IT v OB – dotazník

od | 11. 10. 2017 | Orientační běh

Druhý článek od studenta Fakulty informatiky VŠE Jindřicha Buka, který volně navazuje na první díl a seznámí vás s názorem oddílů na online aplikace ve světě orientačního běhu.

Jak jsou na tom české oddíly s využíváním IT?

Jednou z částí mé bakalářské práce byl průzkum mezi oddíly. Jak jsou na tom s využíváním IT k podpoře svého chodu a především, co očekávají od užitečného oddílového informačního systému.

V dotazníkovém šetření jsem se ptal vedoucích oddílů, jestli a jak využívají v oddíle online aplikace pro chod oddílu a jaké oblasti chodu mají takto řešeny. Dále odpovídali na představu stavu ideálního. Nakonec jsem získal odpovědi o představě ideálního stavu i od několika desítek běžných závodníků.

Protože potřeba podpory chodu klubu stoupá s počtem členů, tak jsem si jako minimální počet členů pro oslovení stanovil na 50. Jelikož i vedoucí oddílů jsou jen lidé a jako takoví obvykle emaily od neznámých lidí, které ještě navíc vyžadují nějakou interakci, ignorují, tak jsem oddíly s více než 100 členy obvolával a žádal je o vyplnění předem po telefonu. Díky tomu se mi podařilo získat vyjádření 23 z 29 největších oddílů.  Od středně velkých oddílů jsem získal jen 5 odpovědí.

Upozorňuji, že účelem šetření bylo získat podklady pro navržení funkcí aplikace pro náš oddíl. Oddíly dotazníky vyplňovaly bez mé asistence a způsob vyplňování tak vždy závisel jen na způsobu myšlení jednotlivých dotazovaných.

A co jsem zjistil?

Vedoucích oddílů jsem se ptal zvlášť na současný a zvlášť na chtěný stav. Navíc jsem vyzpovídal i několik běžných závodníků, jak si to oni představují.

Co oddíly používají?

Nejprve bych rád podotkl, že jsem v úvodu dotazníku apeloval na vyplňující, aby se zaměřili jen na vlastní aplikace a nepočítali tak v odpovědích s ORISem.

93 % oddílů využívá alespoň nějaké aplikace kromě ORISu. Z toho 50 % oddílů využívá vlastní složitější aplikaci. U těchto oddílů se odpovědi lišily v tom, zda je aplikace napojena přímo na ORIS (pomocí tzv. API), nebo přihlášky oddílu musí být ručně přenášeny do ORISu někým z oddílu. Třetina oddílů ale stále cítí, že by od IT chtěly více.

Z 61 % jsou využívané aplikace vytvořené bezplatnou prací některého ze členů. Obecně všechny oddíly kromě jednoho nebyly ochotny do IT jednorázově investovat více než 10 000 Kč. Následným finančním nákladům na provoz se ale dokáže vyhnout jen 34 % oddílů.

Kromě vlastních aplikací je často využíván i Facebook, přes který jsou především organizovány tréninky a doprava na závody. Mnoho oddílů využívá Google Dokumenty, ve kterých jsou například evidovány platby jednotlivých členů a velmi používané je sdílení kalendáře. V jednom případě oddíl ukončil používání jakékoliv podpůrné aplikace a považoval to za správný krok.

Nejčastěji podporovanými oblastmi jsou přihlašování na závody, informace o závodech a trénincích a evidence členů. Jen několik málo oddílů používá aplikace pro tréninkové plány pro členy. Taktéž komunikace mezi členy je aplikací řešena jen v přibližně 50 %. Některé odpovědi  mohou být ovlivněny opomenutím, že má být ORIS ignorován. Ale nemalý podíl softwaru řešícího tréninky, komunikaci a statistiky dokazují, že se oddíly skutečně s ORISem nespokojí.

Co by oddíly používat chtěly?

Vědět, co oddíly mají je sice hezké, ale mým cílem bylo vyvinout aplikaci novou. Důležité tedy bylo,  podívat se i na to, co by oddíly chtěly mít a kam směřují. Z odpovědí vedoucích vyplynulo, že jim nejčastěji chybí softwarová podpora pro tréninkové plány, rady a návody pro členy, správu financí a statistiky.

V odpovědích k současnému i chtěnému stavu jsem se často setkával se zajištěním dopravy na závody. Především tedy se snahou o sdílení míst v autech mezi členy.

Co si myslí běžci?

Přání členů se ale nemusí shodovat s těmi vedoucích. Proto jsem vyzpovídal i běžné závodníky. Celkem jsem získal 52 odpovědí. Odpovědi se ale naštěstí příliš nelišily. Rozdíl byl především v posunu odpovědí z „Nutné“ na „Užitečné“. Významný posun nastal v otázce na rady a návody. To ale mohlo být způsobeno tím, že odpovídali především zkušenější závodníci, kteří už rady a návody nepotřebují. Funkce pro podporu tvorby map kupodivu považují za užitečnější běžní členové než vedoucí.

Volné odpovědi

Některé slovní odpovědi celou problematiku vystihují lépe než jiné. Zde přidávám několik úryvků z nich.

    • Chytré technologie nám usnadní spoustu práce, ale není nad společně vykonanou práci.
    • Ne vše funguje, ale spíš proto že není, kdo by se tomu věnoval.
    • Oddílový web (oddílové přihlášky, novinky, hromadný mail, diskuze atd.), 10 (možná víc) let staré řešení, stále sice funkční, ale vzhledově hrozné, nelze rozšířit atd.
    • Ale už z první odpovědi asi poznáte, že o technickém zajištění technologií nevím vůbec nic.
    • Umí mě nasrat, když se musím hrabat v deset let starém php kódu, když php neumím 🙂

Shrnutí

Oddíly jsou ve svých požadavcích vcelku nenáročné. Vedoucím příliš nevadí používat více různých aplikací pro různé úkoly. Nejvýznamnějším kritériem je tak cena. Ideálně aby to vše bylo zadarmo. Většinou se tak setkáme s výtvory nadšenců do IT nebo mladých internet znalých z řad členů. Až na výjimky se řeší jednotlivé funkce zvlášť.

S vědomím, co kdo chce a potřebuje, jsem se pustil do tvorby vlastního systému pro náš roudnický oddíl. V příštím článku vám představím nejenom tento můj výtvor.

Jindřich Buk

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 16. 4. 2024
a svátek má Irena.