Pořádáme oblasťák! – DÍL 3

od | 1. 7. 2020 | Metodika, Orientační běh

Třetím dílem pokračuje náš seriál „Pořádáme oblasťák!“ Tentokrát se podíváme, jak vybrat ten správný prostor pro vaše závody.

Proces pořádání je jeden dlouhý nekončící příběh. Vše ale začíná výběrem prostoru. My se budeme soustředit zejména na výběr terénu pro orientační běh, vše pochopitelně musí být napojené na infrastrukturu (parkoviště, shromaždiště, příjezd, alespoň trochu v civilizaci, …).

Nejde pořádat kdekoliv
Nejde pořádat závody na všech možných místech, ať již z přírodních nebo společenských důvodů. Vyloučeny jsou zejména národní parky (ale v určitých zónách lze i tam), 1. zóna CHKO, přírodní rezervace, přírodní památky a další turisticky exponované oblasti (např. Pražský hrad). Pochopitelně existují určitě výjimky, které však nejsou příliš časté a záleží na konkrétní správě CHKO či domluvě s vlastníkem pozemků. Vyloučit ale musíme i (života)nebezpečné a rizikové lokality (lomy, výsypky, oblasti výstaveb čehokoliv …). A bohužel nemusíme uspět i v dalších lokalitách (honitby, nepříjemný ochranář, vlastník lesa, …).

Český les skrývá řadu poutavých oblastí. Dočká se zmapování? Foto: Jiří Vištejn.

Pořádání na stávající mapě
Pokud závody organizujete v již zmapovaném terénu, kde mapu si zapůjčíte od cizího klubu či jste pořádali v minulosti, pak je situace samozřejmě snazší. Víte, na koho se obrátit, jaké rizikové momenty na vás čekají. Pozor ale na to, aby mapa byla stále aktuální. Určitě se před závody vyplatí revize mapy, a to minimálně v okolí kontrol, kterou zvládne kvalifikovaný stavitel nebo mapař, který si na mapu vynahradí pouze několik jednotek hodin. Je škoda, když na startu dostane závodník mapu, kde chybí rok staré paseky a s hustníky, které již povyrostly. Zároveň je nutné zmínit, že mapy musí mít i požadovaný klíč. Od 1. ledna 2021 musí být všechny oficiální závody bez výjimek povinně nakresleny v mapovém klíči ISOM 2017 (pro mapy významných závodů již tato podmínka je dva roky), pro všechny sprintové mapy platí nařízení ISSprOM 2019.

Zaplňme bílá místa
Pořádat na již existující mapě je možná snadnější, ale rozhodně se to nedá opakovat donekonečna. Cílem orientačních běžců by mělo také být zaplnit bílá místa tak, aby se náš sport šířil dále. Klubové aktivity se převážně soustředí v blízkosti sídla klubu. Je dobré uvažovat o zmapovaní terénu nejen pro závod, ale i o následné použití (například klubové tréninky či jiné aktivity navázané na APK, místní penziony či školy). Nebojte se se svým nápadem svěřit starostovi příslušné obce, odboru cestovního ruchu daného kraje či domorodcům. Mohou vám dát spoustu tipů, které oceníte na začátku výběru prostoru a třeba i při následném využívání.

Stávající mapy na území ČR. Zdroj: Mapový archiv

Jak najít panenský prostor
Panenský prostor je označovaný takový terén, který nikdy nebyl zmapovaný pro účely orientačního běhu. Na stávajícím Mapovém portálu ČSOS (https://mapy.orientacnisporty.cz/) se můžete podívat, kde jsou bílá místa na mapách a na základě dalších zdrojů si pak udělat lepší představu o terénu. My určitě doporučíme v první řadě server Mapy.cz, kde Turistická mapa může odkrýt základní reliéf terénu, hydrogeografickou charakteristiku, skalnaté oblasti i různé zajímavé (nejen) turistické objekty. Ortofoto mapa zase částečně odkryje vegetaci – můžete se podívat, kde se nacházejí louky, pole, paseky, hustníky aj. Panoráma, pokud je na daném místě k dispozici, pak ukáže reálné snímky krajiny. Na některých místech je možné vidět i části lesa. Podobně funguje i Google Street View. Hlavní využití těchto aplikací je zejména ve městě. Geoportál ČUZK nabízí také řadu užitečných tématických map jako je Základní mapa ČR v měřítku 1 : 10 000, ortofoto (rozlišení je dvakrát menší než-li na Mapy.cz) nebo stínovaný reliéf. Přímo na stránkách ČUZK lze také objednat za ne moc velký poplatek datové sady výškopisu DMR 5G (terén) či DMP 1G (vegetace, budovy). Je to základní zdroj kartografů a současně je zde řada lokálních fenomenů vidět ve velmi podrobném měřítku. Z dalších zdrojů dat zmiňme například geologické mapy (např. server http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/mapove). Nejlepším průzkumem je však realita, a proto před začátkem mapovacích prací doporučujeme navštívit terén, včetně všech okrajových partií.

Mapy.cz nám nabídnout zajímavý pohled na možný budoucí o-terén.

Pokračování seriálu je naplánováno za dalších 14 dní. Tématem bude, kde všude je potřeba povolit závod a jaká je nutná administrativa před závodem.

Seriál “Pořádáme oblasťák”
Díl 1
Díl 2
Díl 3
Díl 4

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 19. 6. 2024
a svátek má Leoš.