Seriál OCAD – 10. díl: Kombotech II

od | 2. 1. 2017 | Metodika, OCAD, Orientační běh

I v roce 2017 se budeme setkávat společně u pravidelného 14 denního seriálu s radami, tipy nebo triky v kartografickém softwaru OCAD, který hojně využívají o-běžci pro přípravu tréninků i závodů.  Dnes se podíváme na stavbu koridového tréninku a také pořádného “kombotechu”.

Koridorový trénink

Koridorový trénink (označovaný těž jako had, hadice nebo linie v koridoru) je v OCADu jen úpravou švýcarské hry, kterou jsme rozebírali minule. Zde většinou nepoužíváme ani kontroly, pouze doporučujeme ohraničit jej nějakou liniovou značkou. Například symbolem 707.0 v panelu nástrojů je dobré si nakreslit dvě rovnoběžné linie a pomocí bílého pozadí zakryjeme zbytek mapy tak, že nám zbude pouze koridor, kterým závodníci musejí proběhnout. Koridor jde z mapy i vyříznout (to si ukážeme níže). Pokud plánujeme vytváření koridorů častěji, můžeme si na to vytvořit speciální symbol dvou rovnoběžných linií. Ten uděláme tak, že klikneme pravým tlačítkem do palety symbolů, stiskneme New (Nový), z nabídky vybereme Line symbol (Liniový symbol) a v záložce Double line (Dvojčára) nastavíme režim Full lines (Plné linie). Ihned pod tím zvolíme požadovanou šířku koridoru (např. 5 mm), barvy obou linií nastavíme na růžovou a šířku obou linek zvolíme dle potřeby (např. 0,2 mm). Nakreslíme koridor a zbytek mapy zakryjeme bílým pozadím.

Obr. 1: Vytvoření symbolu pro koridorový trénink

Kombotech

Základní úpravy mapy jsme již zvládli, ale zatím jsme se vždy zaměřili pouze na jednu úpravu na celý trénink. Jak ale na to, když chceme skloubit více různých technik v jednom tréninku? Například chceme, aby závodníci začali na vrstevnicovce, pokračovali na mapě pouze s porosty, pak proběhli koridorem a závod zakončili švýcarskou hrou.
Tady už se jedná pravda o pokročilejší a na přípravu těžší trénink, není to ale nic, co by se nedalo lehce zvládnout. Budeme se ale muset naučit, jak oříznout mapu, nebo z ní vyříznout určitou část nebo několik částí, ty posléze různě upravit a pospojovat zpět do jednoho souboru.

Oříznutí mapy nevyužijeme pouze u přípravy kombinovaného tréninku, ale i kdykoli jindy. Například když chceme zmenšit mapu, na které připravujeme trénink nebo využít pouze část mapy a udělat k ní tiráž atp.
Otevřeme si přímo mapový soubor a v nabídce vybereme Map -> Export Part of Map (v nižších verzích Partial Map) nebo-li Mapa -> Exportovat část mapy. Vpravo nám vyskočí menu ořezu mapy a na mapě se nám někde zobrazí obdélník. Pokud ne, tak zaškrtneme vpravo možnost Rectangle. Obdélník upravíme, posuneme, zmenšíme nebo zvětšíme na požadovanou oblast, kterou chceme vyříznout a potvrdíme tlačítkem OK. Takto oříznutou mapu si rovnou uložíme jako nový soubor. Můžeme si ji otevřít a provést úpravy (například doplnit tiráž, logo aj.), poté uložit a jako podklad použít pro stavbu tratí.

Pokud se ovšem nechceme nechat omezit pouze na obdélník či čtverec, můžeme udělat libovolný výřez z mapy, jaký jen chceme. To provedeme tak, že si vybereme nějaký liniový symbol (silnici, fialovou linii, SJ čáru atp.). Tímto symbolem za pomocí vhodného nástroje kresby nakreslíme přímo do mapy obrazec, který chceme vyříznout. Může to být čtverec, kruh, koridor nebo jakákoli tvarově různá část mapy. Vždy ale musíme obkreslit celou tuto část pouze na jeden zátah, jedním symbolem bez přerušení a obtáhnout celou požadovanou oblast. Výsledkem musí být uzavřený obrazec, ideálně začátek i konec na stejném místě. Pokud se nám to nepodaří, je nutné spojit dvě a více linií do jedné, ideálně pomocí nástroje Join (Sloučit). 
Poté opět otevřeme známou nabídku Map -> Export Part of Map (Mapa -> Exportovat část mapy), kde ovšem v pravém panelu nyní zvolíme možnost Use selected object (Použít vybraný prvek). Důležité je před otevřením nabídky Export Part of Map mít tento nakreslený liniový objekt označen pomocí jedné z šipek.
Můžeme si ještě vybrat, jestli chceme takto zvolenou mapu uložit i s tímto hraničním objektem či bez něj a soubor opět uložit. Po otevření získáme požadovaný výřez v samostatném souboru a můžeme jej libovolně upravit, jak už umíme.

Nyní se přesuneme zase o krok dál. Za předpokladu, že zvládáme výřezy z mapy a úpravy mapy, které jsme popsali v předchozích podkapitolách, jsme připraveni vytvořit lahůdkové zábavné tréninky, které kombinují více technik. Pracovně jim proto říkáme „kombotechy“.
Postup je nyní už jednoduchý. Musíme si rozvrhnout dobře, jak chceme aby trénink vypadal a v jaké části mapy chceme trénovat jakou dovednost. Poté si otevřeme soubor mapy a jednotlivé části si vyřežeme pomocí nástroje Export Part of Map, který byl popsán výše, a uložíme do jedné složky. Víme, že v první části chceme mapu bez cest, pak krátký přeběh koridorem, poté vrstevnicovku a trať zakončit middlovou vložkou na normální mapě. Všechny tyto části si postupně obkreslíme liniovými symboly do souboru mapy. Každou část si zvlášť označíme, vyřízneme pomocí nástroje Export Part of Map za užití módu Use selected object a uložíme do dané složky. Takto nám vzniknou čtyři různé mapové soubory například vrstevnicovka.ocd, koridor.ocd atp.

Každý soubor si nyní jednotlivě otevřeme a upravíme dle potřeby. Protože ovšem budeme importovat všechny soubory zpět do jednoho, nemůžeme pouze skrýt nepoužívané objekty a symboly volbou Hide (Skrytý), ale musíme nepoužívané symboly v každé části vymazat.
Tento proces si předvedeme na příkladu vrstevnicovky. Otevřeme si náš soubor vrstevnicovka.ocd a v pravé nabídce symbolů si pomocí kláves Shift nebo Ctrl a kliknutím vybereme všechny nepoužívané symboly, které chceme vymazat (tzn. všechny barvy krom hnědé). Klikneme pravým tlačítkem a zvolíme možnost Select Objects by Symbol (Vybrat prvky podle symbolu). Označí se nám všechny symboly v daném výřezu (vyjma symbolů hnědé barvy, které chceme zachovat). Nyní už pouze stiskneme klávesu Delete a zůstane nám kýžená vrstevnicovka.

Obdobně budeme postupovat i u dalších třech map (nebo jiného počtu map dle vašeho rozvržení). Nyní si otevřeme jakýkoli z těchto připravených mapových souborů (výřezů) v novém okně. Pomocí menu File -> Import (Soubor -> Importovat) si do něj nahrajeme postupně každý další připravený výřez. Úvodní tabulka se nás zeptá, jak chceme mapu umístit a jaké symboly importovat. Pokud jsme mapu nikterak jinak neupravovali a je správně nastavena v souřadnicovém systému, zaškrtneme možnosti Use real world coordinates (Použít souřadnice souřadnicového systému) a Import symbols only if symbol number do not exist (Importovat jen nové symboly) a potvrdíme. Takto by nám měla každá z části padnout na správné místo a mapa se zpět ucelit, ovšem každá část jinak.
Takto připravený, upravený mapový podklad si posléze nahrajeme do režimu stavby tratí jako podkladovou mapu a můžeme na něm postavit zajímavou trať. Koridor doporučujeme ohraničit, aby bylo zřejmé, kudy přesně vede.

Na závěr ještě upozorníme na to, abyste nezapomněli přidat severojižní čáry.

Seriál OCAD

 1. Příprava před stavbou tratí – vyšlo 29. srpna 2016
 2. Základy stavby tratí v OCADu I – vyšlo 12. září 2016 
 3. Základy stavby tratí v OCADu II – vyšlo 26. září 2016
 4. Popisy kontrol I – vyšlo 11. října 2016
 5. Popisy kontrol II – vyšlo 24. října 2016
 6. Fáborkové tratě –  vyšlo 7. listopadu 2016
 7. Scorelauf – vyšlo 21. listopadu 2016
 8. Stavba štafet – vyšlo 5. prosince 2016
 9. Kombotech I – minulý díl, vyšel 19. prosince 2016
 10. Kombotech II – dnešní díl
 11. Další typy tratí – příští díl, vyjde 16. ledna 2017
 12. Statistika tratí
 13. Úprava mapy
 14. Tvorba mapy
 15. Georeference mapy
 16. Generování podkladů z dat LLS I
 17. Generování podkladů z dat LLS II
 18. Tisk

Další kapitoly připravíme na základě dotazů, přání a připomínek.

Spolupráce na článku: Daniel Wolf

0 komentářů

Trackbacky/pingbacky

 1. Začínáme mapovat – 7.díl – Stavba tratí | O-News.cz - […] Kombotech II – vyšlo 2. ledna 2017 […]

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 16. 4. 2024
a svátek má Irena.