Nový mapový klíč pro sprinty schválen. Bude platit od roku 2020.

od | 8. 5. 2019 | Mapařina, Orientační běh

Před dvěma lety byl schválen nový mapový klíč pro lesní závody a v té době se již připravoval nový pouze pro sprinty. V dubnu byl vedením IOF schválen a měl by platit na mezinárodní scéně od roku 2020. Co všechno nového přináší? Podrobně jsme mapový klíč probádali a přinášíme v našem článku.

Jako úplně první změna, kterou lze zachytit bez velkého bádaní, je název. Logicky by se nabízelo označení ISSOM 2019 podobně jako předešlé klíče. Kvůli ale lepší odlišitelnosti od lesního klíče byl zvolen název ISSprOM 2019. Hlavní cíl bylo nového specifika bylo sladění s novým lesním klíčem ISOM 2017. Zejména se jednalo o to, aby stejné číslo a označení pro daný symbol byl shodný pro oba klíče. A platí to i o dalších požadavcích mapového klíče ISOM 2017. Nejdůležitějším rozdílem mezi ISOM 2017 a touto specifikací je, že silné černé čáry se používají pouze pro nepřekonatelné objekty. Vedle toho byl pro Mapovou komisi IOF velký cíl sjednotil část “urban” a nonurban”. V podstatě to znamená, že nebude jiný odstín pro cesty a betonové plochy v lesních částech sprintových map a ve městě.

Konec 1 : 5 000

Končí měřítko 1 : 5 000. Sprintové mapy byly v dřívějších dobách zpracovány právě zejména v tomto měřítku, posléze přibyly mapy i v 1 : 4 000, a právě toto měřítko je nyní jediné možné pro použití pro mapy OB. Pro veterány a nejmladší kategorie lze také použít podrobnější měřítko, např. 1 : 3 000. Pokud se mapa bude zvětšovat, zvětší se všechny symboly vč. stavitelských – kontroly, start, spojovací linie atp. (obdobný princip je uplatněn i u ISOM 2017). Ekvidistance zůstává stejná, tedy lze použít 2 nebo 2,5 m. Přičemž klíč povoluje i ekvidistanci 5 m u oblastí, které jsou velmi strmé. Mapa pro sprint by neměla mít větší rozměr než A3.

Větší důraz na minimální vzdálenosti

Nový sprintový mapový klíč dává větší důraz na dodržování minimálních vzdáleností a velikostí. Min.vzdálenost mezi
nepřekonatelnými symboly bude 0,4 mm, mezera mezi dvě liniovými symboly stejné barvy nebo liniového a areálového symbolu stejné barvy min. 0,15 mm. Nutno dodat, že nejde o nová pravidla, našli bychom i v původním mapové klíči, jen ne tak důkladně popsané. Obecně lze tak říci, že se vše blíží a sjednocuje s ISOM 2017. To platí například i o tenčí pomocné vrstevnici (0,21 → 0,15 mm), tenčí hlavní vrstevnici (0,35 → 0,30 mm) či sjednocení zvláštních mapových značek a definice semiopenu.

 Nové značky

Přesto i ISSprOM 2019 nabízí oproti ISOMu 2017 své specifické symboly. Jedná se například o značku 501.2 (zpevněná plocha ve více úrovních). Dvě plochy, které jsou nad/pod sebou, kde se může běžet, se zdůrazní právě tímto symbolem. Úhel vzoru je přibližně 45° ke směru osy zpevněné plochy. Dalším novým symbolem je oblast s roztroušenými stromy, ale na zpevněné ploše. Dosud podobný symbol neexistoval a používalo se buď vykreslení všech stromů nebo v rámci generalizace pouze symbol zpevněné plochy, případně značka semiopen.

Nahoře značka pro víceúrovňové křížení zpevněných ploch, níže symbol zpevněné plochy s roztroušenými stromy.

Jak již bylo naznačeno, různé odstíny hnědé se dříve používalo v tzv. urban, resp. nonurban oblasti. To však nebylo často zřejmé, do jaké škatulky daný park / lesopark patřil. Proto toto bylo zrušeno. Nicméně ISSprOM přesto zavádí dvě hnědé. Světlejší hnědá (30%) se bude používat pro oblasti s nízkou intenzitou dopravy, chodníky atp. Tmavější hnědá (50%) bude označovat oblasti silného provozu, ale též velkou hustotu chodců (mohlo by se jednat o turistické oblasti, například v Benátkách nebo i v Praze). Podobný princip byl zaveden i u české verze ISSOM 2007, nicméně po určité kritice z řad veřejnosti (byla to pouze česká specialita, která se ve světě nepoužívala), se na řadě map od toho upustilo a dodržoval se mezinárodní standard.

I takto může vypadat sprintová mapa po roce 2020.

Šedivá linie pro překonatelnou zeď rovněž končí. Šedivá značka byla podle Mapové rady IOF na mapách velmi špatně vidět. Místo ní se bude používat jen klasická lesní značka pro zeď (černá s linie s puntíky). Nově přibude značka pro opěrnou zeď, s půlpuntíky natočenými směrem po svahu. Otázka je, zda je toto lepší řešení. Při rychlém čtení mapy se může stát, že dojde k záměně s nepřekonatelnou zdí. Případně bude muset být nahrazena tenkou černou čárou pro obrubník.

Další pomyslný konec musela odskákat “nejtmavší zelená”. Značky 410 (Velmi obtížný běh) a 421 (Nepřekonatelná zelená) se totiž hodně pletly, přičemž druhá zmíněná se nemohla překonávat, jinak hrozila diskvalifikace.  Navíc vrstevnice v černozelené (no. 421) byly při laserovém tisku špatně vidět.

Osamocený strom nebo keř nebude už pouze jen zelená tečka, ale bude uprostřed s bílým puntíkem kvůli údajnému zlepšení barevného vnímání. Bude tedy vypadat podobně jako klasický výrazný strom, jen bude zhruba poloviční.

Zatím od 2020 jen ve světě a na WRE

Nový mapový klíč bude platit od 1. ledna 2020. Tento termín zatím platí pro mezinárodní závody (v Česku se tak musí podle tohoto klíče používat pro WRE), soutěžní komise sekce OB a Výkonný výbor ČSOS by o tomto měl rozhodnout v průběhu roku, zda i pro další české závody bude možné použít nový mapový klíč již od 2020. Vedle přeložení a schválení normy se bude muset také upravit Pravidla OB (například článek 15.10 již nebude platit).

Více informací:

Srovnání dvou stejných částí mapy Plzně ve dvou různých klíčích. Vlevo ISSOM 2007, vpravo ISSprOM 2019. Autor: Aleš Hejna.

 

 

 

3 Komentáře

 1. Avatar

  Článek 15.10 Pravidel není potřeba měnit, pokud bude mapa zhotovena dle ISSOM 2007, nadále je povoleno měřítko 1:5000.
  ISSprOM 2020 sice povoluje jen měřítko 1:4000 (s možným dalším zvětšením pro mládež a veterány), ale Pravidla neplatí jen pro WRE závody, a tak velmi pravděpodobně bude umožněn souběh použití ISSOM 2007 a ISSprOM 2020 po dobu cca 3 let tak, jako tomu je u ISOM 2000 a ISOM 2017.

  Očekávám úpravu článku 13 Pravidel.

  Odpovědět
 2. Avatar

  Některé ty změny možná budou k lepšímu, jedna konkrétní mi ale připadá docela nedomyšlená, s potenciálem diskvalifikací a protestů při sprintových závodech a problematická i pro mapaře.
  Jde o ty hustníky: sice se v ISSprOM 2019 ruší “černozelený” hustník. Jenže jeho definici v podstatě převezme klasický “céčkový” (100% zelená barva) hustník: 410 Impassable vegetation.
  An area of dense vegetation (trees or undergrowth) which is impassable. Running
  speed is almost 0%. … Impassable vegetation shall not be crossed. Na začátku ISSprOM 2019 v odstavci 1.1 je ještě pro jistotu vysvětleno, co znamená “shall not”: mean that the definition is an absolute prohibition. Shrnuto česky – je naprosto zakázáno překonávat 100% zelenou (stejně jako třeba “privát” – symbol 520)!
  Problémy v tom vidím dva. Jeden budou řešit asi hlavně mapaři, závodníkům to bude nejspíš jedno – definice “béčkového” (60% zelený rastr) zůstala při starém: “408 Vegetation: walk An area with dense trees or thicket (low visibility) which reduces running to
  about 20-60% of normal speed.” A jak tedy mapovat hustníky, které zpomalují na 19% až “skoro 0%”? Pro takové žádný symbol v novém klíči není…
  Horší je, že v klíči pro lesní mapy je definice symbolu 410 podstatně jiná, přestože na mapě vypadá stejně (100% zelená): “410 Vegetation: fight. An area of dense vegetation (trees or undergrowth) which is barely passable. Running reduced to less than about 20% of normal speed.” atd, ale ani slovo o zákazu překonávání! To tedy k proklamovanému sjednocení obou mapových klíčů zrovna nepřispěje. Navíc bych řekl, že vizuální podobnost, a tedy možnost spletení, mezi 60% a 100% zelenou není o moc menší než mezi 100% a černozelenou.

  Odpovědět
  • Roman Zbranek

   Já si myslím, že s tím převáděním “čtyřkového hustníku” do trojkového by to správně nemělo být tak žhavé. Podle ISSprOMu by se “flower bed” měly kreslit “privátem”, takže se spíš vracíme ke staršímu řešení. Mně jako závodníkovi (a příležitostnému sprintovému mapaři) se ten čtyřkový husník líbil. Zpravidla šel dost jednoznačně odlišit od trojkového. Teď když je okrasný záhon v sousedství otevřeného prostranství, tak ho často ani nevidím. Zkrátka tam chybí ten kontrast. Krásný příklad byl v Šumperku: https://www.tulospalvelu.fi/gps/private/20190511M21E/
   Tam je kousek na východ až severovýchod od 4. kontroly záhonek u výrazného stromu. Bez šance to dočíst v závodní rychlosti.
   Jiným problémem teď bude to, že OCAD představil ve své nové verzi .crt soubor na převedení issom –> issprom s tím, že všechny čtyřkové hustníky automaticky přehazuje do trojkových a přichází na řadu tvůj problém č. 2 🙂

   Odpovědět

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 18. 5. 2024
a svátek má Nataša.