Jak běhat orienťák tam, kde to nejde?

od | 10. 3. 2024 | Další, OB v ČR

Našli jste zajímavou lokalitu pro orientační běh, ale obáváte se, že nezískáte souhlas vlastníka lesa s pořádáním závodu v orientačních sportech? Právě je čas k tomu, abyste ho přesvědčili, že nenatahujete jen ruku o pomoc, ale jste seriózní partner, který mu může na oplátku i něco nabídnout.

Zapojte se třeba do akce Ukliďme Česko a nabídněte vlastníkovi lesa, že na jeho pozemcích posbíráte odpadky po nezodpovědných návštěvnících lesa.

Ideální je, když si předem nějaké takové místo zdokumentujete a vlastníkovi ukážete fotografie, kde jste na jeho majetku nepovolenou skládku nebo roztroušené odpadky našli. Vlastníka lesa si najdete na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Takhle uklízí orienťáci z Olomouce!

Na jaře 2024 bude hlavní úklidový den akce Ukliďme Česko v sobotu 6. dubna. Hlavní podzimní úklidový den pak bude v sobotu 21. září. Úklid můžete naplánovat v libovolném termínu, který vám vyhovuje. Pokud ale termín úklidu zvolíte v oficiální úklidový den (sobota 6. dubna 2024) nebo později, můžete v případě vašeho zájmu a včasného vyplnění žádosti o balíček získat zdarma pytle a rukavice na úklid. Pro zapojení do Ukliďme Česko se musíte zaregistrovat jako organizátor úklidu. Dále nahlásíte popis akce, termín úklidu, kde budete uklízet a kdo zajistí likvidaci odpadků.

Povinnost uklidit odpadky a černé skládky má dle platné legislativy vlastník lesa. Pokud se však jedná o odpadky, které mu na pozemek přinesou nezodpovědní návštěvníci lesa, tak jeho ochota tyto odpadky uklízet je přiměřeně nízká. Nicméně pokud se nabídnete odpadky sesbírat, tak se obvykle nebrání, že nasbírané pytle odpadků již sám odveze a v souladu s legislativou zlikviduje.

Žádost o poskytnutí balíčku je nutné prostřednictvím formuláře podat do 17. března 2024.

Budoucnost orientačních sportů je podmíněna vytvořením vzájemného respektu a vybudováním nadstandardně dobrých vztahů s vlastníky lesa. To by si měl uvědomit každý pořadatel závodů nebo tréninků v orientačních sportech. Jaké vztahy si s konkrétními vlastníky nebo správci lesa vytvoříme zejména v lokalitách, které pravidelně používáme pro naší sportovní činnost, záleží jen na nás.

V souvislosti s udržováním nadstandardních vztahů s vlastníky lesa na závěr připomínám, že ČSOS uzavřel se státním podnikem Vojenské lesy a statky dohodu o spolupráci, ve které je stanovena povinnost žádat o souhlas s pořádáním závodů v orientačních sportech s předstihem minimálně 60 dnů. V případě mapových tréninků pak 10 dnů předem.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 20. 4. 2024
a svátek má Marcela.