Plzeňský sprint: Jak to vidí stavitel

od | 5. 6. 2018 | Metodika, Stavba tratí

Luděk Bartoš je autorem sprintových tratí v Plzni. Vyjádřil se ke stavbě a organizaci sprintu v Plzni, který vzbudil celou řadu různých emocí, debat a diskuzí, zpracoval zajímavý materiál, ve kterém dává všem nahlédnout pod pokličku příprav takového závodu. Jak vlastně stavitel nastřeluje délky tratí ke směrným časům, jak stavitel vybírá zajímavé či dlouhé postupy. Co ho vede k využití umělých překážek a k jejich umístění? Spoustu a spoustu stavitelské alchymie nabízí další řádky tohoto článku. Článek je trošku delší, nicméně věříme, že své čtenáře si najde – ať už z řad budoucích pořadatelů sprintů, tak z řad trenérů či samotných závodníků.

Plánování vítězných časů a násled analýza skutečně dosažených časů vítěze při orientačním sprintu v Plzni 26.5.2018

1. Rychlost běhu

Před přípravou závodu 26.5.2018 v Plzni jsem vyšel z časů analyzovaných Romanem Zbrankem na stránkách O-news při závodě WRE v Lázních Bělohrad v září 2017 – H21E a D21E.

A dále z GPS záznamu rychlonohých plzeňských mládežníků, kteří v Bělohradu dopadli slušně. Vzhledem k malému převýšení se mi zdál připravovaný plzeňský závod srovnatelný a navíc lepší analýzu jiného závodu jsem neměl k dispozici. Svazová doporučení se údajně teprve připravují.

Vyšly mi tyto rychlosti běhu ideálními postupy (Lázně Bělohrad, září 2017):

 • H21E 3:31 min/km
 • D21E 3:57 min/km
 • H16A 3:55 min/km (Richtr – potažmo Gajda)
 • D14 4:40 min/km (Richtrová – potažmo Karlová)

Předpokládal jsem, že v rámci článků Romana Zbranka byly analyzovány pouze mapově zajímavější postupy, tudíž dosažená průměrná rychlost běhu byla při závodě (díky jednodušším postupům) ještě nepatrně vyšší.

Časy jsem si orientačně porovnal s rychlostí dosaženou orientačními běžci při testu na dráze (3000 m):

 • H21 2:52 min/km
 • D21 3:32 min/km
 • H16 3:12 min/km
 • D14 3:57 min/km

Z následné úvahy mi vyšlo, že při orientačním sprintu závodník zpomalí (různými vlivy) v rozmezí od 12% (D21) do 23% (H21). Zpomalení rychlosti oproti dráze o cca 20% jsem pak uplatnil i na dosažené časy z dráhových testů juniorů a dorostenců.

Při znalosti navržené trati plzeňského sprintu (méně kontrol, dlouhé postupy), které bylo jasné už od zimy, jsem se domníval, že na dlouhých postupech vyvinou závodníci vyšší rychlost. Nicméně spočtené hodnoty rychlostí jsem raději nezvyšoval v (bláhové) naději, že budu na straně bezpečné. Tudíž navržené rychlosti běhu po ideálních postupech pro plzeňský sprint byly:

 • H21E 3:30
 • D21E 4:05 (volil jsem raději trochu pomalejší běh, než byl dosažen v Lázních Bělohrad – možná chyba výpočtu (?) a i vzhledem k dráhovým testům)
 • H20A 3:40
 • D20A 4:10 (po přihlášce Janošíkové jsem snížil z původních 4:15)
 • H16A 3:55
 • D16A 4:25

Poznámka: Kategoriemi H18A a D18A se vzhledem k požadavku svazu na shodnou trať s juniory/juniorkami v tomto článku nezabývám. Je však zcela zřejmé, že jejich předpokládané časy musí být vyšší než u juniorů/juniorek.

V době dokončování tratí jsem si při nahlédnutí do výsledků ME ve Švýcarsku v nepoměrně náročnějším terénu (mapově i výškově) ověřil, že navržené časy pro Plzeň jsou v mužské kategorii plus minus odpovídající, nicméně u žen (nepředpokládal jsem účast světových hvězd) jsem zjistil, že českým ženám asi trochu víc fandím:

 • H21E 1. Hubmann 3:30 min/km, 7. Král 3:40 min/km.
 • D21E 1. Alexandersson 4:01 min/km, 19. Janošíková 4:30 min/km

Uklidňoval mě ale pohled do mapy švýcarského sprintu a doufal jsem, že ženy v Plzni využijí rovinatý terén k vyšší rychlosti.

2. Směrné časy

Směrné časy H21E a D21E vychází z pravidel IOF (které jsou pro závod WRE směrodatné a českým pravidlům nadřazená). Článek 16.9. stanovuje čas vítěze na 12-15 minut. Již od prvních návrhů tratí a prvotní analýze možností zajímavých postupů jsme se s hlavním rozhodčím shodli, že směrný čas necháme spíše na horní hranici pravidel 15 minut (což zpětně vyhodnocuju jako velkou chybu, zejména při spojení s dopoledními štafetami). Nicméně této úvaze napomáhaly i vítězné časy při závodě WRE v Lázních Bělohrad v září 2017 (1. Král 14:50 + 1. Horčičková 15:05).

V případě HD16A a HD20A jsou směrné časy dány Soutěžním řádem (příloha 2) na 12 minut. *)

3. Návrh tratí

Vzhledem k zadanému startu a cíli závodu a obavě při případném překonávání tramvajové trati bylo zřejmé, kudy se poběží a co půjde z území „vytěžit“.

Na začátku jsme si s hlavním rozhodčím jasně definovali cíle:

 1. postavit co nejvíce postupů tak, aby na nich nebyly pouze dvě varianty (zleva, zprava a jen čekat, kde udělá závodník hloupou chybu), tj. mapově náročný závod s množstvím postupů o 3 a více variantách, kde o vítězi rozhodne lepší volba postupů a drobná chyba se dá v další části závodu napravit; **)
 2. využít různorodost zvoleného území: od historického centra, přes nábřeží, parky a rozličná sportoviště až do areálu pivovaru.

Předmětem tohoto článku není obhajoba zvolené trati (na to může mít každý svůj názor), ale vzhledem k dosaženým časům (viz dále) to bylo potřeba zmínit.

Všech 18 tratí jsme před závodem změřili v OCADu po nejkratších postupech a spočetli předpokládané mezičasy na všech kontrolách i v cíli. Z předpokladů vycházely tyto směrné časy (chápej jako přiznání stavitele, hlavního rozhodčího i IOF Advisera).

 • H21E 15:07
 • D21E 15:02
 • H20A 13:12
 • D20A 12:37
 • H16A 12.56
 • D16A 12:38

4. Testování

V dubnu proběhlo testování zásadních postupů v okolí mostu a v historickém centru plzeňskými dorostenci z kategorie H16. Hlavním cílem testování bylo ověření předpokladů o ideálních postupech, tj. zejména, že obíhačky se nevyplatí.

Dosahované rychlosti dorostenců (na cca 500 m úsecích podle mapy) se pohybovaly v rozmezí cca 3:00 až 3:15 min/km. Předpokládal jsem, že eliťáci rychlost 3:30 min/km by na trati 4 km udržet mohli.

Testování celých tratí elitními závodníky by samozřejmě bylo ideálním řešením, ale v podmínkách našeho pořadatelského týmu a při velkém počtu běžně uzavřených areálů v terénu, byl tento požadavek nereálný.

5. Závod

Vlivem soukromé akce v pivovaru, o které jsme se dozvěděli až 3,5 hodiny před startem (!), došlo cca 2 hodiny před startem (po marných jednáních na poměrně vysoké pivovarské úrovni) k rozhodnutí hlavního rozhodčího a IOF Advisera o zkrácení závodu. Z  pohledu stavitele a diváka jsme přišli o nejzajímavější část. Z pohledu závodníka vyšly tratě o 2 až 3 minuty kratší.

O překreslování 800 kusů map necelé dvě hodiny před startem ručně fixem (jak za časů ražení kleštěmi) tento text nemíní pojednávat, nicméně pořadatelé dělali, co mohli, aby se původně navržená varianta „závod zrušíme“ neuskutečnila.

Tratě byly po rozhodnutí Jury ve výsledcích ještě více zkráceny – ukončeny na předposlední kontrole.

Na základě následného rozhodnutí Soutěžní komise nebude závod v kategoriích H16A, D16A, H18A a D18A započítán do dlouhodobých soutěží. ***)

6. Dosažené časy

Plánovaný čas lze následně snadno dopočíst i na zkrácených tratích. Vítězné časy by tedy měly podle mých předpokladů vycházet takto (v závorce uvádím skutečně dosažený čas):

 • H21E 12:31 (14:05)
 • D21E 12:20 (13:57)
 • H20A 10:42 (10:48)
 • D20A 9:33 (9:56)
 • H16A 10:04 (10:55)
 • D16A 9:22 (11:11)

V obou elitních kategoriích H21E, D21E a v kategorii D16A byl dosažen významně pomalejší čas, než jsem plánoval. Tato skutečnost je zřejmě dána tím, že žádný ze závodníků nedokázal při takto postaveném závodě zvolit všechny varianty optimálně, tj. běžet „bez chyby“. Je to zřejmé i z podrobné analýzy GPS v D21E, kde jsme u vítězky identifikovali 4 drobné chyby v postupech, ale stejně vyhrála. V mužské kategorii vítěz neběžel dle mého názoru dokonce 5 postupů nejkratší trasou.

Naopak u trati H20A je odchylka od předpokladu zanedbatelná. Je to dáno jak všestranně skvělým výkonem vítěze, tak zřejmě i mapově jednodušším závodem (měli mít tu zajímavější část až v pivovaru).

Skutečně dosažené rychlosti (vítězný čas podělen délkou ideálních postupů) při závodě v Plzni jsou:

 • H21E 3:56 min/km
 • D21E 4:37 min/km
 • H20A 3:42 min/km (mapově jednodušší závod!)
 • D20A 4:20 min/km
 • H16A 4:15 min/km
 • D16A 5:17 min/km

Vše přehledně srovnané je v následující tabulce:

 

kategorie plánovaná rychlost vítěze ukončeno na kontrole délka nejkratších postupů (km) předpokládaný čas po nejkratších postupech skutečný součet nejrychlejších postupů odchylka od předpokladu skutečný čas vítěze odchylka od předpokladu dosažená rychlost vítěze

H21E

03:30

12

3,58

12:31

13:21

+0:50

14:05

+1:34

03:56

D21E

04:05

11

3,02

12:20

13:09

+0:49

13:57

+1:37

04:37

H20A

03:40

9

2,92

10:42

10:44

+0:02

10:48

+0:06

03:42

D20A

04:10

9

2,29

09:33

09:29

-0:04

09:56

+0:23

04:20

H16A

03:55

12

2,57

10:04

10:08

+0:04

10:55

+0:51

04:15

D16A

04:25

12

2,12

09:22

09:51

+0:29

11:11

+1:49

05:17

Tabulka: Analýza časů vítěze elitních a áčkových kategorií při sprintu, Plzeň, 26.5.2018.

7. Závěr

Dosažené rychlosti vítězů (vítězný čas podělen délkou ideálních postupů) jsou výrazně pomalejší, než jsem plánoval. Lze to zdůvodnit mapovou náročností (na kterou si mnozí závodníci stěžovali), což dosvědčuje i výsledný rozdíl v rychlosti mužů a juniorů (kteří měli trať mapově jednodušší).

Zjištěné výsledné rychlosti běhu z Plzně asi nejsou pro další závody zcela směrodatné (zejména přijme-li se za obecný ten názor, že sprint by měl být mapově jednodušší 🙁 …, ale při přípravě jiných mapově náročnějších sprintů je potřeba s pomalejší průměrnou rychlostí běhu počítat.

V závislosti na mapové náročnosti doporučuji při přípravě závodu používat toto rozmezí (od běžáku po mapově náročný):

 • H21E 3:30 až 3:55 min/km
 • D21E 4:00 až 4:30 min/km
 • H20A 3:40 až 4:05 min/km
 • D20A 4:10 až 4:40 min/km
 • H18A 3:45 až 4:10 min/km
 • D18A 4:20 až 4:50 min/km
 • H16A 3:50 až 4:20 min/km
 • D16A 4:40 až 5:10 min/km

Držím palce dalším stavitelům sprintu. A jsem zvědavý, jak mapově náročnou cestou se bude vývoj sprintu u nás ubírat.

Doplňující komentáře:

*) Toleranci 5 minut zmíněnou v pravidlech OB (článek 15.5) máme chápat jako přežitek lesních disciplín a nebo stále je skutečně platná i pro sprint? Samozřejmě jsme v Plzni na tuto toleranci nespoléhali 🙂

**) Jak to dopadlo je vidět z GPS (díky za to!). Miloš Nykodým na trati dle mého názoru 5x nezvolil nejlepší postup (k1, k5, k7, k9 a k11) a přes to dokázal vyhrát s napínavě malým náskokem. Vojta Král na trati zřejmě nezvolil dobře jen 3 postupy – myslím, že o vítězství přišel hlavně tím, že nepodběhl fotbalový stadion z jihu, když už se tam ocitl. V ženské elitě Adélka Indráková taky neběžela zcela ideálně (4 delší postupy), pořadí na čele závodu se stále měnilo, stejně vyhrála. Je tedy mapově náročná trať, kde závodníci dělají více drobných chyb, ale vyhrají ti mapově zdatnější (kteří si třeba i přibrzdí), méně zajímavá, či dokonce nesprávná?

***) Byli startující od času 50 zvýhodněni? Rozhodnutí soutěžní komise respektuji, ale části jejího zdůvodnění nerozumím. Vychází zřejmě z názoru, že závodník, který doběhne sdělí svým soupeřům (kamarádům) informace z trati? Přijmout takovýto přístup není z mého pohledu dobré … pak se asi bez karantén neobejdeme (což vyšachuje další počet pořadatelů). Na druhou stranu se podívejme, že vítěz H16 startoval v čase 23, vítěz H18 ve 37, vítězka D18 ve 44 a největší překvapení závodu v D18 Dáda Biersaková (mimochodem od mala výborná mapařka) startovala už v čase 12. Všichni do zmiňovaného času 50. To jsou ale přece přesně ti, kteří měli být podle výše uvedeného názoru brzkým startem znevýhodněni! Že by si jen přečetli pokyny?

Zpracoval: Luděk Bartoš, 4.6.2018

Doplňující otázky od O-news.cz

Otázka č. 1. Proč jste se dohodli na směrný čas 15′ v DH21E? Pro upřesnění: IOF říká 12-15′, SŘ sekce OB ČSOS říká 12′ Nebylo by přeci jenom lepší se snažit přiblížit českým pravidlům, když to ta IOF umožňují?

Odpověď č. 1:

Zdůvodnění jsou dvě:

 1. Přišlo nám to správné. Loňský závod WRE v Lázních Bělohrad s dosaženými časy vítězů 15 minut mě utvrdil v myšlence udělat pro elitu závod takto dlouhý. Mimochodem v hodnocení Lázních Bělohrad, které jsem si předem studoval, jsem na čas vítěze žádnou kritiku nezaznamenal. Plánovaný čas na světový pohár v Praze letos na podzim (14:50) a časy vítězů na ME ve Švýcarsku (14:44 + 15:16) mi napovídaly, že se to od WRE očekává. Oproti Lázním Bělohrad jsem však chtěl postavit mapově náročný sprint. Nečekal jsem, že se to v čase vítěze tak moc projeví.
 2. Vyšlo to z daného území a postupného vývoje stavby tratí. Při první analýze terénu mně vyšly poměrně zajímavé dlouhé postupy (nakonec se použil postup 4-5; ten druhý byl využit u žen). Přemístěním startu „za tramvaj“ a zjednodušením pivovaru na jednoduchý pytlík jsme to srazili na rozumnou míru 14 až 16 minut zajímavé trati. Pak šlo jen o to, jakou zvolit variantu, aby tam bylo co nejvíce zajímavých postupů a pak kde ubrat, abychom se vešli do 15 minut.

Přiblížit se českým pravidlům by bylo bývalo rozumnější. V aktuálně použitém území jsem však přesvědčený, že závod na 12 minut by byl z půlky velmi nudný a byl bych za to kritizován. Osobně by mě to mrzelo víc, než se kritika snáší na přílišnou mapovou náročnost trati.

H21E: Pro zajímavost (není to povinné!) přikládám 4 poslední varianty (viz jpg) s daným startem a cílem, když jsme to uzavírali (na začátku května).

 • 1A (15:24) – 5 postupů se 3 a více variantami – zkrátili jsme pak lehce u sportovišť – varianta už zkracovala hezký postup od SZ rohu mapy na Mlýnskou strouhu (použil jsem jen u D21E) … postup na jedničku byl zajímavější, proběhnutí sportovišť umožnilo závodníkům připravit se na složitější řešení v okolí mostu.
 • 1B (15:37) – 4 postupy „3 a více“ – dlouhé a na začátku nehezké – po vypuštění začátku byla trať vlastně použita pro H20A, s tím že juniorům se pak doplnil zajímavější průběh v pivovaru (bohužel v den závodu zrušený)
 • 1C (14:00) – 3 postupy „3 a více“ – nehezké … opakující se postup přes historické centrum … ne!
 • 1D (14:10) – 4 postupy „3 a více“ – začátek zoufalý – v případě zpestření jsme na 16 minutách! Takže ne!

S HR jsme našli shodu v tom, že trať 1A je o tolik zajímavější, že směrný čas na úrovni 15 minut, resp. lehce přes, za to stojí. IOF Adviser to následně také schválil. Ale věděl jsem, že za případné překročení času to fakt schytám (což se stalo!). Po drobných úpravách a mírném zkrácení mi vyšel u H21E čas 15:07. Tak jsme to riskli.

D21E: U žen byla trať jasnější už od začátku. Byli jsme na 15:02! Přišlo mi to adekvátní k řasu mužů a významu závodu. Dala by se zkrátit v pivovaru o tu kontrolu na spodním parkovišti a nebo o několik rychlých kontrol u Mlýnské strouhy.

Otázka č. 2: Z článku mi přijde, že jste počítali s tím, že musí vyhrát člověk tak rychlý jako Vojcek a navíc nesmí udělat žádnou chybu. Neměl by směrný čas obsahovat prostor pro chyby?

Odpověď č. 2: Určitě by měl by obsahovat zpomalení na chyby i drobná váhání na trati! O tom ten článek pojednává. Snaha byla, ale … nepovedlo se. Budu rád, když se další stavitelé poučí.

Otázka č. 3: Máš nějakou myšlenku, proč byl nakonec průměr vítězného závodníka skoro o 20”/km pomalejší, než byl plán? Mě osobně napadá pomalejší běh kvůli dlouhému čtení mapy. Nemyslím si, že by štafety až tak vyčerpávaly.

Odpověď č. 3: Myslím, že z 1/3 byla způsobena zpomalením běhu (schodiště, váhání nad mapou, když se musí přibrzdit) a ze 2/3 to způsobily horší volby postupů vlastně u všech závodníků. To je třeba příště předpokládat. Uvažovaná délka závodu byla u všech tratí (viz parametry) byla měřena po nejkratších postupech (což taky nemusí být ideální pro každého). Naběhá-li závodník o stovky metrů více, je pak výsledná rychlost logicky významně pomalejší.

 • Miloš Nykodým naběhl navíc: k1 + 90m; k5 + 45m; k7 + 10 m a k tomu + 50 m; k11 +15 m … celkem tedy běžel délku o 210 m delší. Počítám to odhadem podle GPS trackingu. Rychlost mu pak vychází po jeho trajektorii 3:42 min/km i se všemi schodišti, včetně toho malého váhání na severní straně mostu
 • Vojta Král: k4 + 60 m, k5 + 165 m, k7 +40 m … celkem 265 m navíc …. rychlost 3:43 min/km, včetně velkého tápání na jižní straně mostu
 • mimochodem Tomáš Křivda H20A letěl výborně, bez chyby. Rychlost má 3:42 min/km! (škoda, že ho nepostavili na trať elity).
 • U žen se to dá spočítat obdobně.

Na náročný program (dráhové testy + štafety + sprint + štafety) si asi někteří dorostenci a junioři stěžovat oprávněně můžou. Nedokážu ale posoudit, jak se na to dívají eliťáci – na této úrovni jsem nikdy neběhal. Petr Horvát (a jeho názoru si vážím) to se mnou řešil už při MČR ve sprintu LOB v zimě a uznávám, že je jiné, když během jednoho dne běžíš jeden závod a nebo závody dva.

Další poznatky & útrapy pořadatele v posledních dnech před závodem:

Otázka mostu se postupně vyvíjela. Některé původní varianty zkusily využít jen tu lávku na západě, ale to by bylo fakt o ničem a vynechat tuto část mapy moc nešlo – ten prostor nebyl až tak velký, jak se nyní zdá. Běhat v severní části mapy (tam je ta druhá lávka) včetně umístění kontrol by pro mne znamenalo ještě větší „vyhnanství“, než co se tu odehrává nyní. Přes tramvaj jsme nechtěli jít, na most generála Pattona taky radši ne. Z toho vyšlo, že na most prostě půjdeme, protože to bude zajímavé. Původně jsme zvažovali běhat za provozu na chodníku po obou stranách bez možnosti přebíhání. Ale jak to uhlídat? Aby byly postupy zajímavé, tak jsme se rozhodli i pro zavření schodiště (možná vymyslí někdo něco lepšího, ale nám to přišlo zajímavé a zřetelné). Z hlediska bezpečnosti provozu jsme zkusili projednat uzavření mostu – kupodivu se to podařilo, včetně přilehlých ulic. Tím byla varianta most jasná a nebylo dál co řešit. Další věc je, jak se to podařilo vyznačit v mapě (hodně jsme to zvažovali a zkoušeli), jak moc na to závodníky připravit v pokynech (čtou je vůbec?) a jak moc tomu nečekanému řešení někteří závodníci psychicky podlehli. Disky jsme si zapsali (i přes výzvu se nenechali odradit!), někteří z nich se přišli i sami čestně napráskat. Zbytek ještě hlavní rozhodčí dohledal ve výsledkách. Z ORISu je to zřejmé.

 Dalším nepříjemným faktorem bylo, že jsme na přípravu tratí neměli úplně klid. Ještě 7 dní (!) před závodem jsme nevěděli, zda budeme moct do pivovaru. Čekalo se, kdy proběhnou oslavy fotbalistů! Nouzová varianta byla na náplavce (tj. pod lávkou do pivovaru a od ní severním směrem, s tím, že H21E by měli před tou 4. kontrolou ještě jednu diváckou kontrolu v aréně). Další varianta u Plazy byla nerealizovatelná! Fotbalisti to nakonec vykopali na poslední chvíli (z našeho pohledu) a nám zbyly 4 dny na finální přípravu tratí do tisku! Druhou komplikací byl nesouhlas nájemce areálu sokolovny (poslední oplocené území před řekou), který se podařilo zlomit až 9 dní před závodem. Stavby, které se začaly realizovat v den závodu nebo nové předzahrádky v týdnu před závodem jsou z tohoto úhlu pohledu spíše úsměvnou historkou.

Další informace o plzeňském sprintu:

Na závěr pár subjektivních dojmů z mapových archivů jednotlivých závodníků:

H35 Michal Průša VSP
Sprint, který vyvolal emoce a rozporuplné reakce. Mě osobně se rozděleni mostu plotem uprostřed líbilo a zamotalo mi to na chvíli hlavu. Podle mě by se náročné sprinty na přemýšlení stavět měly a to i za cenu umělých překážek. Mapa byla podle mě čitelná a dalo se poznat různé výškové úrovně. Pokazil jsem akorát trochu odběh z K3 ale jinak se mi dařilo skvěle. 🙂

D14 Jolana Štraitová VSP
Hned ze začátku jsem nepochopila most a pak už jsem se do toho nedostala… Na K5 a K6 jsem si nevšimla těch schodů, mohlo to být rychlejší. Na K10 jsem vybrala horší postup (sice jsem na něm neudělala chybu, ale byl o dost pomalejší). Taky jsem běžela pomalu, bylo teplo a vůbec mi to nešlo…

D21A Vanda Králová
nejvíc mrzí minutová ztráta kvůli číslu na boku stojanu, který nesedělo s číslem na krabičce…

H21E Ladislav Semrád
Konečně v elitě! Sprint to byl hodně rozporuplný, neférové nachytávky, chaotická organizace a mezi tím nudná atletika, ale na takhle krátký závod mi nedělá problém se hecnout i když se mi třeba nedaří nebo se mi to nelíbí a nakonec jsem to vlastně docela ustál. 1 OK, 2 horší volba, ale to je detail. Na 3 jsem nejprv naběhl do zavřeného průchodu, při odběhu od 4 jsem pro změnu přeběhl branku, kterou jsem tam vlezl. Dlouhý postup s mostem jsem se rozhodl vyřešit za pochodu. Nějakou verzi jsem tam sice našel, ale zazmatkoval jsem při uhýbání z nábřeží, zatočil jsem moc brzo, ke šrafovaným přechodům, kde mi to pak nesedělo a zbytečně jsem zpomalil. U 5 mě pak sebral Šimon Navrátil a spolu jsme vydrželi až do cíle, tempově mi vyhovoval, takže jsem stíhal mapovat svoje. 19. místo je pro začátek dobré.

H21C martijan
nachytanej na K7, ale konečně taky moderně parádní sprint!

H21C Adam Hájek
Sprint plný spekulací o regulérnosti. Mojí kategorie se to ale moc netýkalo. Na jedničku jsem si vybral pravý most a se štěstím jsem trefil správnou stranu od švába, takže dohledávka byla
v pohodě. Na dvojku jsem omylem vylezl dřív nahoru a pak jsem musel po pěšince dolu ke kontrole a zas nahoru. Když jsem vyběhl na most, tak koukám, že chci na druhou stranu a ono to nejde… No nic, zavrhuji variantu, že to podlezu a běžím a vymýšlím co se situací. Musím až na konec mostu a pak po schodech dolů. Nebylo to nic hrozného, vlastně asi nejlepší postup. Přichází série jednoduchých kontrol 4 a 5. Na šestku ovšem volím nejhorší variantu a kličkuju tam. Nejlepší nejspíš bylo zcela zprava. K7 si hlídám a pak málem netrefuji branku v plotě na osmičku. Hodně si zpomaluju, protože nevím co dál. Nakonec se rozhoduju pro to to pustit středem a nebylo to špatné. Na desítku to beru taky středem a i tady to byla asi lepší varianta než jít podél řeky. Ťukačka 11 a 12 dává chvilku času na vymyšlení klíčového postupu do cílové arény. Zvolil jsem ale levou a to lepší nebylo. Protože se muselo ještě hodně od čáry a byl jsem vlastně rád, že to tam vůbec šlo. Do cíle jsem se fakt snažil vydat z posledního a nakonec porážím Pabla o pouhé 2 vteřiny. I když z toho nebude sedmička, tak v cíli spokojenost.

H21E Standa Mokrý
Bludiště okolo Rooseveltova mostu. K13 a 14 zrušeny už před závodem, dodatečně závod ukončený na K12 (asi)

H18A nebo H20A Ondra Měšťan
Sprint se mi (na rozdíl od některých jiných) líbil a bavil mě, i když jsem tam udělal několik chyb. První přišla na 2, kdy jsem tak trošku přehlédl tu zašrafovanou silnici a myslel jsem si, že už jsem za ní. Když jsem poprvé přebíhal most s plotem, fakt mi nedošlo, že je přepůlený a tohle zjištění mě dost překvapilo, když jsem běžel zpátky. Byl jsem rozhozený a o kus dál jsem si nevšiml mezery mezi ploty a musel jsem se k ní vracet. Postup na 6 jsem neměl vůbec rozmyšlený a prostě jsem vyběhl po první variantě, která mě napadla, ale zleva to bylo nejspíš lepší. Na zbytek už jsem se zkoncentroval a na postupu na 9 mám dokonce 4. mezičas 🙂

H21E Kuba Makovský
Něco pro pobavení, začíná se ze mě evidentně stávat “specialista” na sprinty. Luštění průchodů a voleb mi fakt jde a 5 naběhanej kiláků je toho důkazem 🙂 Blackout na 11k ale fakt nechápu.

D45 Helena Hudečková
se sprintem tradičně moc spokojená nejsem, i když výsledek (6.místo ) je excelentní. Chyba hned při odběhuod 3K (fakt blbě vidím a zdálo se mi že neprojdu, tak jsem to radši oběhla). Na 4k jsem se rozhodla že tudy běžet jde, tak tam běžím, ale pásky zakázaného prostoru ležely po zemi, tak jsem běžela kousíček silnicí, a pořadatelé mě vrátili zpátky (dobrých 50 m tam a zpátky), ze 7k zbytečná vracečka, ale já prostě vidím černou čárku, tak si myslím že to tam nejde projít… a to samé u 10k – viděla jsem že by bylo rychlejší jít přes most, ale pak při průběhu pivovarem se mi zdálo že to tam projít nejde, a tahle čára se mi zdála dost tlustá, než abych to riskovala, tak jsem oběhla po mostě oklikou, a nejhorší že váháním kudy jsem ztratila cca 30 vteřin navíc.. No mohla to být klidně bedna dneska…

D35 Jitka Štraitová
…aneb zatmění mozku nad Mží. Špatně jsem přečetla, jak na K2 dostat z mostu – viděla jsem v mapě schody na levé straně hned za řekou (jenže jen v mém podání), když jsem pak doběhla kaž k zakázané silnici, tak mě to tak rozhodilo, že místo abych pokračovala kolem K3 na K2, tak jsem to otočila a běžela zpět na druhý konec mostu, abych se dostala za plot a zase zpět po pravé straně …

D12 Pája Malečková
Zkonila jsem K11. Nevedela jsem, ze jsem v zakazanem prostoru. Zamotala jsem se.

D16A Bára Smolková
na dvojku jsem seběhla dolů, nevim proč, nejprve jsem si nevšimla těch debilních zábran co tam na tom mostě postavili, takže jsem si myslela, že je tam pod tim o patro níž ještě nějaký jiný mostek a pořádně jsem se do té mapy nepodívala(takže tam jsem ztratila asi mínu a půl:/), trojka blbě zvolený a moc dlouhý postup(přestože už jsem tam dole před tím byla tak mi nedošlo, že to můžu vzít pod tím mostem..)..a v cíli jsem si zapomněla vypnout hodinky:D

D21E Gabča Šimůnková
Můj první závod v elitě, musím říct, že i přes všechny ty šílený věci typu most na dvě půlky jsem do zvládla důstojně a nikde to vyloženě nezazdila, což mě těší. Ale závod se mi teda moc nelíbil. Ještě, že ho zkrátili, protože už takhle jsem na konci nemohla (sice už to nebylo tak bez energie jako dopoledne, ale pořád nic moc běh) a byla jsem tam docela dlouho. Nijak výborný výkon to nebyl – na tu 3. jsem si toho rozdělení mostu všimla až na něm, což mě přinutilo se na chvíli zastavit a pořádně se na to kouknout, ale mezičas tam mám dobrý, takže to asi zavařilo hlavu všem. Pak jsem se cestou na 4. snažila namapovat 5. a běžela jsem nějak rychleji, než jsem předpokládala 😀 takže jsem zkazila tu nejjednodušší kontrolu na trati… paráda 😀 Na 5. asi ne ideální, měla jsem to vzít po té cestě se schody mezi rybníky, kudy jsem běžela na 6. (aspoň podle trackingu to šly takhle nejrychleji) a začátek nevím, jestli se neměl jít spíš po tom mostku zprava. Na 8. to asi
bylo lepší zprava. No a pak už jsem to nějak doklepala. Postup na sběrku se nakonec kvůli šrafám nepočítal, ale šla jsem ho už hodně pomalu. S výsledkem nakonec ale spokojenost!

 

2 Komentáře

 1. Avatar

  Je škoda, že mapa závodu není na “obpostupy”. Já jsem v Plzni nebyl, a tím spíš bych (jako občasný sprintový stavitel tratí či hlavní rozhodčí) přivítal možnost prohlédnout si mapu a trati pro vlastní poučení a vyvarování se případných chyb při příštích pořádáních. Bylo by možné na OB postupy mapu a trati dát ?

  Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 16. 4. 2024
a svátek má Irena.