Seriál OCAD – 12. díl: Statistiky tratí
Dnes je 18.01.2020

Metodika | OCAD | 30.01.2017

Statistika nuda je, zpívá se ve známé písničce. My doufáme, že dnešní díl seriálu OCAD tipy a triky zase až taková nuda nebude. Naopak – snad se dozvíte užitečné rady, které využije hlavně stavitel tratí a hlavní rozhodčí.

Od verze OCADu 10 přichází OCAD s nejrůznějšími statistikami, které pomohou staviteli i hlavnímu rozhodčímu k efektivnímu využívání kontrol nebo k odhalení stavitelských chyb. V OCADu 11 je pro to vyčleněná celá jedna sekce Course Statistic and Event Statistic (Statistiky trati a závodu) v kartě Course Setting (Tvorba trati), předpokladem jsou již postavené tratě a případně zadány počty závodníků v jednotlivých kategoriích v kartě Classes (Kategorie). Najdeme zde řadu položek, které sumarizují postavené tratě:

1a) Course statistics (Statistiky trati)
V prvním sloupci se nachází kód kontroly, ve druhém počet tratí, které tuto kontrolu mají a v posledním počet běžců, které uvedenou kontrolu navštíví. Současně při kliknutí na určitý řádek se zobrazí v pravých dvou sloupečcích, jaké tratě a kategorie má daný objekt. Může posloužit k vyhodnocení přetíženosti některých kontrol a případně postavení nových. Naopak nevytížené kontroly (či kontroly úplně bez přiřazené trati – oranžově označené řádky) se mohou zrušit.

1b) Leg statistics (Statistika úseku)
Nabídne uživateli úplně všechny úseky (postupy), co jsou na trati. V prvním sloupci jsou vypsány mezi jakými objekty se jednotlivé úseky nachází, ve druhém pak kolik tratí tento postup má. Vpravo si lze pak všimnout jaké tratě obsahují daný postup.

1c) Control / Course diagram (Diagram kontroly/trati)
Zajímavá tabulka se nachází pod výše uvedenými položkami. Sloupce představují tratě, řádky čísla kontrol. Pokud daná kategorie má určitou kontrolu, je vepsáno pořadové číslo dané kontroly. Pokud ji nemá, je zde pomlčka.

Velmi důležitým a často sledovaným faktorem je pro stavitele i sledování vytíženosti prvních kontrol (tzv. “rozběhovek”). Stavitel tratí by měl totiž eliminovat situace, kdy startuje více závodníků v jedné minutě na stejnou první kontrolu. Pokud stavitel nepřipraví dostatečný počet prvních kontrol, na které rovnoměrně rozdělí tratě, mohou se poté vyskytnout problémy s losováním startovky nebo se startovní rošt může zbytečně natahovat. Využití a vytíženost rozběhovek lze zjistit právě ze statistiky úseku (1b), kde si lze přehledně seřadit všechny postupy začínající startem a nebo z diagramu konrol / trati (1c), kde lze vyčíst, kolik kategorií má danou kontrolu na trati jako první. Žádný z nástrojů OCADu, ale bohužel neumí sledovat vytíženost prvních kontrol podle počtu závodníků.

2a) Event statistics (Statistiky závodu)
Obsahuje počet kontrol, tratí a kategorií.

2b) Shortest distances between controls (Nejkratší vzdálenost mezi kontrolami)
V tabulce se vypíší dvojice kontrol, které jsou umístěné od sebe do 60 metrů. Současně je v pravé části uveden slovní popis obou kontrol a lze tedy zkontrolovat, zda odpovídají českých pravidlům. Ta hovoří o tom, že dvě kontroly na stejném objektu musí být vzdálené alespoň 0,4 cm, což odpovídá 40 m ve skutečnosti na mapě v měřítku 1 : 10 000. U kontrol na výrazně odlišných objektech je stanovená minimální vzdálenost 0,2 cm (20 m na mapě v měřítku 1 : 10 000). Na mapě pro sprint v měřítku 1 : 4 000 je tato vzdálenost 16, resp. 8 m a obdobně i u dalších měřítek.

2c) Legs between 2 controls in opposite direction (Protisměrné úseky trati)
V této položce se vypíší úseky mezi dvěma kontrolami, které mají dvě odlišné tratě, ale v opačném směru. To je často nežádoucí jev a stavitel by měl tyto úseky odstranit. V případě nevhodného použití může takový úsek ovlivnit i závod (zjednodušení náběhu na kontrolu pro některé závodníky). Nicméně existují i případy, kdy jsou tyto úseky prospěšné (např. některé formy tréninků).

2d) Identical courses (Shodné tratě)
V případě dvou stejných tratí (mají stejné pořadí kontrol a povinných úseků) se obě vypíší do tabulky.

2e) Courses without start or finish (Tratě bez startu nebo cíle)
Tato funkce zkontroluje, zda všechny tratě mají start a cíl a v případě zapomenutí vypíše do tabulky.

Ukázka statistik tratí vytvořených v OCADu 11 pro účely oblastního žebříčku

 

Statistiky tratí lze také vyexportovat přes Course Setting -> Export -> Course Statistic and Event Statistic (Tvorba trati -> Exportovat -> Statistiky trati a závodu).

Seriál OCAD

 1. Příprava před stavbou tratí – vyšlo 29. srpna 2016
 2. Základy stavby tratí v OCADu I – vyšlo 12. září 2016 
 3. Základy stavby tratí v OCADu II – vyšlo 26. září 2016
 4. Popisy kontrol I – vyšlo 11. října 2016
 5. Popisy kontrol II – vyšlo 24. října 2016
 6. Fáborkové tratě –  vyšlo 7. listopadu 2016
 7. Scorelauf – vyšlo 21. listopadu 2016
 8. Stavba štafet – vyšlo 5. prosince 2016
 9. Kombotech I – vyšlo 19. prosince 2016
 10. Kombotech II – vyšlo 2. ledna 2017
 11. Další typy tratí – minulý díl, vyšel 16. ledna 2017
 12. Statistika tratí – dnešní díl
 13. Úprava mapy – příští díl, vyjde 13. února 2017
 14. Tvorba mapy
 15. Georeference mapy
 16. Generování podkladů z dat LLS I
 17. Generování podkladů z dat LLS II
 18. Tisk

Další kapitoly připravíme na základě dotazů, přání a připomínek.

Facebooktwitter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *