Seriál: Nový ISOM 2017 – 1. díl
Dnes je 19.01.2020

Mapařina | Metodika | Orientační běh | 01.11.2017

Jak jsme slíbili, tak i plníme. V průběhu podzimu vás budeme seznamovat s novým mapovým klíčem ISOM 2017, který již nyní platí, byl použit na několika mapách, ale hlavní nápor zažije až po novém roce. To vznikne povinnost všech pořadatelů celostátních závodů použít nový klíč na vydaných mapách. Během několikadílného seriálu si probereme kompletní set značek, okomentujeme nové skutečnosti a doplníme další souvislosti.

O novém mapovém klíči jsme psali již dvakrát, nyní je čas si některé věci zrekapitulovat a doplnit novinky, které např. vydala Mapová rada ČSOS. Od příštího dílu projdeme všechny kategorie objektů. Nový ISOM 2017 není pouze pro mapaře, ba naopak. Je potřeba, aby ho znali trenéři, stavitelé tratí, rozhodčí a hlavně: závodníci.

Zamilovaný háj. Jedna z prvních map v ČR, kde byl použit ISOM 2017. Na této mapě proběhla krátká trať při 9. letní Olympiádě dětí a mládeže v Brně.

Českou verzi ISOM 2017 schválil Výkonný výbor ČSOS na svém zasedání 20. září 2017. Česká specifikace vstoupila v platnost 1. října 2017 a zcela nahrazuje předchozí mapový klíč ISOM 2000.  Od 1. ledna 2018 je závazná pro všechny mapy pro orientační běh vydané po tomto datu s výjimkou pro oblastní a vícedenní závody. Pro tyto soutěže (až do konce roku 2020) lze použít ještě předchozí mapový klíč (pravděpodobně pro mapy, které už jednou či vícekrát byly vydány v minulosti), u nových map je ale doporučené už vydat mapu dle nových standardů. I z tohoto důvodu budeme v našem seriálu klást důraz na odlišnosti mapových klíčů. Jeden den při závodě oblastního charakteru se můžete setkat s mapou dle ISOM 2000, druhý den pojedete na béčka a na startu dostanete mapu vytvořenou podle ISOM 2017. Na druhé straně, když se podíváte na jednu z prvních českých map dle ISOM 2017 (viz ukázka nahoře), asi moc rozdílů nenajdete. Možná jiný symbol pro plošinku, možná vás praští do očí jiná šířka plotu oplocenky. Ale jak jistě víte, ďábel je skryt v detailu.

Pojďme si shrnout novinky do 4 základních bodů.

1) Pouze jedna úroveň generalizace

Mapový klíč ISOM 2017 definuje základní měřítko mapy pro orientační běh, které je  1 : 15 000. Generalizace musí splňovat požadavky pro toto měřítko, i když připravujeme mapu jiného zvětšení. Ať máme mapu stejného území v měřítku 1 : 15 000 nebo 1 : 5 000, obě mapy obsahují totéž, liší se pouze velikostí symbolů, které jsou úměrně zvětšeny. Pochopitelně to platí i pro velmi používané měřítko 1 : 10 000, zde dochází k 1,5x zvětšení oproti mapě v měřítku 1 : 15 000. To nově platí i značky pro zákres tratí (viz bod 4).

2) Zavedení/odstranění značek

Odstranění značek lze pojmout dvojím způsobem. Buď se jejich definice stala součástí definice jiných značek
(spádnice, vrstevnicová kóta, skalní masiv, jeskyně, nepřekonatelná řeka, dálnice, větší silnice, tunel, lávka a křížení s mostem a bez mostu, nebezpečná oblast ad.), nebo některé značky byly odstraněny zcela. To se týká například střelnice nebo hrobu. Tyto symboly již na mapách neuvidíme.  Mezi nové značky pak můžeme zařadit obrovský kámen, příkop, zpevněná plocha nebo další hustoty kamenitých povrchů.  Ostatní nové značky jsou modifikací stávajících značek pro nové potřeby, zde můžeme zmínit železnici (ta bude vypadat podobně jako na jiných topografických mapách velkého měřítka) nebo tzv. “typu výrazný objekt”. Zde zmíníme např. hnědý trojúhelník (výrazný terénní objekt, plošinka) nebo modrý čtverec (studna, fontána nebo vodní nádrž).

3) Jiná definice značek

Nových definic uvádí ISOM 2017 spousty. Ve většině případů jen některé značky mají další vysvětlení, které je často zřejmé nebo nikterak zásadní. Za velmi odlišnou definici lze ale označit značku č. 709 Nepřístupná oblast. Tento symbol byl v původním ISOMu definován jako Nebezpečná oblast (většinou se tak šrafovala oblast, kde byly polomy, příp. nebezpečný kamenitý terén), nikoliv jako oblast, do které se nemohlo.

4) Nová velikost a definice symbolů pro stavitele tratí

Nový mapový klíč se úzce týká také stavitelů tratí. Průměr kolečka znázorňující kontrolu byl dosud ustálen na 6 mm. Nyní tato hodnota se bude měnit podle toho, v jakém měřítku je mapa. Pro měřítko 1 : 15 000 to bude 5 mm, pro 1 : 10 000 7,5 mm, když použijeme mapu pro veteránské kategorie v měřítku 1 : 5 000, pak velikost kolečka bude 1,5 cm. Tuto změnu určitě budou pozitivně vnímat stavitele/rozhodčí, kteří připravují jeden závod s více druhy map, které se liší měřítkem mapy. Příkladem může být celostátní žebříček na klasické trati, kde kategorie DH16-21 mají mapu v měřítku 1 : 15 000, ostatní kategorie v měřítku 1 : 10 000. Popisy, vyříznutí koleček nebo odsazení pořadových čísel kontrol se musí dělat zvlášť pro každé měřítko. Nyní již taková práce odpadá. Nově se také zavádí značka pro místo výdeje map.

Srovnání zákresu tratě při použití ISOM 2000 a ISOM 2017 v různých měřítkách. Zdroj: Luděk Krtička, prezentace ISOM 2017.

 

Více informací:

Facebooktwitter


  1. Wanda says:

    značka “střelnice” mi bude chybět 🙁

  2. Petr Dudík says:

    A ta značka pro elektrické vedení je přímo obludná, když se jedná o jednoduché sloupy se 4 dráty a ty vedou lesem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *