Jan Petržela: Jak proběhla diskuze k projektu STK v Čáslavi?
Dnes je 18.01.2020

Další | LOB | MTBO | Orientační běh | 01.06.2019

V sobotu 18. 5. po skončení závodu MČR ve sprintu se v restauraci Na hřišti sešlo odhadem 30 účastníků z řad trenérů a dalších zájemců, kterým byl hlouběji představen připravovaný projekt STK (Stacionární tréninkové kempy). Účastníky jsme seznámili s cílem a účelem projektu, nastínili jsme, co pro ně na STK bude připraveno a co se očekává od nich. Následovaly informace o tom, co už se nám povedlo zařídit a co je ještě potřeba dořešit. Následně jsme přešli k jednotlivým kempům včetně lokalit a termínů. V závěru jsme účastníkům předestřeli naši představu o zásadních otázkách, tedy o systému výběru tréninkových skupin na konkrétní termín a o financování celého projektu. Všechny informace naleznete v prezentaci.

Poté následovala velmi plodná diskuze, ze které bych rád vypíchl několik postřehů:

Otázka právní odpovědnosti: Ambasadoři nemůžou být právně odpovědní za účastníky, jejich přínos vidíme v odborných znalostech správné navigace, stavění tréninků a večerních mapových rozborech. Za děti tak jako na normálním soustředění bude odpovídat ten, kdo je tam poveze, ať už to bude trenér nebo rodič (řidič/netrenér). Bez řidičů se neobejdeme, děti se tam musí nějak dostat a musí jim také někdo asistovat s běžným provozem, což nemůže být role ambasadora. V případě, že z jednoho oddílu pojede pouze jednotlivec nebo několik málo dětí, musí jejich rodiče nebo trenér pro ně najít osobu, která tam bude a bude je mít na starost.

Věk 12-18: takto definovaná věková skupina vychází jednak z toho, na co jsou peníze od ČOV určeny (rozvoj mládeže ve věku 12-18) a také z naší filozofie rozvoje správné navigace v co nejranějším věku. Věříme, že pro děti ve věku 12-14 bude STK velmi přínosné, i když třeba ještě nejsou úplně jistí v českých terénech. Kromě motivačního přínosu (počítáme s tím, že trenéři využijí vidinu účasti na STK pro zvýšení motivace celé skupiny) získá poměrně velký počet dětí výraznou zkušenost a zážitek z jiného typu terénu a pochopí, jak by správná navigace měla vypadat (i když jim to hned nepůjde). Jsme přesvědčeni, že takový impuls výrazně zvyšuje motivaci dětí správné navigační techniky používat a trénovat i v českých terénech. Uznáváme, že v tomto věku není jistota že z dítěte „něco bude“, ale zkušenost trenérů této věkové skupiny je, že takováto správně vedená akce u většiny dětí vede k výrazné sebemotivaci k dalšími rozvoji. Vzhledem ke stylu financování (viz níže) účast těchto dětí nebude velkou zátěží, takže ČSOS nemá příliš co ztratit. STK by mělo přinést zkvalitnění širší základny ve věku 12-18, z čehož by následně měla profitovat TSM, juniorská i dospělá reprezentace.

Především v OB počítáme s tím, že některé kempy budou definovány jako vhodné pro určité věkové rozmezí. Zimní Španělsko/Portugalsko je například vhodnější pro starší polovinu.

Věk 18+: Juniorská a U23 věková kategorie je v projektu rovněž velmi důležitá, i když prostředky od ČOV pro tuto věkovou skupinu primárně určeny nejsou. Počítá se proto s tím, že zdatní a zkušení junioři se budou účastnit jako ambasadoři či pomocní ambasadoři a ti méně zkušení jako pomocní trenéři, řidiči a nezbytný doprovod (pomáhání s chodem akce, asistence menším dětem, kuchaři atd.).

Financování: V současnosti počítáme s příspěvkem ČSOS na náklady ambasadorů a režii celé akce. Účastníci si budou kemp platit víceméně sami, je diskutován možný příspěvek na akci pro členy TSM. Finanční výhodnost pro účastníky oproti běžnému soustředění pro nás není primární, jde nám o to, aby se připravilo kvalitní tréninkové zázemí s dobrým odborným vedením (ambasadoři). Náklady se snažíme minimalizovat tím, že půjde o dlouhodobější pronájem objektu, takže se dá usmlouvat lepší cena. K tomu se ušetří na hromadném nákupu mapových podkladů a spotřebního materiálu.

Výběr tréninkových skupin na konkrétní termín: Podle účastníků není ORIS vhodným prostředím pro přihlašování na STK (přístupová práva do ORISu, neklubové subjekty). Byl navržen systém, kdy se jednotlivé skupiny budou e-mailem hlásit koordinátorovi, ten jejich preferované termíny přepíše do veřejně viditelné tabulky, aby ostatní zájemci měli představu o zájmu o konkrétní termín. Koordinátor se následně bude snažit všechny požadavky uspokojit a společně s trenéry hledat pro každou skupinu akceptovatelný termín tak, aby byla kapacita ubytování optimálně využila. Pokud se na někoho nedostane, bude mít prioritu v dalším možném termínu.

Jednotlivé kempy: od diskutujících přišel dobrý návrh, že jarní termín (Maďarsko/Slovinsko) by nemusel být v týdenních turnusech, ale vzhledem k relativně krátké cestě by se účastníci mohli střídat po 3-4 tréninkových dnech, kdy by se kryl den příjezdu a odjezdu. Tuto variantu jsme přijali jako vhodnou a budeme s ní dále pracovat.

Jan Petržela

Více informací:

Facebooktwitter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *