Případ pro jury: I stojan může být cíl

od | 27. 4. 2017 | Metodika, Případ pro jury

Morální dilemata každého závodu. Selský rozum vs. pravidla. Nemusíte mít licenci rozhodčího, abyste věděli, že na závodech můžete proti výsledkům podat protest. Tento protest předáte k rukám hlavního rozhodčího, který svolá jury závodu a ta tento protest posléze řeší. Náš seriál chce čtenáře seznámit s případy, které kdy jury řešila. Jak byste vy řešili danou situaci? Jak dobře znáte pravidla OB? Ať už jste rozhodčím OB a řešení podobné situace může spadnout na Vás, nebo jste v této oblasti laik, račte se spolu s námi stát na chvilku čtvrtým členem jury a snad se i něco přiučit. V našem metodickém seriálu Vám předkládáme různé případy, které kdy řešila česká či mezinárodní jury, Vy si budete moci vyzkoušet, jak byste je řešili vy a jak dobře znáte pravidla českého OB a posléze Vás seznámíme se “správným” či výsledným řešením.

Dnes se podíváme na to, jak má být dle pravidel správně značený cíl. A uděláme jednu změnu. Poprvé budeme posuzovat naprosto konkrétní situaci z konkrétního závodu, a sice navštívíme MČR štafet.

Případ devátý: I stojan může být cíl

Dnešní případ vychází ze skutečného protestu, který byl podán na MČR štafet v roce 2015. Tento závod štafet přenášela živě Česká televize. Závodnice jedné ze štafet na doběhu prvního úseku opomněla orazit cílovou kontrolu a po protnutí cílové čáry rovnou předala štafetu závodnici na druhém úseku. Po vyčtení čipu se zjistilo, že závodnice je diskvalifikována. Okamžitě byl podán protest proti špatnému označení cíle, protože cílová kontrola nebyla opatřena lampionem, na čáře byl pouze stojan s krabičkou SI. Postižená štafeta se domáhala zařazení zpět do výsledků s tím, že o řádném průběhu cílem a správném předání nemohlo být žádných pochyb.

Pro jasné vykreslení situace si ještě popišme několik důležitých faktů, které si členové jury mohli ověřit. Nad cílovou čarou byl vztyčen nafukovací reklamní oblouk ČSOS, ten neobsahoval žádný nápis „cíl“. Uprostřed cílové čáry pod obloukem byl jeden dřevěný stojan, který obsahoval dvě cílové SI jednotky. Stojan nebyl opatřen lampionem, pouze papírem s nápisem „předávka“. Po levé straně mantinelu doběhového koridoru byl podél koridoru jako poslední z transparentů před cílovou čarou natažen transparent „CÍL“. Na pravé straně koridoru byla před obloukem vytištěná malá papírová cedule s nápisem „CÍL“ vyvěšená viditelně ze směru příběhu. Postižená závodnice byla s podobným problémem z obou souběžně probíhajících mistrovských závodů jediná.

 

 

 

Konkrétní ukázka ze závodu, o kterém je řeč. Fotografie zachycuje pohled od poslední kontroly směrem k cíli. (Foto: Filip Ostřanský)

Detailní ukázka značení cíle. Je toto zřetelné označení? (Foto: Filip Ostřanský)

 


Kvízová otázka

Jaké řešení protestu byste z pozice člena jury navrhovali?

Výsledky ankety

Nahrávání ... Nahrávání ...

NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST ČLÁNKU NABÍZÍ ROZUZLENÍ ZÁPLETKY. NEJPRVE SI ZODPOVĚZTE OTÁZKU, POTÉ SI PŘEČTĚTE POKRAČOVÁNÍ.

Na některých hlavních českých závodech se používají na označení cíle i nafukovací pylony podobně jako na ME v Jeseníkách. (Zdroj: www.eoc2016.cz)

Co na to pravidla?

V tomto případě se podíváme hlavně na to, jak má být dle Pravidel označen cíl a jak má závodník označit průchod cílem. To vše je popsáno v článku 21 Pravidel. „Cílová čára je kolmá na směr doběhu“ (v našem případě splněno). „Cíl se značí zřetelným nápisem CÍL umístěným nad cílovou čárou nebo dvěma zřetelnými nápisy CÍL (výjimečně pouze dvěma lampiony) umístěnými na koncích cílové čáry.“ Tady je asi jeden z hlavních námětů k diskusi, jestli transparent CÍL umístěný před cílovou čárou podél hrazení (nikoliv kolmo na směr doběhu) je „zřetelným nápisem“ v kombinaci s tištěným nápisem „CÍL“ na papírové ceduli na straně druhé. V pravidlech se nepíše nic o tom, že by měl stojan nesoucí cílové označovací zařízení nést lampion.

Naopak je pravidly jasně popsána cílová procedura z pohledu závodníka. „Závod pro závodníka končí proběhnutím cílové čáry nebo označením elektronického závodního průkazu v cílovém označovacím zařízení.“ „Pokud pořádající subjekt požaduje označení závodního průkazu v cíli, je povinností závodníka toto učinit dle pokynů pořadatelů.“ A toto pořadatel skutečně požadoval, když bylo v pokynech k závodu uvedeno, že „na předávce dobíhající závodníci nejdříve orazí cílovou kontrolu a teprve poté dotykem ruky předají štafetu dalším úsekům.“

Pravidla nám tedy napovídají, že v případě cíle nejde o běžnou kontrolu, která je vybavená lampionem, ale o cílové označovací zařízení, které musí být umístěno na označené cílové čáře. Vše tedy nasvědčuje tomu, že jde o chybu závodníka, který porušil Pravidla a před předáním štafety neorazil cílové označovací zařízení.

Je tedy teď na jury, aby posoudila, jestli byl opravdu cíl označen špatně, či v rozporu s Pravidly.

Jak rozhodla jury?

V tomto případě se jury sice sešla, ale bohužel nám nakonec nerozhodovala, protože protest byl stáhnut jako neopodstatněný, když závodnice na dalším úseku této štafety byla diskvalifikována pro špatné ražení. Inu, boží mlýny melou.

Další ukázka značení cílové čáry. Tentokrát MČR KT 2016. (Foto: Petr Kadeřávek)

Názory odborníků

David Aleš, R1: Možnost D – protest bych zamítl. Není co řešit, závodník ve stresu neorazil cílovou kontrolu a pak se snaží najít chybu u pořadatelů. Určitě by mohl být cíl značen lépe, ale protest by byl neopodstatněný.
Martin Janata, R1: Já bych to viděl stejně jako když někdo neorazí diváckou kontrolu. Tam ho sice třeba viděla polovina shromaždiště, ale to mu nepomůže. Při závodech štafet je před začátkem závodu ukázková předávka, kde je vše k průběhu závodu na shromaždišti vysvětleno a ukázáno. Závodník sice celou svou trať proběhl, ale neoražení kontroly bych vůbec nesrovnával s chybějící kontrolou v čipu a chybovým hlášením v logu SI krabičky (viz jeden z předcházejících případů pro JURY). Dokáži si nicméně představit, že v rámci oblastního závodu s ohledem na pravomoc JURY přijmout nestandardní řešení, JURY k oddisknutí závodníka může přistoupit. Je zde stejně jako u jiných obdobných problémů volba mezi striktním dodržováním pravidel a selským rozumem.
Jan Fátor, R1: Já jsem pro možnost b). Ta přiložená fotka je tak krásně rozostřená, že by zhruba mohla odpovídat vidění přibíhajícího závodníka, který má za sebou celou trať. Dva zřetelné nápisy CÍL nikde nevidím. Nějaký papír A4 pro mě není zřetelné označení. A hledat cíl pověšený paralelně s doběhem někde mezi reklamami na záchody a pojišťovnu je spíš úsměvné než vážně myšlené. Pokud je závodník schopen přeběhnout cílovou kontrolu a běžet rovnou na předávku, je něco špatně. Buď není cílová kontrola dostatečně označena (lampión je ideální řešení, protože ho závodník instinktivně hledá) nebo chybí pořadatel v cíli, aby závodníka usměrnil. Je potřeba dělat závody ještě “blbovzdorněji”. To, že měl závodník orazit po průběhu cílovou čarou je jasné, ale jak poznat cílovou čáru, když okolo nejsou žádné lampióny ani zřetelné nápisy cíl? Samozřejmě závodník neměl předávat, to každopádně, a tím také porušil svoji povinnost.
Roman Zbranek, R1: Jako člen JURY bych se přikláněl k řešení ‘D’. Je pravda, že cíl byl označen na hraně pravidel. Určitě by bylo lepší, kdyby byl nad cílem jasný transparent, že se jedná o cíl. Na druhou stranu si myslím, že štafety jsou poměrně specifická disciplína a že všichni závodníci mají před svým startem dostatek prostoru na prohlédnutí si prostoru startu, cíle, případně i divácký průběh. Navíc pořadatel před každými štafetami předvádí ukázkovou předávku. V tu chvíli mi přijde, že protest se snaží napravit zásadní pochybení závodníka. Uznání protestu by mi přišlo jako nesprávné, navíc by vytvořilo nebezpečný precedens.
A pamatujte, jury má vždy právo na nestandardní řešení!

Podívejte se i na další Případy pro jury:

6 Komentáře

 1. Avatar

  A splňují pylony s nápisem FINISH (viz poslední foto) pravidlo, že cíl má být označen nápisy CÍL? Pokud ano, které další jazyky jsou ještě povoleny? 🙂

  Odpovědět
 2. Avatar

  To je hezké, že při štafetách je vždy ukázková předávka, ale ta obvykle bývá zhruba čtvrt hodiny před startem prvních úseků. Závodnice na prvním úseku (o kterou v tomto případě šlo) má v té době obvykle jiné starosti – převléknout, rozcvičit, rozběhat, nezapomenut čip,… Můžete říci, že může na minutu obrátit pozornost ke vzorové předávce, ale v reálu to může znamenat: prokličkovat mezi desítkami stanů, protlačit se mezi hromady dalších přihlížejících, aby viděla aspoň něco (a přesné uspořádání cíle pravděpodobně neuvidí, pokud náhodou nebude přímo u něj), někdy vzorová předávka nezačne úplně přesně, takže z minuty je rázem pět minut, které člověk před startem nemá nazbyt. A souhlasím s Fátorem, že je vhodné vše dělat pokud možno blbuvzdorně. Závodník, který jde na krev do cíle, je logicky vygumovanej a nelze mu mít za zlé, že něco přehlédne.

  Odpovědět
 3. Avatar

  Ve vyjádření Romana je použita formulace “Zásadní pochybení závodníka”. Otázkou je, jestli popsaná situace při předávce štafety je právě takovým závažným pochybením. Závažným pochybením při OB bych nazval bych vynechání kontroly v lese, nedodržení jasně vyznačeného značeného úseku, oražení jiné kontroly, předčasný start, případně trénink s mapou v embargovaném prostoru a podobně. Neoražení cílové kontroly ve sporně vybaveném/vyznačeném cíli se asi takto nazvat nedá. Jako hlavní rozhodčí bych samozřejmě závodnici diskvalifikoval, ale jako člen jury bych se přiklonil k oddiskvalifikování na základě protestu kvůli chybě pořadatele.

  Odpovědět
 4. Roman Zbranek

  K té ukázkové předávce: Já sám rozbíhávám závody poměrně četně a nepamatuju si závody, kde bych vynechal vzorovou ukázku. Vždyť pro koho se ta ukázka dělá? To, že má závodník před startem jiné starosti mi přijde jako dost lichý argument.
  Ano, uznávám, že závodník přibíhá do cíle značně vygumovaný. Ale pro mě je oražení cíle dost automatická záležitost (přirovnal bych to k tomu, že když doběhnu na občerstvovací kontrolu, tak taky první razím a pak piju) a je úplně jedno, jak moc je kontrola zašitá (jestli je třeba za stolečkem s pitím nebo za zbloudilým pořadatelem). To jsou takové ty základní poučky… 🙂

  Odpovědět
 5. Avatar

  Řekl bych že jsou zmatečný český pravidla pro SI. 21.3. a A.II.5. Jinak při hře se slovíčky, pokud pořadatel uvede ražení cílové kontroly a ne cílového zařízení, tak kontrola je popsaná v oddíle 17.

  Mimochodem většina mistrovství je současně WRE, podle jakých pravidel se pak mají konat?

  Odpovědět
 6. Avatar

  To jsou zajímavé obrázky s nápisy “Finish” namísto “Cíl”… A právě proto bych se držel nezaměnitelného označování lampióny 😉

  Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 20. 5. 2024
a svátek má Zbyšek.