Nový šéf ZBM Jan Fiala: “Chci situaci v Brně uklidnit.”
Dnes je 29.01.2020

OB v ČR | Orientační běh | Rozhovory | 16.01.2020

Zemětřesení proběhlo v jednom z největších a nejsilnějších českých klubů v ČR. SK Žabovřesky Brno si na nedělním jednání zvolili do svého čela Jana Fialu, člena soutěžní komise, ale také hlavního tvůrce nových Pravidel OB nebo pořadatele řady závodů. Jaké má vize ve vedení ZBM? Jaké novinky jsou v aktualizovaných Pravidlech pro letošní rok? Jak vidí svoji běžeckou kariéru? O tom všem v dnešním rozhovoru.

V neděli ses stal předsedou ZBM. Možná řada čtenářů ani nevědělo, že za ně běháš, přestoupil jsi teprve před rokem. Co tě k tomu vedlo, že po víkendu tento klub kormidluješ?
V průběhu letošního roku se situace v oddíle začala měnit, na podzim docela eskalovala. Stál jsem částečně stranou sporu, byť jsem měl nějaký názor a preferenci, a poté, co platnost listopadové oddílové schůze byla právně napadena a vedení SK rozhodlo o jejím opakování, jsem dospěl k tomu, že nejlepší způsob, jak si myslím, že oddílu můžu pomoci, je zkusit kandidovat na předsedu oddílu, přinést nový náhled na situaci. Jako člověk, který je v oddíle krátce, nejsem zatížen problémy z minulosti, a tak snad mohu situaci uklidnit. Nabídl jsem členům klubu vizi, jak si představuji, že by oddíl mohl fungovat, kam by se mohl posunout, jakým způsobem toho chci dosáhnout.
Jistou inspiraci jsem viděl i u Mrazáka (Jan Mrázek, po přestupu do SJC – pozn. red.), který se také stal předsedou velkého klubu po roce od svého příchodu.

Určitě musím zmínit, že ZBM dlouho vedl Libor Zřídkaveselý. Jaký máte nyní vztah?
Libora si velmi vážím a chci mu moc poděkovat za to, kam oddíl dokázal dostat poté, co se před zhruba dvaceti lety po odchodu Honzy Dittricha rozdělil. Počet členů od té doby neuvěřitelně narostl, Libor oddíl dokázal finančně zabezpečit, v průběhu té doby prošla „Žabinami“ celá řada vynikajících závodníků. Doufám, že Libor se nadále bude chtít podílet na chodu oddílu v nějaké roli, která mu bude příjemná, která ho bude bavit a naplňovat.

Mluvíš o vizi, kterou jsi představil členům ZBM. Můžeš krátce nastínit, co obsahuje?
Krátce? Dáváš mi opravdu těžké otázky. Tak úplně ve zkratce, tu vysoko položenou laťku bych rád dále pozvedl a dal více důrazu na týmovou spolupráci, nabídl lidem důvěru přicházet a realizovat vlastní nápady. Zkusím motivovat ještě více členů k tomu, aby se do chodu a pomoci oddílu zapojili. Být úspěšným, transparentním a důvěryhodným oddílem, jak dovnitř, tak navenek. Stát se (opět) první volbou pro ty, kdo do Brna přicházejí studovat. Jednoduše pomoci společně budovat ještě lepší, nebo, pokud to tak mohu říci, víc než oddíl.

Jan Fiala je teprve rok členem SK Žabovřesky Brno. Foto: Tomáš Bubela.

Co si mám představit pod pojmem transparentní oddíl? Například některé politické strany zavedly různé nástroje ve své struktuře jako přímá volba některých rozhodnutí, zápisník schůzek nebo rozklikávací rozpočet atp. Je to něco, co bys rád také zavedl?
Přiznám se, že politickými stranami jsem se opravdu neinspiroval, ani netuším, že něco takového mají. Pro mne to znamená pokusit se zavést transparentní účet, sdílet zápisy ze schůzek vedení, informovat o dění v oddíle, o připravovaných akcích. Ale taky nabízet pomoc menším oddílům v oblasti, ať už poskytnutím map, nebo personální pomocí při pořádání oblastních závodů. A v neposlední řadě bych rád, aby TSM Jihomoravské oblasti (když už se tak jmenuje) bylo otevřeno všem, přestože je zřízeno při ZBM.

Budeš tedy usilovat o to, aby již v roce 2020 bylo TSM opravdu napříč celou oblastí? Nebo je to cíl pro další roky?
V letošním roce se to již podle mne nemůže podařit. Pokud si správně pamatuji, do jednotlivých TSM se muselo přihlašovat někdy koncem roku 2019. A taky to asi není práce na několik málo dnů, smysl to musí dávat nejen mně, ale především talentům a jejich trenérům. To, že si něco přeji, ještě nemusí nutně znamenat, že mám pravdu a je to nejlepší. Jsem ochoten vyslechnout i odlišný názor a bude-li podložen argumenty, přijmout ho a svůj postoj změnit. Letos ale chci tuto změnu ve spolupráci s trenéry iniciovat a dotáhnout pro rok 2021.

Přesuneme se do jiné oblasti. Ty jsi byl hlavním strůjcem nových Pravidel orientačního běhu, které platily od loňského roku. Letos ale byla vydaná novelizace. Co nového přibylo? Na co si mají dávat závodníci či pořadatelé nově pozor?
Ty změny v letošních Pravidlech jsou poměrně okrajové. Především jsme museli reagovat na skutečnost, že vznikl nový mapový klíč ISSproM, který vyžaduje všechny sprintové závody na mapách v měřítku 1:4000 a “trojkový” hustník je v něm zakázáno překonávat, a zároveň přestal platit klíč ISSOM.
Dále pak byla zdůrazněna možnost pro veterány použít větší měřítko mapy a konečně pro závody, nepořádané sekcí OB (tj. oblastní či prázdninové vícedenní), se nemusí žádat o výjimku z měřítka mapy pro klasickou trať a je přímo z Pravidel povolena “desítka”.

V podstatě to tedy byla reakce na vydání některých nových dokumentů jak na poli IOF, tak ČSOS. Za ten rok se ale nesešly nějaké další připomínky, na které se např. při tvorbě Pravidel zapomnělo?
Nějaké připomínky se samozřejmě sešly, ale přímo Pravidel se týkalo jen vypuštění nutnosti žádat o výjimku z měřítka mapy u vícedenních prázdninových závodů, klasiku tam lze na “desítce” mít rovnou bez výjimky (a pro veterány zvětšit do měřítka 1:7500). To se například u skalnatých terénů s mnoha detaily hodí. Další věci pak šly do Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů, například změny předepsaných startovních intervalů pro veterány, nebo úpravy práva startu na Veteraniádě.

Honza má zkušenosti v rozhodcování nejen v OB, ale i v atletice. Foto: FB Jana Fialy.

Tyto a další skutečnosti se odehrávají na půdě soutěžní komise, jejíž jsi součástí. Ta je často palbou kritiky, stejně tak se objevují názory “Co nám to všechno chce diktovat Svaz” nebo “Co si to Béďa vymyslel”. Můžeš čtenářům osvětlit fungování SK a případně jak rozhodujete či hlasujete?
Nejsem si jist, zda jsem tou správnou osobou, která by měla na takové dotazy odpovídat, takže to prosím ber jen jako osobní pohled. Komise jsou poradními orgány sekce (v tomto případě sekce OB), a jsou zřizovány vedením sekce. Předsedové komisí jsou jmenováni vedením sekce, a následně vedení sekce navrhují jednotlivé členy komisí. Konkrétně k SK (Soutěžní komisi), předsedou je Petr Klimpl, a pokud si mohu dovolit interpretovat složení komise, členy jsou zástupci jednotlivých oblastí (každá oblast navrhuje jednoho svého zástupce) a komise je doplněna několika málo vybranými odborníky. Já dlouhodobě zastupuji v SK Jihomoravskou oblast, ohledně fungování, SK se schází minimálně 2x ročně osobně (na jaře na Jarním poháru a na podzim na semináři rozhodčích a pořadatelů), jinak v průběhu roku řešíme per-rollam. Hlasování vždy probíhá demokraticky, tj. pokud je pro návrh nadpoloviční většina hlasujících členů SK, je návrh přijat. Obvykle si navzájem říkáme zdůvodnění, proč kdo jak hlasuje, ale není to nutnost ani povinnost.  V zájmu transparentnosti jsme v posledním roce začali zveřejňovat poměr výsledného hlasování, ale zdůvodnění je obtížné sepsat, názorů bývá mnoho a ve výsledku se nedají asi ani všechny obsáhnout. Já osobně, pokud jsem po hlasování dotázán, se se svým názorem obvykle netajím a jsem ochoten i diskutovat o důvodech, proč jsem nějak hlasoval, ale toto je individuální a věc každého člena SK, jak to dělá.

Vedle toho, že působíš v SK, nově vedeš velký klub, tak tě čekají v letošním roce minimálně tři pořadatelské výzvy: na maďarském EYOCu jsi v roli SEA, v září advisor Euromeetingu v Doksech a hned 14 dní poté hlavní rozhodčí MČR na klasické trati. To vůbec není jednoduché. Myslíš, že se ti vše podaří skloubit i s tvým zaměstnáním?
Aby toho nebylo málo, tak ještě působím v odvolací komisi sekce OB, ale ta naštěstí mnoho práce nemá a jsem vděčný za každý rok, kdy nemusíme řešit vůbec žádný podnět.
Jsem si vědom skutečnosti, že letošní rok bude pro mne obrovskou výzvou. Budu se snažit dělat vše na 100 %, naštěstí mám v práci velkou podporu pro skloubení s osobním životem a nastřádal jsem si na letošek do zásoby nějakou dovolenou navíc. V Žabinách sázím na týmový přístup, pokud se mi podaří motivovat a zapojit členy do chodu oddílu, zvládneme to zcela jistě. EYOC/MED je akce, které se věnuji již více než rok, kus práce mě ještě čeká, ale věřím si, že to zvládnu, protože je to hlavní úkol prvního pololetí. No a pak následují prázdniny a září, kdy naštěstí v práci je volněji; to se bude hodit, protože kombinace Advisera na Euromeetingu a hlavního rozhodčího na MČR klasika o 2 týdny později bude smrtící. Původně měl být rozestup těchto dvou akcí o týden větší, ale pokud vydrží zdraví, zvládnu to. Věřím si, věřím podpoře svého okolí a kdybych pochyboval, že se to dá zvládnout, vůbec bych se do toho nepouštěl.

Na doběhu závodů v Bulharsku. Foto: Roman Zbranek.

A jak moc budeš stíhat svůj trénink? Není tajemstvím, že rozhodně nejezdíš jen na závody a do tréninku dáváš hodně sil a času.
Je mi to líto, ale pro Českou republiku už asi titul mistra světa nezískám (smích – pozn. red.). Teď vážně, nevidím reálně, abych nadále stíhal věnovat běhání tolik času, jako doposud. Běhám částečně ze zdravotních důvodů, což musím zachovat, ale neběháním i tak mohu za rok získat mnoho desítek až nízkých stovek hodin času, který následně budu věnovat práci pro oddíl a český orienťák v jiných, výše uvedených rolích.

Díky, Honzo, za rozhovor, ať se ti ve všem daří!
Já děkuju za otázky a podporu, jako řediteli MS 2021 i za důvěru a přeji O-News v novém roce vše dobré!

Facebooktwitter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *