse object Reverse Object /Překlopit: Změna směru liniového objektu (využití např. u oplocenky – “fousy” plotu dovnitř).
Icon ChangeToPolyline.png Change to Polyline / Změnit na polylinii: Změnit vybranou linie (zpravidla křivku) na linii s vertexty. .
change to Bézier curve Change To Bézier Curve / Změnit na Bézierovu křivku: Změnit vybranou linii s vertexy (např. vrstevnice vygenerované z digitálního modelu terénu) na Bézierovu křivku, tj. v podstatě opačný případ než o řádek výše.
convert to graphic object Convert To Graphic Object / Konvertovat na grafický prvek: Vybraný objekt vytvořený ze znakového klíče z pravé tabulky je převeden na grafický element a lze ho jakkoliv upravit.
smooth Smooth / Vyhlazení: Vyhlazení (zjednodušení) linie nebo plochy. Jen od OCADu 11, verze Professional.
join Join / Spojit: Linie, která se nachází v blízkosti jiné (a stejné kategorie) se připojí navzájem k sobě.
change symbol of object Change Symbol of Object / Změnit symbol (vybrané prvky): Změna vybraného prvku na požadovaný (např. změna hustníku na čistý les v jedné oblasti).
change symbol for all objects with this symbol Change Symbol For All Objects With This Symbol / Změnit symbol (Všechny prvky příslušného symbolu): Nahrazení všech objektů jednoho typu objektu na druhý (např. změnění výrazných stromů na celé mapě na vývraty).
measure Measure / Měřit: Měření vzdálenosti vybrané linie, plochy areálového objektu nebo vzdálenosti mezi dvěma vybranými bodovými objekty.
automatic joining Automatic Joining /Automatické spojování: Automatické připojení konců linií nebo ploch během kreslicího módu.

Barvy

Barva je zároveň vrstvou v OCADu. Pokud je v tabulce barev na začátku, překryje ostatní, naopak na konci (dole) je překryta ostatními. Máme-li mapu vytvořenou v mapovém klíči ISOM 2000 nebo ISSOM 2007 s barvami definovanými v příslušném znakovém klíči, který nabízí OCAD, pak si buďme jisti, že by mělo být vše v pořádku. Pro tréninky, grafiku mapy či jiné účely je možné přidat nové barvy. Jejich editor nalezneme v horním menu Map -> Colors (Mapa -> Barvy). V nižších verzích OCADu najdeme tuto možnost pod hlavičkou Symbols. Otevře se nám tabulka barev, kde jsou nadefinované úplně všechny barvy v mapě. Novou barvu vytvoříte stisknutím tlačítka Add (Přidat). Barvu můžete nadefinovat např. pomocí kapátka, vzorníku barev nebo nastavením procentuálních hodnot CMYK barev.

Tabulka barev v OCADu, která zároveň slouží místo vrstev v obdobných GIS programech.

Pokud se nám do rukou dostane soubor s řadou barev, které jsou pro nás nežádoucí, můžeme stisknout tlačítko (Smazat nepoužité barvy). Smazané nepoužité symboly a barvy také znamenají menší velikost a optimalizaci výsledného souboru. Mějte na paměti – pokud vytváříte design mapy, vytvořte si vlastní barvy, aby nenarušily vlastní mapu. Ideálně pak, když tyto nové barvy budou buď zcela na konci nebo na začátku tabulky. Pokud máme definované barvy a symboly (např. právě pro design mapy) v jiném souboru, zvolíme položku Map -> Load colors and symbols from… (Mapa -> Načíst symboly a barvy z …), případně jen Load colors from… (Načíst barvy z …).

Měřítko mapy

S měřítkem mapy jsme se setkali již při základech stavby tratí. Některé věci budou stejné. Měřítko mapy lze změnit v sekci Map -> Change scale (Mapa -> Změnit měřítko). Na tom by nebylo zase tak nic moc nebylo. Velmi důležité tlačítko je však volba Enlarge/reduce symbols (Zvětšit/zmenšit symboly). Pokud převádíme mapu z měřítka 1 : 15 000 do  1 : 10 000, pak určitě necháme zatrhnuto. V případě, že měníme měřítko na 1 : 5 000 (abychom např. vytvořili z lesní mapy sprintovou), zde tuto volbu nezatrháváme. Objekty se však posunou a je potřeba s mapou dále pracovat. O tomto jsme již psali v článku 1 : 7 500 – hybrid mezi měřítky?, z kterého pochází i následující ukázka. Mějte prosím proto tuto funkci na paměti.

Zvětšení mapy do 1 : 7 500 se zachováním velikostí symbolů.

Seriál OCAD

 1. Příprava před stavbou tratí – vyšlo 29. srpna 2016
 2. Základy stavby tratí v OCADu I – vyšlo 12. září 2016 
 3. Základy stavby tratí v OCADu II – vyšlo 26. září 2016
 4. Popisy kontrol I – vyšlo 11. října 2016
 5. Popisy kontrol II – vyšlo 24. října 2016
 6. Fáborkové tratě –  vyšlo 7. listopadu 2016
 7. Scorelauf – vyšlo 21. listopadu 2016
 8. Stavba štafet – vyšlo 5. prosince 2016
 9. Kombotech I – vyšlo 19. prosince 2016
 10. Kombotech II – vyšlo 2. ledna 2017
 11. Další typy tratí – vyšlo 16. ledna 2017
 12. Statistika tratí – minulý díl, vyšel 30. ledna 2017
 13. Úprava mapy – dnešní díl
 14. Georeference mapy – příští díl, vyjde 27. února 2017
 15. Generování podkladů z dat LLS I
 16. Generování podkladů z dat LLS II
 17. Layout mapy
 18. Tisk
 19. Tvorba mapy

Další kapitoly připravíme na základě dotazů, přání a připomínek.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 20. 4. 2024
a svátek má Marcela.