Komentáře: Oddělení MČR oblastních výběrů žactva
Dnes je 17.02.2020

Duel | Komentáře | 26.11.2018

Na pátečním jednání soutěžní komise v Plzni došlo k schválení řady nových opatření. Velkou reakci vyvolaly zejména dva body. A to oddělit M ČR klubů a M ČR oblastních výběrů žactva (žactvo vypsat ve stejném termínu jako je M ČR na klasice) od roku 2020, příští rok by se navíc neměla na MČR klubů a oblastních výběrů žactva vypisovat kategorie mix žactva. Redakci, aniž by kohokoliv oslovila, během včerejší noci a dnešního rána přišly dvě reakce, které zveřejňujeme: Jiřího Zelinky a Petra Klimpla.

Jiří Zelinka: Chceme opravdu separovat závody žákovských a ostatních věkových kategorií?

Mezi účastníky souběžně konaného metodického semináře trenérů a rozhodčích se proti tomuto rozhodnutí vzedmula značná vlna nevole, kdy se zhruba devadesát procent zúčastněných vyjádřilo pro zrušení tohoto rozhodnutí, což mě motivovalo medializovat celou problematiku prostřednictvím potrálu O-News.cz. V tuto chvíli se pokusím nastínit dva základní důvody, proč s přijatými změnami já osobně zásadně nesouhlasím:

 • Většina trenérů žactva a členů realizačních týmů, kteří závodníky žákovských kategorií na závody vozí, je sama aktivními závodníky, buď v hlavních, nebo veteránských kategoríích, a musí se tímto rozhodnout, zda se zúčastní MČR na klasické trati, popřípadě pojedou se svým družstvem na MČR oblastních výběrů žactva. Z mého úhlu pohledu je to zbytečné komplikování života lidí starajících se o žactvo, jelikož po nich můžeme jen stěží požadovat, aby byli pouze trenéry a zcela rezignovali na svou vlastní závodní činnost. Obdobný problém se týká i nejlepších závodníků běhajících druhým rokem v kategoriích DH14 s licencí A, kteří mají právo startu na MČR na klasické trati v kategoriích DH16.
 • Zákazem startu žáků na MČR klubů a oblastních výběrů v MIX kategoriích se sice pro následující sezonu 2019 pouze omezí počet závodníků v žákovské kategorii v daném závodě, pro sezónu 2020 ovšem budou tito závodníci z daného závodu zcela vyloučeni, jelikož na něm nebude vypsána ani mistrovská žákovská kategorie. Tímto rozhodnutím tedy rozdělujeme orienťácké rodiny. Pokud chtějí rodiče na tento závod vyrazit, musí pro své děti žákovského věku buď zajistit hlídání, nebo je na závody vzít s sebou i s vědomím, že se žáci nemají možnost podívat do lesa a stráví celý den na shromaždišti. Vzhledem k tomu, že OB prezentujeme jako rodinný sport pro všechny věkové kategorie mi proto tato úprava připadá zcela nesmyslná.

Jelikož jediným způsobem, jak diskutované změny vrátit do původního stavu je znovu je projednat na soutěžní komisi sekce OB a rozhodnout opačným způsobem, tak bych chtěl apelovat na všechny trenéry a popřípadě i pořadatele závodů, kteří s daným rozhodnutím nesouhlasí, aby toto své stanovisko postali prostřednictvím e-mailu všem členům soutěžní komise a zároveň za účelem statistiky v kopii i mě. Věřím, že společným úsilím, se nám podaří změny odhlasované soutěžní komisí sekce OB zvrátit

Seznam e-mailových adres členů soutěžní komise sekce OB je k dispozici zde.

Jiří Zelinka, MBM8740, kvalifikace R2, T2, e-mail: ZBM8740@seznam.cz

 

Petr Klimpl: Systém celostátních soutěží byl šitý na základnu 6000 osob

Víkendové jednání orgánů sekce OB přineslo některá rozhodnutí v oblasti soutěží, která se setkala podle ohlasů v e-mailech a na sociálních sítích s nepochopením. Pokusím se dát informace pro všechny členy svazu, co nás k určitým změnám vedlo.
Ať se to líbí nebo ne, dosavadní systém celostátních soutěží připravený před 20 lety byl šitý na míru členské základně 6000 osob. Nyní se blížíme k dvojnásobku počtu registrovaných závodníků, ten boom navíc není v republice rovnoměrně rozložený, ale týká se převážně jen některých oblastí. Soutěžní komise sekce OB se již několik let tímto vývojem zabývala a snaží se konat tak, aby byl orientační běh dlouhodobě udržitelný, abychom se dostali s celostátními závody do zajímavých terénů (např. v CHKO), aby byly závody schopny uspořádat nejen největší kluby…, tedy to vše shrnuto, aby měl závody kdo a kde pořádat. Dalším argumentem je férovost v lese, aby u každé kontroly nebyl chumel lidí, což dost snižuje orientační náročnost závodu.  Po vyhodnocení všech aspektů panuje obecná shoda na tom, že na závodech celostátních soutěží by mělo být ideálně mezi 1000 a 1200 lidí, což je únosné po stránce sportovní i ekonomické.
Z toho je zřejmé, že je třeba postupně se soutěžemi něco dělat, a je jasné, že se to někoho musí dotknout – a těm se to pochopitelně líbit nemusí. Bohužel, je třeba si přiznat, že pryč je doba, kdy kdokoliv mohl jet na závody kamkoliv, že každý objel všechny závody, že jsme se navzájem všichni znali.
Prvním krokem bylo rozdělení českého žebříčku B na východ a západ. Tento krok vedl k rozdělení jednak absolutního počtu závodníků, jednak k řešení problémů s délkou startu hlavně u žákovských kategorií D a H 14, kde se hlásilo na závody hodně přes sto závodníků.
Od příštího roku omezujeme účast na Mistrovství a Veteraniádě ČR na krátké a klasické trati a to ve všech segmentech startujících (nebude veřejný závod, dojde k omezení startu v dorostu v dorostu z ŽB i k omezení počtu dospělých z Rankingu, regulován bude i počet veteránů pomocí veteránského Rankingu). Proti tomu dojde ke zvýšení vkladů, aby to pořadatele ekonomicky nepoškodilo.
A dalším krokem je problematika Mistrovství a Veteraniády ČR klubů a oblastních výběrů žactva. Jistě je krásné, že se všichni sjedou na jedny závody, ale letos tam bylo 1800 lidí! Tento počet (a v dalších letech zřejmě i vyšší!) bychom do řady terénů nedostali. Letos měl pořadatel technické problémy se zpracováním výsledků tolika doběhnuvších najednou, žákovským výběrům v závodě nemohla být věnována odpovídající pozornost. Potřeba regulace je tedy  jasná a někde je třeba říznout… Líbilo by se veteránům, že by byla Veteraniáda štafet a družstev jindy a jinde? Argumenty pro žactvo jsou ty, že jim na samostatném závodě bude věnována patřičná pozornost a při výběru terénu pro tento závod nebude nutné dbát na vhodnost i pro žactvo (např. historicky byl zájem uspořádat M a Veteraniádu ČR štafet a klubů v Teplicích nad Metují a SK tehdy tam závody nepřidělila s poukazem na nevhodnost pro žactvo. A oprávněně = po pár letech tam bylo hodně náročné MČR na KT. Dovedete si představit třeba M ČR klubů v Bělči nad Orlicí pro dospělé? Asi ne. Ale pro žactvo je to ideální terén.
Chápu, že by trenérům oblastních výběrů mělo vadit, kdyby byl závod zrušen. Ale že bude o dva týdny jindy a žactvu bude věnována plná pozornost, tedy nebudou jen přívažkem.., ?

Regulace je prostě třeba. Potenciální pořadatelé stále obtížněji dostávají povolení jak od majitelů lesa, tak i od majitelů luk, a pokud ho dostanou, tak v řadě případů s početním omezením (jen letos najdete v IS ORIS minimálně čtyři závody s velkým omezením počtu účastníků). Díky tomu, že pořádáme stále početnější závody se sofistikovanějšími technickými nároky, došlo k obrovskému poklesu zájmu o pořádání závodů, především štafet.
Tolik vysvětlení kroků sekce OB. Touto statí se snažím o to, aby většina z o-komunity pochopila problémy celostátních soutěží OB ve všech souvislostech. PR těchto kroků jsme zřejmě trochu podcenili, takže se to snažím alespoň trochu napravit.

                                                                                   Petr Klimpl, předseda sekce OB

Diskuze u příspěvku na facebooku

 

Facebooktwitter


 1. Vojta Netuka says:

  Zeldo, pár protiargumentů:
  Ad 1. – Dle mého názoru děláš z komára velblouda: Je nesmysl psát něco o rezignování na vlastní závodní činnost, pořád se jedná o jediný víkend v sezóně (jakkoliv bohužel zrovna jeden z nejdůležitějších). Ano, můžeme diskutovat o jiném termínu, ale jak píše na FB Mrazák, nepřicházíš s alternativním návrhem, ale jen s hrrrr rušením konstruktivního řešení. A co se týče DH14 druhým rokem, to je tak úzká výseč závodníků, kteří mají navíc před sebou celá dorostenecká, juniorská a dospělá léta a tím pádem spoustu MČR před sebou, že toto nelze považovat za pádný protiargument (já třeba jako čtrnáctka na kláse nebyl).
  Ad 2. – Mám dojem, že tu mícháš páté přes deváté: Narážíš v první části argumentace na bod “na MČR klubů a oblastních výběrů žactva nevypisovat kategorii mix žactvo”? Pokud ano, je tvoje formulace velmi zavádějící. Kategorie MIX žactvo byla zavedena pro přebývající závodníky oblastních výběrů, kteří se nevešli do čtyř soutěžních družstev. Z větší části se tedy vůbec nejedná o potomky, kteří přijeli s rodiči běžící hlavní závod (viz ORIS letošního MČR). A poté již podruhé děláš z komára velblouda: Jedná se o jeden jediný víkend v roce! Kolik dalších víkendů v roce může jet orienťácká rodina společně na závody? Dvacet? A mimochodem, nenastává tato situace již při individuálních lesních MČR? Tam se také kategorie pro žactvo nevypisují. To, že se potom rodiče své potomky v žákovských letech hlásí do téček, to už je na jinou diskuzi. Nicméně ze stejné logiky by žáci, které rodiče přivezou na MČR š+d, mohli běžet klasické MIXy.
  Příspěvek bych chtěl uzavřít konstatováním, že tvé argumenty, jakkoliv v některých ohledech pádné, podle mě nejsou dostatečným důvodem k tomu, aby se bylo zvráceno rozhodnutí SK, které řeší jeden z nejpalčivějších problémů současného českého OB.

 2. sosna says:

  Je paradoxem, že jeden rok je MČR na klasice spojeno s mistrovstvím Slovenska, tedy se o dost navýšila účast. Vše proběhne řádně a další rok zásadně redukujeme a regulujeme účast na závodech M ČR s tím, že by nás mohlo běhat moc. Zavádět další šampionáty pro žactvo a veterány zabere další termíny pro oblastní závody resp. ochudí o účast či o závody oblastní soutěže. A hlavně je diskutabilní, zda se pro takové další závody vůbec najde pořadatel. Izolace závodnícké komunity na věkové a regionální skupinky jde proti trendu posledních let, kdy díky rostoucí účasti na závodech roste i kvalita závodů.

 3. Zdeněk Koč says:

  Pravdu má Petr Klimpl v tom, že byla podceněna PR těchto kroků (ne trochu, ale hodně).
  A nemá pravdu Jirka Zelinka že by (ať už jakékoli řešní kteréhokoli MČR) rozdělovalo orienťácké rodiny.
  Že se cosi chystá jsem sice z různých náznaků tušil, že se s tím musí něco dělat vzhledem k vzniku těch monstrzávodů s počtem startujících blížícím se 2000 mi bylo taky jasné, ale nějakou veřejnou debatu k tomu jsem velmi postrádal, nikdo se na nic nezeptal ani veteránské skupiny (díky jejíž iniciativě například vzniknul i zatím neoficiáoní veteránský ranking). Dál bodově:
  1. Jsem z generace, kdy na mistrovství z mládeže jezdil jen starší dorost, a ve všech kategoriích (i veteránských, tehdy DH35 a DH43), se musel každý kvalifikovat z krajského přeboru. A rozhodně se nedá říct, že fakt že u mistrovství nebyl veřejný závod žákovských kategorií, byl na škodu vývoje mladých závodníků, a že nutnost kvalifikace veteránů na jediný závod v roce rozdělovala orienťácké rodiny.
  2. Kdyby proběhla nějaká diskuse, tak by se pravděpodobně ukázalo, že veteránům by oddělení MČR na longu (a možná i middlu) tak moc nevadilo. Důvodů je víc:
  a) Kvalita veteránských tratí na longu je příliš poplatná stavbě tratí tohoto formátu pro kategori DH21 – málo kontrol a velmi dlouhé postupy třeba s výběrem, ale ten výběr obvykle spočívá v obíhačce po cestě zleva nebo zprava.
  b) Kromě toho, co je uvedeno v bodu a), se na kvalitě tratí podepisuje i umístění shromaždiště tak, aby se tam dalo udělat obrovské zázemí (včetně parkovišť a spouty dalších věcí) pro tak velký a “důležitý” závod. Delší trati pro mladší kategorie sice stavitel dostane do zajímavých partií terénu, ale trpí tím nejkratší trati pro nejstarší kategorie, které pak svůj vrcholný závod absolvují v “odpadním” kusu terénu, použitém u delších tratí jen pro “transport” mladších závodníků do pěkného lesa.
  c) U middlu dochází k tomu, že orientačně zajímavé kousky terénu (a to i v blízkosti startu a cíle) si stavitel “šetří” pro mladší kategorie aby prostor a kontroly nepřelidnil, a veterány pak protáhne nezajímavým zbytkem lesa.
  d) Umím si představit model úplně odděleného (místně i časově) veteránského mistrovství, spojeného třeba i s nějakým oblastním žebříčkem pro mladé kategorie (takže by to neubíralo termíny), kam by se veteráni nemuseli kvalifikovat, čímž by se to blížilo tomu, jak je pořádáno WMOC (tj. zcela otevřený závod pro všechny), v sobotu by proběhl middle (díky kratším tratím a kratšímu startovnímu intervalu by se to časově zvládlo i bez rozdělování na výkonnostní skupiny), a druhý den by se běžela klasika rozdělená na výkonnostní skupiny podle sobotních výsledků.
  Tolik zatím jen v krátkosti, nechci zbytečně natahovat komentář. A rád se osobně zúčastním jakékoli další debatě o řešení tohoto problému. Napadá mě řada dalších argumentů k těmto věcem.

 4. Zdeněk Koč says:

  PS: Na rozdíl od Jirky přináším i alternativní návrh.

 5. Zdeněk Koč says:

  A ráno mě napadla ještě jen drobná poznámka k oddělení oblastních výběrů žactva. Má to logiku ve dvou věcech:
  1. Všechno ostatní při mistrovské,m štafetovém víkendu jsou klubové záležitosti, kdežto žákovská soutěž jsou “reprezentace” oblastí.
  2. A podle mě ještě důležitější je fakt, že pro družstva, kde jsou trati delší než u štafet, musí být k dispozici dost velký prostor, zatímco pro žákovské soutěže se může využít mnohem menší prostor, takže se dá použít třeba i velmi kvalitní, ale pro závody dorostu a dopělých příliš malý prostor. Jako příklad mě napadá třeba něco jako Ládví u sídliště Ďáblice v Praze (i když tady by to nebylo úplně regulérní, neboť by výběry Prahy a středočechů byly zvýhodněny prtože zde mají nějaký závod minimálně jednou za rok – ledy by se zde vyhlásilo na pár let embargo aby dorostlo pár ročníků žactva, které by se sem dosud ani nepodívaly :-). A takových malých, pro nic jiného nepoužitelných prostorů by se v ČR našlo určitě docela dost.

 6. sosna says:

  Zdeňku, toho se právě trenéři na semináři báli. Aby žákovská družstva neskončila na sídlišti mezi paneláky.

 7. Jarmila Němečková says:

  Souhlas s tím, že signály ohledně příní zmenšit velké akce byly a nějaká debata se čekala.

  Souhlas s tím, že pokud bychom začali mít problémy s povolováním akcí, což podle mne zatím nemáme, tak klidně dělat veteraniádu v nějakém pěkném milém terénu zvlášť či s béčky. Může se stát, že převáží názor na zvýšení férovosti a náročnosti závodu i bez problémů s povolením, pak si to dovedu představit také – MČR je MČR – ale to v tuto chvíli není zřejmé.

  Zásadní nesouhlas s tím, že první co omezíme, bude klubový víkend. Zachovejme ho.
  Že mají děti menší pozornost? Jak od koho, ale je adekvátní jejich věkové kategorii a jsou součástí velké akce se svými vzory, bojují, zažívají závodní stres i týmovou radost/žalost.

  Kdyby běžela nějaká debata, bavila bych se spíš, jestli je nutné lpět na složení týmů, kdy so a ne nejsou kompatibilní (4/3, 3/2), jestli by nebyly férovější žákovské výběry třeba šestičlenné atp. Ano, tento závod může dosáhnout a překonat hranici 2000, ale jednou v roce se to snad zvládne. A neměl by svaz podpořit menší pořadatele nějakou technickou podporou, aby kompetenci pořádat velké akce udržel/rozšířil? Nároky v oblasti materiálu a IT jsou obrovské, k tomu GPS, TV, PR, karantény atd. Velkou náročnost pořádání MČR negeneruje počet startujících, ale tyto extravěci, které ovšem zvyšují atraktivitu závodu.

  SK má na tapetě desítky bodů, jednací čas tři hodiny, na jednání se sjíždí z celé republiky několikrát do roka. Naprosto neatraktivní činnost a každé rozhodnutí se nemusí líbit, Rozhodnutí o žactvu se mi nelíbí a připojuji se k dalším, kteří by rádi zmapovali širší názor na tuto problematiku, nejen od trenérů, ale i od pořadatelů a pak případně požádali SK, aby se k tomu ještě vrátila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *