Seriál: Nový ISOM 2017 – 2. díl

od | 22. 11. 2017 | Mapařina, Orientační běh

Přinášíme druhý díl seriálu, který rozebírá nový ISOM 2017. Minule jsme uvedli některé základní fakta, dnes se podíváme na všeobecné požadavky jako je průběžnost, přesnost nebo měřítko mapy, nebo-li budeme se snažit o interpretaci části kapitoly 2 mapového klíče ISOM 2017.

Obsah mapy

Mapa pro orientační běh musí sloužit orientaci v terénu tím, že reprezentuje výběr významných objektů, a musí sloužit volbě postupu tím, že ukazuje rozdíly v průběžnosti (vliv na rychlost) a viditelnosti. Toho je dosaženo pomocí pečlivě navržené sady značek a barev a důrazem na generalizaci. Důsledné použití barev je důležité pro usnadnění čtení mapy:

  • Modrá se používá pro objekty, které se týkají vody
  • Žlutá se používá pro otevřené prostory
  • Zelená se používá pro vegetační objekty
  • Hnědá se používá pro reliéf
  • Černá a šedá se používají pro všechno ostatní, včetně skal a srázů, pěšin a cest a většinu umělých objektů
  • Fialová se používá pro informace o trati.

Mapový klíč ISOM 2017 definuje, že každá mapa musí obsahovat magnetické poledníky, které musí být rovnoběžné s okraji mapy.  To znamená, že mapa nemůže být nijak zvláštně otočená, aby se např. vešla na papír rozměru A4. Pro zobrazení magnetického severu mohou být použity šipky.

Průběžnost

Průběžnost je charakterizovaná nejrůznějšími vlivy jako je hustota stromů, křovin a podrostu (kapradí, ostružiní, kopřivy), ale také bažinami nebo kamenitým povrchem.  Také strmost terénu může ovlivnit průběžnost (čím strmější terén, tím hůře průběžný). Mapový klíč rozděluje průběžnost do 5 kategorií, přimčemž vychází z představy,  že rychlost v plochém a volně průběžném lese je 4 min/km. Pak platí následující tabulka:

 

Generalizace, čitelnost a přesnost

Žádná mapa se neobejde bez generalizace. Objekty, které jsou pro závodníka podstatné, musí být vybrány a zobrazeny v mapě pro orientační běh. Existují dvě fáze generalizace: selektivní generalizace a grafická generalizace.

Selektivní generalizace je rozhodnutí o tom, které detaily a objekty by měly být zobrazeny v mapě. Grafická generalizace může významně ovlivnit přehlednost a čitelnost mapy v konkrétním místě.  A přesnost? Každý orienťák určitě řekne, že mapa musí být správná a přesná. Obecným pravidlem by mělo být, že závodníci nebudou vnímat žádné nepřesnosti v mapě. Některé objekty v rámci čitelnosti ale opravdu mohou být posunuté. Objekt musí být umístěn s dostatečnou přesností, aby závodník pomocí buzoly a krokování nevnímal žádný rozpor mezi mapou a skutečností.
Absolutní výšková přesnost (tj. např. to, že nějaký objekt se nachází ve výšce 620 m n. m.) je málo významná v mapě pro orientační běh. Na druhé straně je důležité, aby mapa zobrazovala relativní výškový rozdíl mezi sousedními objekty správně tak, jak jen je možné. K tomu slouží vrstevnice i další tvary reliéfu.

Měřítko mapy a případné zvětšování

Základní měřítko mapy pro orientační běh v mapovém klíči ISOM 2017  je 1:15 000. Veškerá generalizace musí splňovat požadavky pro toto měřítko. Je-li mapa zvětšena, všechny čáry, značky a rastry musí být úměrně zvětšeny (pro měřítko mapy 1:10 000 to znamená na 150 %). To platí i pro značky pro dotisk (o tom jsme psali již v minulém dílu).  Jak má být velká mapa? ISOM 2017 doporučuje, aby mapa neměla větší rozměr než A3. Zároveň by měla být oříznuta tak, aby se do ní vešla trať (avšak neměla by být menší než A5).

Interval vrstevnic

Interval vrstevnic (nebo-li ekvidistace) na mapách pro orientační běh musí být standardizován. Představte si, že na jednom závodě byste měli ekvidistanci 10 m, jindy 6 m, potřetí 2 m. Stanovený interval vrstevnic dle ISOMu 2017 je 5 metrů. V rovinatém terénu, kdy sklon je menší než 5 % (nebo vrstevnice by byly dále než 7 mm od sebe) po celé ploše mapy, mohou být použity vrstevnice s intervalem 2,5 m. Ale pozor! Různé intervaly vrstevnic nesmí být použity na jedné mapě.
Do mapy také velmi aktivně zasahují pomocné vrstevnice.  Terén se tak může jevit jako dvakrát tak strmý. Je proto velmi důležité, aby pomocné vrstevnice byly používány střídmě. ISOM 2017 tomu také pomáhá tím, že na rozdíl od předchozího ISOMu jsou pomocné vrstevnice tenčí než vrstevnice základní.

Vracovské Duny. Jeden z mála českých terénů, kde jsou vrstevnice o ekvidistanci 2,5 m více než vhodné. Běželo se zde mj. MČR štafet a družstev 2015.

To je pro dnešek vše. Příště se podíváme na problematiku minimálních rozměrů, tisku i ostatních informací na mapě. Za tři týdny na shledanou!

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 24. 5. 2024
a svátek má Jana.