Případ pro jury: Jako vejce vejci

od | 13. 4. 2017 | Metodika, Případ pro jury

Morální dilemata každého závodu. Selský rozum vs. pravidla. Nemusíte mít licenci rozhodčího, abyste věděli, že v závodech můžete proti výsledkům podat protest. Tento protest předáte k rukám hlavního rozhodčího, který svolá jury závodu a ta tento protest posléze řeší. Náš seriál chce čtenáře seznámit s případy, které kdy jury řešila. Jak byste vy řešili danou situaci? Jak dobře znáte pravidla OB? Ať už jste rozhodčím OB a řešení podobné situace může spadnout na Vás, nebo jste v této oblasti laik, račte se spolu s námi stát na chvilku čtvrtým členem jury a snad se i něco přiučit. V našem metodickém seriálu Vám předkládáme různé případy, které kdy řešila česká či mezinárodní jury, Vy si budete moci vyzkoušet, jak byste je řešili vy a jak dobře znáte pravidla českého OB a posléze Vás seznámíme se “správným” či výsledným řešením.
Dnešní případ budou vlastně případy dva, které jsou v jádru podobné, v pravidlech se podíváme na tatáž ustanovení, ale v možném způsobu řešení nám každý nabízí jiné možnosti.

Mapa plná podobných objektů. Na první pohled pro stavitele ráj, který se na druhý pohled ovšem mění v oříšek, aby vůbec šlo umístit do takové oblasti co nejvíce kontrol a ještě aby byly jednoznačně určené. (Ukázka z mapy Kunčická hora, SSU).

Případ 8a: Není kupka jako kupka

V závodě oblastního žebříčku na krátké trati byl podán protest po diskvalifikaci za oražení nesprávné kontroly. Dle protestujícího závodníka byly správná i nesprávně oražená kontrola na stejném objektu (obě kontroly byly v mapě i v popisech vyznačeny hnědou tečkou jako „kupka“) a jejich vzájemná vzdálenost byla přibližně 3 milimetry v závodní mapě. Toto dle protestu odporuje čl. 17.7 Pravidel, který říká, že mezi kontrolami nesmí být vzdálenost menší než odpovídá 4 mm na závodní mapě. K případu nutno dodat, že obě kontroly byly těsně před cílem a dotčený závodník ji měl na trati jako předposlední. K protestu se nikdo jiný nepřidal a ani nebyla zjištěna diskvalifikace jiného závodníka z jiné kategorie na stejných kontrolách. Obě kontroly byly v terénu odlišeny tím, že jedna z kupek byla u pěšiny, druhá blíže louky.

Kvízová otázka

 

Jaké řešení tohoto protestu byste jako člen jury navrhoval?

Výsledky ankety

Nahrávání ... Nahrávání ...

Kupka jako od Kupky. (Foto: Jindřich Kořínek)

Co na to pravidla?

V tomto případě mluví pravidla jasně a stačí nám podívat se do článku 17.7 Pravidel, který říká, že: „Mezi jednotlivými kontrolami nesmí být vzdálenost menší, než odpovídá 4 mm na závodní mapě. Pouze v případě, že umístění sousedních kontrol je výrazně odlišné jak v terénu, tak v mapě, může být vzájemná vzdálenost těchto kontrol odpovídající vzdálenosti 2 mm na závodní mapě a více.“
To znamená, že umístění kontrol musí být výrazně odlišné jak v terénu, tak v mapě, abychom mohli kontroly umístit na vzdálenost menší než 4 mm v mapě. Zde tedy nepochybně došlo k porušení Pravidel, protože v mapě se jednalo o identický objekt.

Jak rozhodla jury?

Jury konstatovala, že vzdálenost obou kontrol je menší než 4 mm v závodní mapě, a tedy došlo k porušení pravidel. Jury rozhodla v této kategorii ukončit závod na 20. kontrole, což byla kontrola předcházející inkriminované předsběrce. Následující mezičasy byly všem závodníkům v této kategorii vymazány.

Případ 8b: Není socha jako socha

Po diskvalifikaci za oražení nesprávné kontroly při závodě Českého poháru ve sprintu byl podán protest, že dvě kontroly, o které šlo, byly na dvou stejných objektech a nesplňovaly minimální vzdálenost danou pravidly (4 mm v závodní mapě). Oba objekty byly sochy (jeden busta, druhý sloup – v mapě obojí vyznačeno jako „kolečko s tečkou“) a každý z objektů byl svým vztahem k okolní kresbě jednoznačně odlišen (jeden uprostřed parčíku, druhý na jeho okraji). Jury zjistila, že vzdálenost obou objektů v mapě je 3,8 mm. Bylo zjištěno, že špatnou kontrolu z této dvojice kontrol orazilo přibližně 7 závodníků napříč kategoriemi. Pro všechny dotčené kategorie se jednalo o kontrolu přibližně v polovině trati.

Kvízové otázky

 

Jak byste se jako člen jury popasovali s tímto protestem?

Výsledky ankety

Nahrávání ... Nahrávání ...
 

V případě, že byste se rozhodl i protest uznat, jaké řešení navrhujete?

Výsledky ankety

Nahrávání ... Nahrávání ...

NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST ČLÁNKU NABÍZÍ ROZUZLENÍ ZÁPLETKY. NEJPRVE SI ZODPOVĚZTE OTÁZKU, POTÉ SI PŘEČTĚTE POKRAČOVÁNÍ.

Kontrola u sloupu, který by nejspíše byl v mapě zakreslen jako “černé kolečko s tečkou”. Zvláště na sprintu je třeba si dát pozor, protože 2 mm na mapě v měřítku 1:4000 je ve skutečnosti pouhých 8 metrů! (Foto: Petr Kadeřávek)

Jak rozhodla jury?

Jury konstatovala, že vzdálenost je 3,8 mm, což je méně než 4 mm a protest je tedy opodstatněný. Dle čl. 24.7 Pravidel jury rozhodla o zrušení diskvalifikace. V souladu s tím byla zrušena diskvalifikace i u ostatních dotčených závodníků.

Názory odborníků

Jan Netuka, R1: Druhý případ se sochami vychází z mé praxe ze sprintu v Jaroměři v roce 2011, kde jsem byl hlavním rozhodčím. Jury rozhodla, že všem závodníkům, kteří kontroly zaměnili, má být diskvalifikace zrušena. Ano pořadatel chybu udělal. A jury vlastně musela řešit, jak podstatné to pochybení bylo a jak těch chybějících 0,2 mm ovlivnilo závod. Samozřejmě jsem dodnes přesvědčen, že nijak, protože každý z těch objektů byl svým vztahem k okolní kresbě jednoznačně odlišen. Dodnes si myslím, že jury svým rozhodnutím ovlivnila závod více než ten prvotní problém, a to zejména v některých kategoriích, kdy se nabíhalo a odbíhalo stejným směrem. V takovém případě, pokud bylo závodníkovi uznáno oražení bližší kontroly místo té správné vzdálenější, ten dotyčný ušetřil asi 30 metrů běhu!
Celý případ má i zajímavé pozadí: Na školeních a seminářích vždy posluchače poučuji, že jako HR nemají dělat unáhlená rozhodnutí bez promyšlení všech dosahů, které to rozhodnutí má. Ale sám jsem tu chybu udělal. Kontroloval jsem lístečky a zjistil jsem, že busta na pilíři není vyznačena v mapě značkou pro sochu – „kolečko s tečkou“, ale že ji mapař vyznačil jako kámen. To se mi nelíbilo a změnil jsem to v mapě i v popisech. Bohužel to mělo za následek, že zatímco doposud byly busta a sloup v mapě jako značky socha a kámen, tedy dva rozdílné objekty, jak svým charakterem v mapě, tak v terénu, nedomyšlenou změnou se z nich staly na mapě dvě blízké stejné značky a na průšvih bylo zaděláno.
Martin Janata, R1: To, když by byly dvě kontroly od sebe 1 m, tak by určitě každý souhlasil s tím, že když závodník orazí jinou kontrolu, není to jeho chyba. Hledáme tedy hranici, od které již závodník pouze s pomocí mapy dokáže jasně rozlišit, zda je kontrola ve středu kolečka. V pravidlech byla tato hranice zvolena jako 2 mm pro výrazně odlišné objekty a 4 mm pro stejné objekty. Kontroly které jsou blíže, jsou špatně a na trati se nesmí vyskytovat. Pokud se stane chyba, je více možností jak to řešit. Dle mého názoru je nejlepší řešení ukončit závod před touto kontrolou či začít závod až po ní (viz 1. případ “kupky”). To nicméně je možné udělat, pouze pokud je kontrola na začátku nebo na konci tratě (a pokud nespěcháme na výsledky). U 2. případu (“sochy”) byla kontrola uprostřed tratě, dle mého názoru tedy zbývá možnost buď dotčené kategorie zrušit, nebo oddisknout všechny závodníky kteří orazili špatnou kontrolu. A rušení závodu bych uvažoval až jako poslední možnost. Nesouhlasím zde s druhou částí vysvětlení Jana Netuky (jestli ho správně chápu), ze kterého vyplývá, že kdyby se mapa před závodem neměnila a socha zůstala jako kámen, bylo by vše v pořádku. I s ohledem na to, že se symbol měnil, můžeme konstatovat, že socha a sloup jsou v tomto případě podobné objekty, a i když by v mapě byly vyznačeny jinak, musí být (pokud na oboje chceme dát kontrolu) dále než 4 mm.

Dominika Pachnerová, R1:“Kupky”: možnost b) “Protest uznat a zrušit diskvalifikaci závodníka i se špatně oraženou kontrolou.” Pominu-li, že tento závodník je jaksi náchylnější k diskvalifikacím za špatnou kontrolu, tak vzdálenost mezi objekty neodpovídala pravidlům. Pokud si dobře vzpomínám, tak trasa přes obě kontroly byla zhruba stejná, čili závodník nezískal výhodu oražením jiné kontroly. Obecně jsem zásadně proti tomu, aby se volilo řešení, které zvolila tehdejší jury, tedy zkrátit závod – v tomto případě ukončit závod na předcházející kontrole. Podle mne je takové řešení naprosto nevhodné a ovlivňuje regulérnost závodu. Každý závodník může chybovat v jiné části trati nebo nabírá postupně rychlost a toto řešení tedy není spravedlivé. V tomto konkrétním případě se sice závod ukončil jen dvě kontroly před cílem, ale stalo se mi, že mi byl můj závod ukončen za půlkou, jednou dokonce zhruba ve třetině trati. “Sochy”: Oproti předchozímu řešení bych zřejmě zvolila nekonzistentně variantu c) “Protest bych zamítla a ponechala DISK – kontroly byly jednoznačně odlišeny, navíc nesplnily požadovanou vzdálenost pouze o 0,2 mm, šlo o jednotlivce.” Rozhodla bych se tak proto, že si tu situaci pamatuji a šlo o objekty, které byly vzhledem k okolí jednoznačně odlišeny (a minimální vzdálenost takřka splňovaly). Navíc jak píše Jan Netuka, při sprintu může volba jiné kontroly ovlivnit závod zkrácením uběhnuté vzdálenosti. V případě uznání protestu bych rozhodně jakkoli nezkracovala závod, ale rozhodla se buď pro jeho zrušení v daných kategoriích, nebo se nabízí jedno nestandardní řešení. A to přisoudit těmto závodníkům např. průměrný (nebo nejpomalejší) čas na tomto postupu dosažený ostatními závodníky této kategorie.

Jan Fátor, R1: “Kupky” možnost b) “Protest uznat a zrušit diskvalifikaci závodníka i se špatně oraženou kontrolou.” U “soch” jsem taky pro možnost b) “Protest uznat a řešit všechny dotčené závodníky” a pro řešení a) “oddisknout a ponechat ve výsledcích.” Jestli je vzdálenost 3,8 mm nebo 0,5 mm je už vcelku jedno. Pak bychom mohli třeba licitovat, jestli by i 3,5 mm nemohlo být v toleranci nebo snad dokonce 3,2 mm nebo i 2,9 mm…

A nějaké rady a tipy od Starouše?
 • OCAD nabízí porovnání vzdáleností nejbližších kontrol (Course -> Course Statistic and Event Statitic) spolu i s popisem kontroly. Je vhodné, aby se stavitel tuto funkci naučil používat.
 • Pokud je nemyslitelné kontrolu přesunout na jiný objekt, dá se také přesunout na jinou stranu objektu, protože jde o vzdálenost kontrol a ne objektů. Což třeba u větší kupy může být i několik metrů. A samozřejmě také příslušně vycentrovat kolečko kontroly.
 • Já si pravidla vykládám tak, že kontroly na mapě musí být vzdálené 2/4 mm a zároveň v terénu příslušný počet metrů. Takže by se pořadatel neměl ohrazovat tím, že na mapě je vše OK, ale v terénu budou lampióny blíž (může vzniknout generalizací mapy, kdy je potřeba objekty nakreslit dál od sebe, aby se do mapy vešly) a ani argumentovat naopak, tedy že v terénu zapíchne stojany do předepsané vzdálenosti, ale na mapě budou kroužky moc blízko.
 • Ovšem jít pod nějaké 3/5 mm je vždycky rizikové z hlediska protestů i férovosti, tak bych se podobným situacím snažil pokud možno vyhnout.
A pamatujte, jury má vždy právo na nestandardní řešení!

Podívejte se i na další Případy pro jury:

5 Komentáře

 1. Avatar

  První případ ani nesplňuje klíč ISOM, druhý je také diskutabilní. Tedy ponechat výsledky a zrušit disk.

  Odpovědět
 2. Avatar

  Z tohoto “soudku” je i případ z MČR na klasické trati u Janova (pořadatel LPU, rok zpaměti přesně nevím, ale bylo to asi tak před 8 až 10 lety). Tam byly 2 kontroly v hustníku na světlinách (a jestli si to dobře pamatuji, tak měly i podobné kódy), ale jedna z nich byla v popisech jako konec průseku. Ten průsek ale končil na okraji světliny. Kontrola tedy byla v terénu umístěna jak na průseku, tak i na světlině. Pokud závodník měl na své trati kontrolu v popisu označenou jako světlina, tak nemohl tušit že ta, na kterou mylně naběhl, má v popisech jiný piktogram. Tehdy byl podán protest, ale jury ho neuznala s poukazem na jiný piktogram v popisech. Podle mě to bylo chybné rozhodnutí.

  Odpovědět
 3. Avatar

  Řešením typu zrušení diskvalifikace nebo ukončení závodu na nějaké kontrole akorát dáváme do ruky výmluvy pořadateli, který něco odflákl. Závod není podle pravidel, zrušit a vracet plné startovné. V případě že závod vyžaduje vyšší než R3, tak používat i disciplinárku.

  Odpovědět
  • Avatar

   Ale kde je ta mez, před níž se vše nechá bez zásahu ať už HR nebo jury, a od které se zruší závod a natvrdo vrací startovné ? Je spousta věcí, které se i při největší pečlivosti můžou vymknout z ruky. Je nesmysl třeba za ukradenou kontrolu během závodu, porouchanou SI krabičku nebo za vykácený kus lesa den před závodem (a umím vymyslet hromadu dalších věcí, které se prostě ohlídat nedají a přitom vedou k porušení pravidel) trestat pořadatele rušením závodu a vracením startovného. Právě proto zde máme jury a možnost nestandardních řešení.

   Odpovědět
   • Avatar

    Tak na to je IOF guidline “Cancelling a competition”. Otázkou teda je, jestli aspoň pro MČR nezavést event advisora, který to zná nebo nepožadovat, aby hlavní rozhodčí měl současně advisor kvalifikaci.

    Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 16. 6. 2024
a svátek má Zbyněk.