Předstartovní horečka: Bonus
Dnes je 21.01.2020

OB v ČR | Orientační běh | Předstartovní horečka | Závody | 28.09.2016

Moderní technologie jdou neustále kupředu. Mapování se mapařům zjednodušuje a i nám přináší prostor na kvalitnější předstartovní přípravu. 

A jak se dá připravit na takový lesní závod? Těžko, ale aspoň zhruba to jde. Co k tomu můžeme dnes využít?

Jako základ poslouží kvalitní vrstevnice: ČUZK má k dispozici (a prodeji) laserscanová výšková data DMR5G (k nahlednutí na webové prohlížečce). Z těchto dat můžeme vytvořit vrstevnice či si vyhodnostit sklonitost svahu a odhadnout tak případné srázy (i ty skalní).

dmr5g

Výškový model DMR5G – stínovaný reliéf

Na stejném místě nalezneme i DMP1G, což je digitální model porostů. Data jsou v této oblasti z roku 2010. Tudíž tam nejsou zaneseny žádné novější paseky.

dmp1g

Výškový model DMP1G – Výškový model vegetace (kolem centra závodu)

V OCADu či jiném programu, který umí zpracovávat výšková data, pak můžeme udělat rozdíl těchto dvou datových vrstev a vytvořit tzv. vegetation difference, nebo chcete-li česky vegetační rozdíl.

vegdiff

Vegetation Difference (jednoduchý rozdíl výškových dat). Někde v závodním prostoru)

Tím bychom měli kompletní výškopis vyřešený. Ale aby mapa dávala trochu smysl, je potřeba doplnit další data. Například z OSM (www.openstreetmap.org) stáhnout a zpracovat zástavbu (soukromé plochy, budovy), dopravu (tj. silnice, pěšiny, koleje, … ), vodní toky a vodní plochy. Bažiny. Případně i téma ochrany přírody. Poslední jmenované téma je však lepší a jistější si stáhnout přímo jako WFS (web feature service), kterou poskytuje AOPK (agentura ochrany přírody a krajiny).

Tady končí veškerá automatické až semiautomatická práce. Pro zkušeného člověka to zabere do hodiny času 😉 Nicméně ještě je potřeba zpracovat nabízená data od pořadatele. Nejlepší je začít přímo na svazovém mapovém archivu. Tam najdete nejprve embarga, později pak i obrysy závodních map. Povinností pořadatele je zanést tyto obrysy nejpozději měsíc před konáním akce… 🙂 Člověk si pak najde ve vyhledávání mapy podle názvů (které jsou v pokynech), tj. Spálený kopec a Perničky.

nahled_mapy

Detail mapy Spálený kopec

Následně je dobré zavítat i na web pořadatele, kde najdete časem ukázky mapy a plánek centra. Ukázky mapy se většinou dají umístit. Tedy pravda, tentokrát jsem první ukázku nedokázal umístit. Kdo jako první najde správné místo na závodní mapě, má u redakce o-news jednu kofolu!

1-2

32arena

Posledním krokem je pak přečtení si vzdáleností v pokynech. Vzdálenost do karantény + převýšení může dost jednoznačně určit místo startu. Samozřejmě, není to jistota, ale nějaká šance tam je 🙂 Tratě tentokrát necháme na vás – našich čtenářích. Pokud se chcete pochlubit svým výtvorem, pošlete jej v mailu na adresu roman@o-news.cz Nejlepší výtvory zveřejníme po závodech!

 

Závěrem ještě pár dalších tipů na zpřesnění mapy. Všechny tipy jsou však již ryze manuální práce:

  • Starší o-mapy. K nalezení na csos.tmapserver.cz, případně i na omaps.worldofo.com
  • Mapy.cz (dokreslení cestní sítě, nové paseky, …)
  • Mapové podklady z CUZKu (geoportal.cuzk.cz). Mapové služby jdou připojit jako wms služby. Hodí se třeba pro skály, cesty, průseky, potoky…
  • Cykloatlas.cz (mapový server firmy SHOCart). Můžete použít na další zpřesnění cestní sítě

Jistě existuje plno dalších webů a možností, jak si pomoci. Ale pak možná zjistíte, že je lepší jít trénovat…

Na závěr výsledek naší práce: Tipy na závodní mapy v sobotu i v neděli. Obě mapy jsou vyexportovány na 200dpi. Vzdálenost mezi SJ čarami je 500m:

pusta_rybna_q

Příprava na kvalifikaci:

 

Facebooktwitter


  1. Kobřík says:

    Neuvěřitelný co dokážeš od stolu, Velkej palec nahoru 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *