Seriál: Nový ISOM 2017 – 3. díl
Dnes je 17.01.2020

Mapařina | Orientační běh | 13.12.2017

V dnešním díle ISOM 2017 zůstáváme v kapitole “Všeobecné požadavky”. Zavítáme do problematiky minimálních rozměrů. Že to budou jen odborné pasáže pro profesionální kartografy? Ale kdeže! Za kvalitu a čitelnost mapy je zodpovědný hlavní rozhodčí, a proto je důležité, aby o těchto pravidlech měl povědomí nebo alespoň, aby věděl, kde je hledat.

Pro liniové a plošné značky musí být dodržovány určité minimální rozměry. Proč? Hlavní roli hraje čitelnost a současně tisková technologie. Musí se zvětšovat, oddalovat nebo rozšiřovat tak, aby mapa byla v průběhu závodu naprosto jasná, dobře pochopitelná a hlavně názorná.  Základní měřítko je 1 : 15 000, takže i rozměry v ISOM 2017 jsou vztažené k tomuto měřítku.  To znamená, že pro zvětšené mapy budou grafické minimální rozměry úměrně větší (1,5x větší pro měřítko mapy 1 : 10 000). Například pro sráz (značka 202) je minimální délka v mapě 0,6 mm pro měřítko 1 : 15 000. V měřítku mapy 1 : 10 000 je pro sráz minimální délka v mapě 0,9 mm.
Nápadné objekty s malou stopou v terénu jsou v mapě zveličeny (například pomocí bodové značky), aby byly identifikovatelné. Je-li objekt zveličen v mapě, může být nutné posunout sousední objekty, aby byla zajištěna čitelnost a správná vzájemná poloha.
Moc jsme se věnovali teorii, nyní pojďme mrknout na ukázku.

Na obou ukázkách je srázek o minimální velikosti. Vpravo ale společně s dalšími objekty, které znečitelní situaci. I když směrově i vzdálenostně vše sedí, hlavní roli musí hrát jasná interpretace závodníka. A z černé čmouhy toho moc nezjistí. Dostáváme se tak k minimálním mezerám. Obecně platí minimální mezera 0,15 mm. Minimální mezera mezi dvěma značkami je minimální vzdálenost mezi obrysy značek. Přísná doporučení by měla být spojena se zdravým rozumem. Výjimku tvoří mezery mezi vrstevnicemi a bodovými značkami jiné barvy. Je čas zase na nějaký obrázek.

Ano. Ještě jednou opakujeme – zdravý rozum vždy vítězí. A také generalizace, která s tím úzce souvisí. Přehuštěná mapa není nikdy tou nejlepší vizitkou. Pro plošné značky v hnědé, černé a modré barvě se strukturou, jako je rozbitý povrch, balvanové pole, kamenitý povrch a značky pro bažiny, je důležité, aby prvky značek významně nezasahovaly do bodových a liniových značek. Co tím chtěl autor říci? Zase se mrkněte na ukázku přímo z ISOMu 2017.

Průchody mezi značkami představujícími neprůchodné / nepřekonatelné objekty musí být jasně rozpoznatelné, proto minimální mezera by měla být 0,4 mm. Toto je pochopitelně důležité hlavně na sprintu (zde je uplatňován ale mapový klíč ISSOM 2007), přesto je důsledné dodržování vyžadováno i na lesních mapách. Nejednou budete hledat nějaký průchod mezi budovami, nepřekonatelným srázem nebo právě u nepřekonatelného plotu jako je na ukázce. Tam, kde je mezera v liniových značkách, která reprezentuje průchod neprůchodnými objekty, musí být jasně rozeznatelné a musí být široké nejméně 0,4 mm.

A ještě dodáme, že pro ostatní liniové objekty se použije minimální mezera 0,25 mm. Liniové značky musí být obecně dostatečně dlouhé, aby je bylo možné odlišit od jiných značek. Uzavřené linie musí mít dostatečný prázdný prostor uvnitř, aby bylo možné je rozeznat jako liniovou značku. Pro uzavřené strukturované linie, jako jsou ploty, zdi a srázy, musí být dostatek místa pro rozlišovací symboly (např. čárky) tak, aby mohl být rozpoznán typ značky. Že to zní hrozně? Z ukázky zase vše pochopíte.

Jasné, ne? U linií jsme se zasekli docela dost, tak pojďme na plochy. Poskytnout minimální rozměry pro plochy je obtížné, neboť jejich tvar je proměnlivý. Minimální šířka je stejně důležitá jako minimální plocha. Velmi zúžené části ploch musí být tak zveličeny. Obecně se minimální šířka pro plošné značky pohybuje od 0,25 mm (100% zelená) po 0,4 mm (jiné barevné rastry, pokud není uvedeno přímo u značky). Na téměř úplný závěr by to chtělo nějakou tabulku. Tady ji máte. V ní jsou uvedeny povolené kombinace rastrů, což znamená, že můžeme přes sebe použít vícero různých plošných značek, aniž by to něčemu vadilo.

Na konci jedna poznámka. Slýcháme často na závodech, nebo spíš po závodech hlášku: “Ta mapa neseděla”. Jojo, kdo ji nikdy nepoužil, tak nejspíše nemluví pravdu. Co je tím ale míněno? Že vzdálenosti objektů mezi sebou nesedí? Ano, to je dost možné a tento článek měl objasnit, proč se k tomu přistupuje. A to kvůli jedinému, ale ohromně důležitému slovu: Č-I-T-E-L-N-O-S-T.

 

 

 

 

Facebooktwitter


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *