Analýza MČR klasika D21

od | 20. 9. 2022 | Analýzy, OB v ČR, Orientační běh, Závody

Odpoledne jsme vám přinesli analýzu mužské elity, nyní vám nabízíme i analýzu ženské kategorie. Stejně jako u mužů, tak i u žen bylo spoustu voleb postupů, které byly velmi zajímavé. Pojďme se na ně nyní podívat!

Start-K1: Hned na první kontrolu vedl zajímavý a dlouhý postup, který nabídl 4 varianty. Nejlepší variantu vybrala Denisa Kosová, kdy se nejprve vydala terénem, poté běžela chvíli po cestičce a pak opět terénem, tento postup vedl téměř celý středem. Karolína Kettner zvolila postup zprava, tato volba byla téměř celá po cestě, s výjimkou závěru, postup byl oproti nejrychlejšímu postupu pomalejší o minutu a 4 vteřiny. Vendula Horčičková běžela levou variantu, která byla také téměř celá po cestě, ovšem oproti pravé variantě Karolíny Kettner byla pomalejší ještě o 10 vteřin. Tereza Nováková zvolila postup, který vedl celý terénem, tato volba byla velmi ztrátová, byla o 4 minuty a 41 vteřin pomalejší než postup Denisy Kosové.

K1-K2: Při postupu hned na další kontrolu dvě nejlepší závodnice volí úplně jiné postupy, kdy Vendula Horčičková šla zprava a je na postupu nejrychlejší, Denisa Kosová volila levou variantu, při které navíc ještě pokazila dohledávku, ztráta na Horčičkovou při tomto postupu dosáhla minuty a 14 vteřin.

K3-K4: Další krátký postup nabídl 3 varianty, nejlépe zvolila svůj postup Karolína Kettner, kdy běžela levou variantu, Jana Semrádová zvolila pravou variantu, která byla pomalejší i přes o něco kratší vzdálenost, časový rozdíl zde dosáhl 34 vteřin, Adélka Bogarová udělala velkou chybu, když nejprve běžela opačným směrem a poté chvíli po cestě, ztráta na nejrychlejší postup zde dosáhla minutu a 26 vteřin.

K4-K5: Postup, který ač nebyl nejdelší, tak nabídl nejvíce variant. Nejrychlejší závodnicí na této volbě byla Denisa Kosová, která většinu postupu zvolila terénem, ovšem kvůli tomu, že při běhu terénem nepotkala téměř žádné vrstevnice, tak byla ztráta rychlosti minimální. Barbora Chaloupská na své pravé volbě přes cestu ztratila pouhých 9 vteřin, Eliška Hájková nejprve běžela stejně jako Chaloupská, ale poté se vydala po jiné cestě, ztráta na této volbě byla přesně půl minuty na Kosovou. Adéla Finstrlová se nejprve vydala skalním městem a poté zvolila postup po cestě jako Chaloupská, ztráta zde byla 44 vteřin na Kosovou, Michaela Omová nejprve seběhla na asfaltku a poté vyběhla terénem na malou cestičku, po které se dostala až téměř ke kontrole, nejlepší postup byl rychlejší o 73 vteřin. Kamila Gregorová nejprve seběhla stejně jako Omová na asfaltku, ale poté pokračovala v běhu po asfaltce a později se připojila na cestu, po které běžela Eliška Hájková, ztráta v tomto případě byla 2 minuty a 1 vteřina. Největší chybu na tomto postupu předvedla Zdenka Kozáková, která nejprve běžela velmi podobně jako Denisa Kosová, ovšem v dohledávce udělala velkou chybu, ztráta na Kosovou v tomto případě byla přesně 5 minut.

K5-K6: I na dalším postupu se daly najít další zajímavé volby, nejrychlejší tentokrát byla Adéla Finstrlová, která nejprve vyběhla do kopce a poté běžela po cestičce až téměř ke kontrole, Eliška Sieglová na své levé variantě nejprve běžela po cestičce a poté terénem, ztráta zde byla 35 vteřin, Adéla Bogarová běžela velmi podobně jako Eliška Sieglová, ovšem v závěru běžela delší dobu po cestičce, což bylo pomalejší o 18 vteřin oproti Sieglové, Barbora Vyhnálková zvolila postup nejprve terénem a poté po cestičce, který byl pomalejší o 2 minuty a 19 vteřin než postup Finstrlové, Martina Jirčáková nejprve běžela podobně jako Sieglová či Bogarová, ale poté si svůj postup rozmyslela a běžela poté stejný postup jako Finstrlová, ztráta zde byla 3 minuty a 37 vteřin.

K6-K7: Nejdelší postup závodu nabídl 6 variant, nejlepší variantou byla volba Polky Aleksandry Hornik, která zvolila pravou obíhačku po cestě, pouhé 4 vteřiny ztratila na své volbě Denisa Kosová, která nejprve běžela stejně jako Hornik, ale ke kontrole se poté dostala zleva, Barbora Chaloupská zvolila levou obíhačku, na které byla pomalejší o 2 minuty a 44 vteřin, Eliška Sieglová běžela nejprve stejně jako Kosová a Hornik, ale ke kontrole se dostala poté přes kopec, byla pomalejší o 8 vteřin oproti Chaloupské, Eva Valentová běžela levý postup, který ovšem nebyl tak vlevo jako postup Chaloupské, tedy byl více v terénu, tento postup byl ztrátový o 3 minuty a 23 vteřin oproti Hornik, Gabriela Hiršová běžela téměř celý postup terénem, ztráta na Hornik zde dosáhla 6 minut a 44 vteřin.

K12-K13: Po middlové pasáži následoval další postup o mnoha variantách, které si byly velmi podobné, nejlépe si zde vedla Denisa Kosová, která běžela zleva terénem a poté po cestě, Vendula Horčiková na pravém postupu, který byl charakterem podobný postupu Kosové, ztratila 27 vteřin. Karolína Kamenická běžela podobně jako Horčičková, ovšem dříve seběhla na cestu, ztráta na Kosovou zde byla minuta a 14 vteřin, Aleksandra Hornik běžela nejprve podobně jako Kosová, ale poté běžela více vlevo, ztráta zde byla minuta a 17 vteřin. Tereza Čechová zvolila postup téměř celý terénem, při kterém dosáhla ztráty na Kosovou minutu a 31 vteřin, Adéla Bogarová seběhla z prudkého kopce na levou cestičku a poté běžela podobně jako Hornik, ztráta zde byla 3 minuty a 1 vteřina na Kosovou.

K15-K16: Postup na předsběrku nabídl opět 6 variant – nejrychlejší byla na levé variantě kolem hustníku Vendula Horčičková, Adéla Bogarová na pravé variantě, při které v záběru probíhala hustníkem, ztratila 22 vteřin, Jana Peterová běžela velmi podobně jako Adéla Bogarová, ovšem nejprve zvolila jinou stopu, ztráta na Bogarovou zde byla 4 vteřiny, Martina Jirčáková běžela velmi podobně jako Vendula Horčičková, ovšem částečně probíhala hustníkem, ztráta zde byla 46 vteřin na Horčičkovou, Aleksandra Hornik nejprve běžela podobně jako Jirčáková, poté ovšem běžela po cestě a závěr realizovala podobně jako Bogarová, ztráta na nejrychlejší postup zde byla minuta a 3 vteřiny, Eliška Hájková nejprve běžela podobně jako Bogarová, ovšem zvolila trochu jiný průběh kolem paseky a hustníkem, ztráta zde byla minutu a 39 vteřin a Horčičkovou.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 29. 2. 2024
a svátek má Horymír.